DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2009.147989

ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ ЧЕРЕВОНОГИХ МОЛЮСКІВ У КРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДАХ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ

S.H. Bakayeva

Анотація


За станом збереженості серед досліджених решток черевоногих молюсків виділено на два типи. Перший з них представлений внутрішніми фосфатизованими ядрами, на яких подекуди збереглися фрагменти черепашки, і характерний для піскуватих відкладів сеноману та нижнього кампану. Він сформувався на початкових стадіях трансгресій, у пребережних ділянках, в умовах рухомого водного середовища, а органічні рештки в ньому є алохтонними. Інший тип представляють переважно здеформовані зовнішні ядра та відбитки, які трапляються у піскуватих мергелях, мергелистих пісковиках й алевролітах сантону, кампану та маастрихту. Вони сформувалися за умов відносно прискореного осадонагромадження, спокійного гідродинамічного режиму, у віддалених від берега ділянках басейну і є автохтонними.


Ключові слова


черевоногі молюски; крейдові відклади; Волино-Поділля; збереженість

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakayeva S.G. Cherevonogi molyusky z vidkladiv serednogo albu Podillya // Geologiya i geoximiya goryuchyx kopalyn. - 2004. - № 4. - S. 61-73.

Bakayeva S.G. Kompleksy cherevonogyx molyuskiv u krejdovyx vidkladax Volyno-Podillya // Paleontologichni doslidzhennya v Ukrayini: istoriya, suchasnyj stan ta perspektyvy: Zb. nauk. pr. IGN NAN Ukrayiny - K.: Nora-print, 2007. - S. 150-155.

Gavrilishin V.I., Pasternak S.I., Rozumejko S.V. Stratigraficheskie podrazdeleniya melovyh otlozhenij platformennoj chasti zapada Ukrainy. - L'vov, 1991. - 52 s. - (Prepr. / AN USSR. In-t geologii i geohimii goryuchih iskopaemyh; 91-1).

Pasternak S.I., Senkovskyj Yu.M., Gavrylyshyn V.I. Volyno-Podillya u krejdovomu periodi. - K.: Nauk. dumka, 1987. - 258 s.

Raup D., Stehnli S. Osnovy paleontologii. - M.: Mir, 1974. - 390 s.

Sobeckij V.A. Donnye soobshchestva i biogeografiya pozdnemelovyh platformennyh morej yugo-zapada SSSR. - M.: Nauka, 1978. - 188 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бакаєва С.Г. Черевоногі молюски з відкладів середнього альбу Поділля // Геологія і геохімія горючих копалин. - 2004. - № 4. - С. 61-73.

 

2. Бакаєва С.Г. Комплекси черевоногих молюсків у крейдових відкладах Волино-Поділля // Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи: Зб. наук. пр. ІГН НАН України - К.: Нора-прінт, 2007. - С. 150-155.

 

3. Гаврилишин В.И., Пастернак С.И., Розумейко С.В. Стратиграфические подразделения меловых отложений платформенной части запада Украины. - Львов, 1991. - 52 с. - (Препр. / АН УССР. Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых; 91-1).

 

4. Пастернак С.І., Сеньковський Ю.М., Гаврилишин В.І. Волино-Поділля у крейдовому періоді. - К.: Наук. думка, 1987. - 258 с.

 

5. Рауп Д., Стэнли С. Основы палеонтологии. - М.: Мир, 1974. - 390 с.

 

6. Собецкий В.А. Донные сообщества и биогеография позднемеловых платформенных морей юго-запада СССР. - М.: Наука, 1978. - 188 с.