Том 2 (2009)

Зміст

З ІСТОРІЇ НАУКИ

ПАВЛО АПОЛЛОНОВИЧ ТУТКОВСЬКИЙ – ФУНДАТОР МІКРОПАЛЕОНТОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ (ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) PDF
P.F. Gozhyk 13-22

БІОСТРАТИГРАФІЯ, ПАЛЕОНТОЛОГІЯ

НОВІ ПАЛЕОНТОЛОГІЧНІ ДАНІ ПРО МЕТАМОРФІЗОВАНІ ПОРОДИ КРИВОРІЗЬКОЇ СЕРІЇ PDF PDF (Русский)
O.V. Yatsenkо 23-25
НОВІ ВЕРСТВИ У СКЛАДІ РАТНЕНСЬКОЇ СВІТИ НИЖНЬОГО ВЕНДУ ВОЛИНІ ТА ЇХ МІКРОПАЛЕОФІТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА PDF
V.G. Melnychuk, K.V. Ivanchenko, T.P. Mikhnytska 26-29
НОВІ ЗНАХІДКИ ІХНОФОСИЛІЙ У БРОННИЦЬКИХ ВЕРСТВАХ (МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА СЕРІЯ ВЕНДУ) ТА ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ ПОДІЛЬСЬКОГО МОРСЬКОГО БАСЕЙНУ У БРОННИЦЬКИЙ ЧАС PDF
V.P. Grytsenko 30-35
НОВІ ДАНІ ПРО ФЛОРУ СЕРЕДНЬОГО ТА ПІЗНЬОГО ДЕВОНУ ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ PDF
N.I. Boyarina, M.I. Ustinovskaya, O.M. Vakulenko 36-38
МОРФОЛОГІЯ, СИСТЕМАТИКА, СТРАТИГРАФІЧНЕ І ГЕОГРАФІЧНЕ ПОШИРЕННЯ ДЕВОНСЬКИХ ARHAEOPERISACCUS PDF
O.P. Telnova 39-42
ТУЛЬСЬКИЙ ГОРИЗОНТ НИЖНЬОГО КАРБОНУ ТА ЙОГО АНАЛОГИ В СТРАТИГРАФІЧНІЙ СХЕМІ СХІДНОЇ УКРАЇНИ PDF
M.V. Vdovenko 43-50
ПРО ЗНАХІДКИ ДАЗИКЛАДІЄВОЇ ВОДОРОСТІ РОДУ KULIKIA GOLUBTSOV У ВІДКЛАДАХ ВІЗЕЙСЬКОГО ЯРУСУ ДОНО-ДНІПРОВСЬКОГО ПРОГИНУ PDF
O.I. Berchenko, O.A. Sukhow 51-53
ПАЛІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДКЛАДІВ НА МЕЖІ ВІЗЕЙСЬКОГО І СЕРПУХОВСЬКОГО ЯРУСІВ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ) PDF
A.V. Ivanina 54-60
BOTHROPHYLLUM CONICUM (FISCHER, 1837) (RUGOSA) ІЗ СЕРЕДНЬОГО ТА ВЕРХНЬОГО КАРБОНУ ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ PDF
V.V. Ogar 61-68
НОВІ ДАНІ ПО НОМЕНКЛАТУРІ ПІДРОДИНИ ANGIOSPIRIFERINAE LEGRAND-BLAIN, 1985 (БРАХІОПОДИ КАРБОНУ) PDF (Русский)
V.I. Poletaev 69-72
НОВІ ВИДИ НОДОЗАРІЇД З ЮРСЬКИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНИ PDF (Русский)
D.M. Pjatkova 73-77
ЗАГАДКОВА БУДОВА ДЕЯКИХ СПІКУЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГУБОК, РАДІОЛЯРІЙ І НАНОТЕХНОЛОГІЇ PDF (Русский)
V.S. Vishnevskaya, E.O. Dubinina, A.V. Mokhov 78-80
НОВІ ПАЛІНОЛОГІЧНІ ДАНІ ДО СТРАТИФІКАЦІЇ ТЕРИГЕННОЇ ЮРИ ПЕРЕДКАРПАТТЯ PDF
M.E. Ohorodnik 81-84
ЮРСЬКІ HIPPURITOIDA (BIVALVIA) МАЛОГО КАВКАЗУ: СИСТЕМАТИЧНИЙ СКЛАД І ПИТАННЯ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО РОЗПОДІЛУ PDF (Русский)
A.A. Kasumzadeh, S.A. Akhmedova, A.N. Babazadeh 85-90
СЕРЕДНЬОЮРСЬКІ МОЛЮСКИ ІЗ ПАРАМЕТРИЧНОЇ СВЕРДЛОВИНИ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА-2 (ПЕРЕДДОБРУДЗЬКИЙ ПРОГИН) PDF
G.I. Gotsanyuk, R.I. Leshchukh, O.M. Starzhynskyi 91-95
ДРІБНОКАМЕРНІ ASTARTIDAE (MOLLUSCA, BIVALVIA) З ВЕРХНЬОГО БАЙОСУ ДНІСТРОВСЬКО-ПРУТСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ PDF (Русский)
L.F. Romanov, N.V. Grebenschikova 96-98
УМОВИ СЕДИМЕНТАЦІЇ ВЕРХНЬОЮРСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ГІРСЬКОГО КРИМУ (ЯЛТИНСЬКИЙ АМФІТЕАТР) PDF
O.V. Anikeyeva, N.M. Zhabina 99-103
ВАПНЯКОВИЙ НАНОПЛАНКТОН ТИТОНУ СХІДНОГО КРИМУ PDF (Русский)
A.V. Matveyev 104-107
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГРАНИЧНИХ ВІДКЛАДІВ ЮРИ ТА КРЕЙДИ В ГІРСЬКОМУ КРИСУ (ФОРАМІНІФЕРИ, ВАПНЯНИЙ НАНОПЛАНКТОН, ДИНОЦИСТИ, ПАЛІНОКОМПЛЕКСИ) PDF (Русский)
Yu.B. Dorotyak, A.V. Matveev, Е.A. Shevchuk 108-117
ВАПНЯКОВИЙ НАНОПЛАНКТОН З ТИТОН-БЕРІАСЬКИХ ВІДКЛАДІВ СХІДНОГО КРИМУ PDF
L.M. Matlaj 118-124
БІОСТРАТИГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДКЛАДІВ ВЕРХНЬОЇ ЮРИ - НЕОКОМУ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕДКАРПАТТЯ ЗА ФОРАМІНІФЕРАМИ PDF
N.M. Zhabina 125-133
HOPLITES DENTATUS SOWERBY З БАЗАЛЬНИХ ВЕРСТВ КРЕЙДИ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ PDF
R.I. Leshchukh, I.M. Maryash 134-138
ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ЧЕРЕВОНОГИХ МОЛЮСКІВ У КРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДАХ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ PDF
S.H. Bakayeva 139-142
НИЖНЬОКРЕЙДОВІ АПТИХИ (AMMONOIDEA) АЗЕРБАЙДЖАНУ: ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО РОЗПОДІЛУ PDF (Русский)
A.A. Kasumzadeh, S.A. Akhmedova 143-149
БІОСТРАТИГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ АПТСЬКИХ ВІДКЛАДІВ РІВНИННОГО КРИМУ ЗА ФОРАМІНІФЕРАМИ PDF
Ya.M. Tuzyak 150-158
ГЕТЕРОМОРФНІ АМОНІТИ - ТУРИЛІТИДИ ПІЗНЬОГО АЛЬБУ ТА СЕНОМАНУ КРИМУ І СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІСТРОВ’Я PDF
L.S. Kyselevych 159-165
ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ В АЛЬБ-ТУРОНСЬКИЙ ЧАС НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ ТА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА (ЗА ПАЛІНОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ) PDF
O.A. Shevchuk 166-171
ТУРОНСЬКІ РАДІОЛЯРІЇ У ВІДКЛАДАХ ГОРИ АК (РАЙОН М.БІЛОГОРСЬК, ЦЕНТРАЛЬНИЙ КРИМ) PDF (Русский)
L.G. Bragina 172-174
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЬОКАМПАНСЬКИХ ФОРАМІНІФЕР ПІВНІЧНОЇ ОКРАЇНИ ДОНБАСУ (С. ГЕОРГІЇВКА) PDF
O.D. Veklych 175-178
МІКРОФАУНА В ОЛІСТОСТРОМОВИХ УТВОРЕННЯХ ВЕРХНЬОЇ КРЕЙДИ ГОВЕРЛЯНСЬКОГО СУБПОКРОВУ В РАЙОНІ ЯСІНІ PDF
V.E. Shlapinskij 179-183
ПЕРШІ ЗНАХІДКИ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ SIDEROLITES LAMARCK, 1801 В УКРАЇНІ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СТРАТИГРАФІЇ ВЕРХНЬОЇ КРЕЙДИ PDF (Русский)
B.F. Zernetsky 184-188
ІСТОРІЯ БІОСТРАТИГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КРЕЙДА-ПАЛЕОГЕНОВИХ РАДІОЛЯРІЙ ТА ГУБОК В УКРАЇНІ PDF (Русский)
Yu.V. Klimenko 189-195
ІСТОРІЯ БІОСТРАТИГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВЕРХНЬОКРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ЗА ФОРАМІНІФЕРАМИ PDF
O.Yu. Myroshnyk 196-198
ПАЛЕОЦЕНОВІ ВІДКЛАДИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ТА ОСОБЛИВОСТІ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗУ ПАЛЕОЦЕНОВОГО МОРЯ АРХАНГЕЛЬСЬКОГО PDF
N.V. Maslun, M.M. Ivanik 199-206
ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКИЙ БАСЕЙН ЯК ЛАНКА, ЩО З’ЄДНУЄ МОРЯ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЄВРАЗІЇ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПАЛЕОЦЕНОВИХ БЕНТОСНИХ ФОРАМІНІФЕР) PDF (Русский)
V.N. Beniamovski 207-211
БІОФАЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПАЛЕОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ КЕРЧЕНСЬКОГО ПІВОСТРОВА PDF
L.G. Mintuzova 212-219
ПАЛЕОЦЕН-ЕОЦЕНОВІ ФЛОРИ ВОРОНЕЗЬКОЇ АНТЕКЛІЗИ ЗА ДАНИМИ ПАЛІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF (Русский)
V.G. Shpul 220-225
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФАУНИ ДВОСТУЛКОВИХ МОЛЮСКІВ СЕРЕДНЬОГО І ВЕРХНЬОГО ЕОЦЕНУ УКРАЇНИ. 3. РЯДИ DYSODONTA І DESMODONTA PDF (Русский)
A.A. Berezovsky 226-237
ОТОЛІТИ РИБ СТРАТОТИПОВОГО РОЗРІЗУ БУЧАЦЬКОГО РЕГІОЯРУСУ УКРАЇНИ PDF (Русский)
A.B. Bratishko 238-242
ОСОБЛИВОСТІ ВИДІЛЕННЯ «СТАНДАРТНИХ» НАНОЗОН У СЕРЕДНЬОМУ ЕОЦЕНІ ПЛАТФОРМНОЇ УКРАЇНИ PDF (Русский)
E.A. Solyanik 243-254
ІХТІОФАУНА ТА ВІК ПАЛЕОГЕНОВИХ ПІСКІВ В РАЙОНІ С.ОСИНОВО (ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ) PDF (Русский)
N.I. Udovichenko 255-261
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ І ДАТУВАННЯ СЕРЕДНЬО-ВЕРХНЬОЕОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ЗОНИ ЗЧЛЕНУВАННЯ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ ТА ОКРАЇН ДОНБАСУ PDF
V.Yu. Zosimovich, O.P. Olshtynska, T.S. Ryabokon, E.A. Solyanik, T.V. Shevchenko 262-276
БАКТЕРІАЛЬНА ПАЛЕОНТОЛОГІЯ ОЛІГОЦЕНУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ PDF
D.V. Machalskij 277-281
ОЛІГОЦЕНОВІ ФАУНИ МОЛЮСКІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ PDF (Русский)
S.V. Popov, B. Studencka, O.V. Amitrov 282-286
НОВЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ДВОСТУЛКОВИХ МОЛЮСКІВ ЗОВНІШНИХ КАРПАТ ПОЛЬЩІ PDF (Русский)
B. Studencka, S.V. Popov, M. Bienkowska, R. Wasiluk 287-289
ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ УТВОРЕННЯ МАЙКОПСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ГЯНДЖИНСЬКОГО НАФТОГАЗОВОГО РАЙОНУ АЗЕРБАЙДЖАНУ PDF (Русский)
M.A. Efendiyeva, R.G. Babayev, C.L. Jonson, A.A. Feyzullayev, C.S. Aliyev 290-293
КОРЕЛЯЦІЯ НЕОГЕНУ СХІДНОГО ПАРАТЕТИСУ ЗА ПЛАНКТОННИМИ МІКРОФОСИЛІЯМИ (ФОРАМІНІФЕРИ, НАНОПЛАНКТОН, ДИНОЦИСТИ) PDF (Русский)
V.N. Semenenko, A.S. Andreyeva-Grigorovich, N.V. Maslun, S.A. Lyulyeva 294-298
НОВІ ДАНІ З БІОСТРАТИГРАФІЇ СЕРЕДНЬОГО МІОЦЕНУ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ PDF
N.A. Trofymovich 299-304
ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ФАУНИ ОСТРАКОД СЕРЕДНЬОГО ТА РАННЬОГО МІОЦЕНУ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ PDF
O.V. Bondar 305-310
НОВІ ДАНІ ПО МІКРОПАЛЕОНТОЛОГІЇ КОНКСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ЗАХІДНОГО ПЕРЕДКАВКАЗЗЯ PDF (Русский)
L.A. Golovina, J.V. Vernigorova, Ev.V. Beluzhenko 311-321
ВАПНЯНИЙ НАНОПЛАНКТОН САРМАТСЬКИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНИ PDF (Русский)
S.A. Lyulyeva 322-329
ЧЕРЕВОНОГІ МОЛЮСКИ МОХОВАТКОВИХ СПОРУД МІОЦЕНОВИХ МОРІВ СХІДНОГО ПАРАТЕТИСУ PDF (Русский)
O.Yu. Anistratenko 330-333
СЕРЕДНЬОСАРМАТСЬКІ СЕРПУЛОВО-МІКРОБІАЛЬНІ ОРГАНОГЕННІ СПОРУДИ КЕРЧЕНСЬКО-ТАМАНСЬКОГО РЕГІОНУ (СХІДНИЙ ПАРАТЕТИС) PDF (Русский)
Yu.V. Rostovtseva, I.A. Goncharova 334-337
НОВІ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ НАЗЕМНИХ МОЛЮСКІВ У СЕРЕДНЬОСАРМАТСЬКИХ ВІДКЛАДАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ PDF (Русский)
V.A. Prysiazhniuk 338-344
ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ NASSARIIDAE (MOLLUSCA, GASTROPODA, CAENOGASTROPODA) У МІОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДАХ ПРИДНІСТРОВ’Я PDF (Русский)
Е.N. Kravchenko 345-350
ПРО ПРОБЛЕМУ СИСТЕМАТИЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ МЕОТИЧНИХ ЧЕРЕВОНОГИХ МОЛЮСКІВ «SKENEOPSIS PLANORBIS» PDF (Русский)
O.Yu. Anistratenko, V.V. Anistratenko 351-353
НОВІ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ МІКРОТЕРІОФАУНИ ПІЗНЬОГО НЕОГЕНУ УКРАЇНИ PDF (Русский)
L.I. Rekovets, A.V. Pashkov 354-360
БІОЦЕНОЗИ ЕОПЛЕЙСТОЦЕНУ УКРАЇНИ (НА ОСНОВІ ДРІБНИХ ССАВЦІВ) PDF (Русский)
A.I. Krokhmal 361-368
МОЛЮСКИ ЕОПЛЕЙСТОЦЕНУ (РАННЬОГО ПЛЕЙСТОЦЕНУ) ПІВДЕННОГО ПЕРЕДУРАЛЛЯ PDF (Русский)
E.M. Osipova, G.A. Danukalova 369-372
ДИНАМІКА РАННЬОПЛЕЙСТОЦЕНОВОГО РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ПЛАТФОРМНОЇ УКРАЇНИ (ЗА ПАЛІНОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ) PDF (Русский)
E.A. Sirenko 373-382
ЕТАПИ РОЗВИТКУ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ ПЛЕЙСТОЦЕНУ PDF
M.S. Komar 383-389
ПРО ЗНАХІДКУ МУМІФІКОВАНОЇ ВИКОПНОЇ ОСТРАКОДИ (ARTHROPODA, CRUSTACEA) В УКРАЇНІ PDF (Русский)
N.I. Dykan 390-391
ПРОБЛЕМА PALEODICTYON PDF (Русский)
L.V. Popova 392-396
МОЛЮСКИ ГОЛОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ PDF (Русский)
I.M. Barg 397-399
ПАЛІНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДКЛАДІВ ГОЛОЦЕНУ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ: ПАЛІНОСТРАТИГРАФІЧНІ ТА ПАЛЕОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ PDF
L.G. Bezusko, A.G. Bezusko 400-405
ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОСНОГО ГЕОЛОГІЧНОГО ВІКУ СУБАКВАЛЬНИХ ЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ ФЛУОРЕСЦЕНТНИМ МЕТОДОМ PDF
Y.A. Borysenko, O.M. Kiryukhin, A.O. Doroshenko 406-407
ДОСЛІДЖЕННЯ ПАЛЕОНТОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОННОЇ МІКРОСКОПІЇ І РЕНТГЕНІВСЬКОГО МІКРОАНАЛІЗУ PDF (Русский)
V.V. Permyakov 408-412

ЮВІЛЕЇ

ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ ЗОСИМОВИЧ (ДО 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) PDF (Русский)
  413-415

ВТРАТИ НАУКИ

ЗНАВЕЦЬ КАЙНОЗОЙСЬКИХ МОЛЮСКІВ (ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ДМИТРА ЄЛИСЕЙОВИЧА МАКАРЕНКА) PDF
  416-418
ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА МИХАЙЛА ФЕДОРОВИЧА НОСОВСЬКОГО PDF (Русский)
  419-420