DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2009.147997

МІКРОФАУНА В ОЛІСТОСТРОМОВИХ УТВОРЕННЯХ ВЕРХНЬОЇ КРЕЙДИ ГОВЕРЛЯНСЬКОГО СУБПОКРОВУ В РАЙОНІ ЯСІНІ

V.E. Shlapinskij

Анотація


У теригенних відкладах Говерлянського субпокрову Дуклянсько-Чорногорського покрову була знайдена мікрофауна пізнього альбу-сеноману. На підставі цього був зроблений висновок, про існування особливої карбонатної фації цього віку – аналогу верхів шипотської (кременистої) світи. Детальний аналіз матеріалів геологічної зйомки засвідчив, що ця мікрофауна знайдена у сенон-палеоценовій частині розрізу – верхах яловецької – низах чорногорської світ, тобто ця фауна не є інсітною. На цьому ж стратиграфічному рівні у матриксі виявлені олістоліти порід шипотської світи нижньої крейди і гравеліти з гравієм екзотичних порід, зокрема яскраво-червоних гранітоїдів. Олістострома у матриксі цього ж віку з перевідкладенними осадовими утвореннями шипотської світи, а також породами спіліт-кератофірового комплексу зафіксована у сусідньому Красношорському субпокрові. Олістоліти вапняків нижньої крейди і діабазів присутні у тростянецьких верствах нижньої-верхньої крейди Буркутського покрову, розташованого ще південно-західніше. Просторове розміщення олістостромових товщ разом з літологічною їх характеристикою дозволяє припустити, що джерелом більш древніх відкладів була кордільєра (низка островів), яка розділяла різні за глибиною басейни осадконагромадження: білотисенсько-буркутський та шипотсько-яловецький. У надводне положення кордільєра вийшла у пізньокрейдовий час.


Ключові слова


Карпати; Дуклянсько-Чорногорський покров; крейда, палеоцен; олістострома; форамініфери; радіолярії

Повний текст:

PDF

Посилання


Gabinet M.P., Kul'chickij YA.O., Matkovskij O.I. Geologiya i poleznye iskopaemye Ukrainskih Karpat.- L'vov: Vishcha shk., 1976. - CH. 1. - S. 79-80.

Dabagyan N.V., Lozynyak P.Yu., Carnenko P.N., Shlapinskij V.E. Novye dannye po stratigrafii mela CHernogorskoj zony (Ukrainskie Karpaty) // Dokl. AN USSR. Ser. B. - 1987. - № 6. - S. 7-9.

Kuzovenko V.V., Shlapinskyj V.Ye. Do pryrody j umov rozmishhennya «skel» neokomskyx diabaziv u Burkutskomu pokrovi Ukrayinskyx Karpat // Pr. NTSh. - T. 19. - Lviv, 2007. - S. 40-49. - (Geol. zb.)

Czarnenko P.N. Do stratygrafiyi krejdyanyx vidkladiv Chornogorskoyi zony v rajoni s. Yasynya // Dop. AN URSR. Ser. B. - 1969. - № 3. - S. 228-230.

Carnenko P.N. Geologicheskoe stroenie Polonynsko-CHornogorskih i Gorganskih Karpat: Avtoref. dis. … kand. geol.-mineral. nauk. - L'vov, 1976. - 10 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Габинет М.П., Кульчицкий Я.О., Матковский О.И. Геология и полезные ископаемые Украинских Карпат.- Львов: Вища шк., 1976. - Ч. 1. - С. 79-80.

 

2. Дабагян Н.В., Лозыняк П.Ю., Царненко П.Н., Шлапинский В.Е. Новые данные по стратиграфии мела Черногорской зоны (Украинские Карпаты) // Докл. АН УССР. Сер. Б. - 1987. - № 6. - С. 7-9.

 

3. Кузовенко В.В., Шлапінський В.Є. До природи й умов розміщення «скель» неокомських діабазів у Буркутському покрові Українських Карпат // Пр. НТШ. - Т. 19. - Львів, 2007. - С. 40-49. - (Геол. зб.)

 

4. Царненко П.Н. До стратиграфії крейдяних відкладів Чорногорської зони в районі с. Ясиня // Доп. АН УРСР. Сер. Б. - 1969. - № 3. - С. 228-230.

 

5. Царненко П.Н. Геологическое строение Полонынско-Чорногорских и Горганских Карпат: Автореф. дис. … канд. геол.-минерал. наук. - Львов, 1976. - 10 с.