HOPLITES DENTATUS SOWERBY З БАЗАЛЬНИХ ВЕРСТВ КРЕЙДИ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ

Автор(и)

  • R.I. Leshchukh Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
  • I.M. Maryash Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2009.147983

Ключові слова:

Волино-Поділля, крейдова система, двостулкові та головоногі молюски, альб, сеноман

Анотація

Наведено опис та зображення виду Hoplites dentatus Sowerby з базального (конденсованного) горизонту крейдових відкладів Волино-Поділля. Зустрінуті в цьому горизонті палеобіологічні рештки представлені різновіковими фауністичними комплексами - середньо-пізньоальбським, пізньоальбським-ранньосеномансьбким, які не можуть слугувати надійним обгрунтуванням наявності на цій території відкладів середнього альбу. Вік базального шару датовано нами як пізньоальбський (зона Stoliczkaia dispar) - ранньосеноманський.

Посилання

Glazunova A.E. Ammonity apta i al'ba Kopet-Daga, Malogo i Bol'shogo Balhanov i Mangyshlaka // Tr. VSEGEI. - M., 1953. - 156 s.

Ksenzhevich M., Samsonovich Ya. Ocherki geologii Pol'shi. - M.: Izd-vo inostr. liter. - 1956. - 240 s.

Leshhux R.J. Rannokrejdova fauna Rivnynnogo Krymu i Pivnichnogo Prychornomor'ya. - K.: Nauk. dumka, 1987. - 220 s.

Leshhux R.J. Nyzhnya krejda zaxodu i pivdnya Ukrayiny. - K.: Nauk. dumka, 1992. - 208 s.

Pasternak S.I. Biostratygrafiya krejdovyx vidkladiv Volyno-Podilskoyi plyty - K.: Vyd-vo AN URSR. - 1959. - 99 s.

Pasternak S.I., Gavrylyshyn V.I. Serednij alb na Volyno-Podilskij plyti // Dop. AN URSR. - 1964. - № 7. - S. 957-958.

Pasternak S.I., Sen'kovskij Yu.N., Gavrilishin V.I. Stratigrafiya al'ba i senomana Volyno-Podol'skoj plity // Paleontol. sb. - 1966. - Vyp. 1, № 3. - C. 97-106.

Pasternak S.I., Gavrylyshyn V.I., Gynda V.A. ta in. Stratygrafiya i fauna krejdovyx vidkladiv zaxodu Ukrayiny (bez Karpat). - K.: Nauk. dumka, 1968. - 272 s.

Pasternak S.I., Gavrylyshyn V.I. Sxema stratygrafichnogo rozchlenuvannya // Geologiya i geoximiya goryuchyx kopalyn. - 1973. - Vyp. 36. - S. 85-88

Pasternak S.I., Senkovskyj Yu.M., Gavrylyshyn V.I. Volyno-Podillya u Krejdovomu periodi. - K., 1987. - 258 s.

Rozumejko S.V. Foraminifery al'bskih otlozhenij Pridnestrov'ya // Geologiya i geohimiya goryuchih iskopaemyh. - 1988. - Vyp. 70. - S. 70-73.

Savchinskaya O.V. Materialy k izucheniyu melovoj fauni Podolii // Zap. NII geologii Har'kov. un-ta.

- 1939. - Vyp. 7. - S. 163-175.

Sobeckij V.A. Dvustvorchatye mollyuski pozdnemelovyh platformennyh morej yugo-zapada SSSR // Tr. Paleontol. in-ta AN SSSR. - 1977. - S. 159-256.

Sobeckij V.A. Opyt tafonomicheskoj klassifikacii // Uch. zap. TPGI - T. 20. - Kishinev, 1970. - S. 43-49.

Yanin B.T. Osnovy tafonomii. - M.: Nedra, 1983. - 184 s.

Cieslinski S. Alb i cenoman polnocnego obrzez’enia GorSwietokrzyskich (stratygrafia na podstawie glowonogow) - 1959. - Bd. 28. - 95 s.

17. Kokoszynska B. O faunie wyksztalceniu facjalnem i stratygrafii cenomanu na Podolu // Panstw. Inst. Geol., Sprawozd. - 1931. - T. 6, z. 3. - S. 629-685.

Nowak J. Cephalopoden der mitt leren Kreide Podoliens // Bull. intern. Ac. Sci. Cracovie, A. - 1917. - S. 49-58.

19. Spath L.F. A monograph of the Ammonoidea of the Gault // Paleontogr. Sos. London. - 1923-1943: 1923, pt. 1, p. 1-72; 1925, pt. 2, p. 72-110; 1925, pt. 3, p. 111-146; 1926, pt. 4, p. 147-186.

##submission.downloads##

Опубліковано

2009-04-30

Номер

Розділ

БІОСТРАТИГРАФІЯ, ПАЛЕОНТОЛОГІЯ