DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2009.147930

ВАПНЯКОВИЙ НАНОПЛАНКТОН ТИТОНУ СХІДНОГО КРИМУ

A.V. Matveyev

Анотація


Вперше встановлено видовий склад вапнякового нанопланктону у титоні Східного Криму. Нанофосилії зустрічаються рідко і мають малу видову різноманітість. Отримані дані не дають можливості розділити титон, але дозволяють проводити його границі: нижню - по зникненню Stephanilithion bigoti; верхню - по розквіту Nannoconus.


Ключові слова


вапняковий нанопланктон; біостратиграфія; титон; Східний Крим

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Arkad'ev V.V., Bogdanova T.N., Lobacheva S.V. Novye dannye po biostratigrafii berriasskih otlozhenij bassejna r. Tonas (Gornyj Krym) // Melovaya sistema Rossii: problemy stratigrafii i paleogeografii: Sb. st. vtorogo Vseros. sov. - Spb., 2005. - S. 111-135.

Arkad'ev V.V., Rogov M.A. Novye dannye po biostratigrafii i ammonitam verhnego kimmeridzha i titona Vostochnogo Kryma // Stratigrafiya. Geol. korrelyaciya. - 2006. - T. 14, № 2. - S. 90-104.

Arkad'ev V.V., Fedorova A.A., Savel'eva Yu.N., Tesakova E.N. Biostratigrafiya pogranichnyh otlozhenij yury i mela Vostochnogo Kryma // Stratigrafiya. Geol. korrelyaciya. - 2006. - T. 14, № 3. - S. 84-112.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Аркадьев В.В., Богданова Т.Н., Лобачева С.В. Новые данные по биостратиграфии берриасских отложений бассейна р. Тонас (Горный Крым) // Меловая система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии: Сб. ст. второго Всерос. сов. - Спб., 2005. - С. 111-135.

 

2. Аркадьев В.В., Рогов М.А. Новые данные по биостратиграфии и аммонитам верхнего киммериджа и титона Восточного Крыма // Стратиграфия. Геол. корреляция. - 2006. - Т. 14, № 2. - С. 90-104.

 

3 Аркадьев В.В., Федорова А.А., Савельева Ю.Н., Тесакова Е.Н. Биостратиграфия пограничных отложений юры и мела Восточного Крыма // Там же. - 2006. - Т. 14, № 3. - С. 84-112.