Том 1 (2008)

Зміст

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТОГЕНЕЗУ

ЛІТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF (Русский)
Eu.F. Shniukov, P.F. Gozhyk, A.Yu. Mitroposky, D.P. Khrushchov 11-17
ВЧЕННЯ В.І.ВЕРНАДСЬКОГО ПРО БІОСФЕРУ ТА ЇЇ РОЛЬ В СУЧАСНІЙ ТЕОРЕТИЧНІЙ ЛІТОЛОГІЇ (ДО 140-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) PDF (Русский)
V.Kh. Gevorkian 18-27
КАРПАТО-ЧОРНОМОРСЬКА КОНТИНЕНТАЛЬНА ОКРАЇНА ТЕТІСУ. ОКЕАНІЧНІ БЕЗКИСНЕВІ ПОДІЇ PDF
Y.M. Senkovsky, Y.V. Koltun, M.V. Shapovalov 28-33
ОСНОВНІ ФАКТОРИ ФАЗОВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КАРБОНАТНИХ ФОРМАЦІЙ І ІЗОТОПНО-ГЕОХІМІЧНІ ТИПИ НАФТОГАЗОНОСНИХ КАРБОНАТНИХ КОЛЕКТОРІВ. PDF (Русский)
A.E. Lukin 34-39
АНОКСИЧНІ БАСЕЙНИ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ПЕРІТЕТІСА В МЕЗОЗОЇ-КАЙНОЗОЇ PDF (Русский)
YU.O. Gavrilov 40
ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІТОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
S.P. Olshtynsky 41-48

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТОЛОГІЇ

ВИДІЛЕННЯ, КОРЕЛЯЦІЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНОГЕННИХ ВІДКЛАДЕНЬ НИЖНЬОГО ФАМЕНА ПРИП'ЯТСЬКОГО ПРОГИНУ PDF (Русский)
S.V. Antipenko 49-54
ЛІТОЛОГІЯ І ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ СТРІЧКОВИХ ГЛИН PDF (Русский)
V. Bakhmutov, V.Ya. Yevzerov, V. Kolka 55-66
ПЕТРОГРАФІЯ ПАЛЕОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ «ЕКЗОТИЧНИХ СКЕЛЬ» СКИБОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ PDF
G. Y. Gavryshkiv 67-69
ЛІТОЛОГО-ФАЦІАЛЬНА МІНЛИВІСТЬ СЕРЕДНЬОЕОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ PDF
Yu. Gayevska, I. Popp 70-74
ПРОЦЕСИ ЛІТОДИНАМІКИ В БЕРЕГОВІЙ ЗОНІ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я PDF (Русский)
A.K. Granova 75-76
НОВОУТВОРЕНІ СЕЗОННІ МІНЕРАЛИ БУРУЛЬКАЙСЬКОГО ГРЯЗЬОВОГО ВУЛКАНУ (КЕРЧЕНСЬКИЙ ПІВОСТРІВ) PDF
M.A. Deyak 77-81
ЛІТОЛОГО-МІНЕРАЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЛІГОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ З МЕТОЮ КОРЕЛЯЦІЇ PDF
G.V. Klyushuna 82-86
ЕВОЛЮЦІЯ ЧОРНОСЛАНЦЕВИХ ТОВЩ ТА ГЕНЕРАЦІЯ ВУГЛЕВОДНІВ В МЕЖАХ ДАВНЬОЇ КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ОКРАЇНИ ТЕТІСУ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ ТА СУМІЖНІ ТЕРИТОРІЇ) PDF
Y.V. Koltun 87-92
ГЕНЕЗИС ПОКЛАДІВ ДАВСОНІТА В ПРИП'ЯТСЬКОМУ ПРОГИНІ PDF (Русский)
V. S. Konischev 93-95
ФАЦІАЛЬНІ ТИПИ ТА ЗОНАЛЬНІСТЬ ВІЗЕЙСЬКИХ НАФТОГАЗОНОСНИХ ВІДКЛАДІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДДЗ PDF
V.V. Макоgon 96-103
ТОВЩА ЦЕОЛІТ-СМЕКТИТОВИХ ТУФІВ У НИЖНЬОВЕНДСЬКИХ ТРАПАХ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ, ЇХ ПОХОДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ PDF
V.G. Mel’nichuk 104-111
ЕЛЕКТРОННО-МІКРОСКОПІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВЕРХНЬОЮРСЬКИХ КРИПТОКРИСТАЛІЧНИХ ВАПНЯКІВ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ В КОНТЕКСТІ ЇХ ГЕНЕЗИСУ PDF
M.V. Moroz, P.V. Moroz, V.V. Permiakov 112-114
ПОЛОЖЕННЯ І БУДОВА ГАЛЕЧНИКІВ ТЕРАСИ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО БЕРЕГА ЧОКРАКСЬКОГО ОЗЕРА В СТРАТИГРАФІЧНОМУ РОЗРІЗІ PDF (Русский)
A.D. Naumenko 115-120
ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЗОННИХ МІНЕРАЛІВ ГРЯЗЬОВИХ ВУЛКАНІВ КЕРЧЕНСЬКОГО ПІВОСТРОВА PDF
V.A. Nesterovskiy, M.A. Deyak 121-126
ООЛІТОВІ ФАЦІЇ У ВІДКЛАДЕННЯХ ДЕВОНСЬКОГО ВІКУ ПРИП'ЯТСЬКОГО ПРОГИНУ І ТРІАСОВИХ ВІДКЛАДЕННЯХ ГОМЕЛЬСЬКОЇ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕМИЧКИ PDF (Русский)
S.M. Abravets 127-131
ПРО ГЕНЕЗИС КАРБОНАТНИХ ПОРІД МОКРОВОЛНОВАСЬКОЇ СЕРІЇ (НИЖНІЙ КАРБОН ПІВДЕННОГО ДОНБАСУ PDF
V.V. Ogar 132-139
ФАЦІЇ ЛАМІНОВАНИХ БАДЕНСЬКИХ ГІПСІВ У КУДРИНЦЯХ НАД ЗБРУЧЕМ (ЗАХІДНА УКРАЇНА) PDF
T. M. Peryt, D. Peryt, A. Poberezskyy 140-145
НОВІ ПОГЛЯДИ НА ПАЛЕОГЕОГРАФІЮ ТА ТЕКТОНО-МАГМАТИЧНІ ПАЛЕОЛАНДШАФТИ ВУГЛЕНОСНОГО КАРБОНУ ДОНБАСУ PDF
А.Ya. Radzivill 146-149
КАРБОНАТНІ ПОРОДИ КРЕЙДИ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ І ЇХ НАФТОГАЗОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ PDF
A.V. Ryabukha 150-155
ЛІТОГЕНЕЗ МОНОГЕНЕТІЧЕСКІХ (БАРОВИХ) ПІСКОВИКІВ КАМ'ЯНСЬКОЇ СВИТИ СЕРЕДНЬОГО КАРБОНУ (С25) ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ PDF (Русский)
K.M. Sedayeva 156-164
ТИПІЗАЦІЯ МІНЕРАЛЬНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ДРЕНАЖНО-ШТОЛЬНЕВИХ СИСТЕМ М. КИЄВА PDF
Y.M. Selivachova 165-172
ЛІТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДКЛАДЕНЬ, ЩО ПОКРИВАЮТЬ ВУГЛЕНОСНУ ФОРМАЦІЮ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ, І ЇХ ВПЛИВ НА УМОВИ РОЗРОБКИ ПЛАСТІВ ВУГІЛЛЯ PDF (Русский)
Y. Stepanenko, V. Shulga 173-177
ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ШУНГІТОНОСНИХ ПОРІД ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЮ КАРЕЛІЇ PDF (Русский)
M.M. Filippov, A.V. Pervunina 178-185
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ РІЧКОВИХ ДОЛИН ЧОРНОГО І БІЛОГО ЧЕРЕМОШУ ТА ЇХ ЗОЛОТОНОСНОСТІ PDF
L.А. Figura 186 -189
ЧЕТВЕРТИННИЙ ОЗЕРНИЙ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ PDF PDF (Русский)
T.F. Khristophorova, V.N. Shelkoplyas 190-192
ПЕРШІ ОЗНАКИ ПРОЦЕСІВ КАРБОНОВОГО ВУГЛЕУТВОРЕННЯ В ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ БАСЕЙНІ PDF (Русский)
V. Shulga, I. Kostyk, M. Matrofailo, M. Korol 193-198
ПАЛЕООКЕАНОГРАФІЧНІ СИТУАЦІЇ СЕДИМЕНТАЦІЇ В ЗАКАРПАТСЬКОМУ НЕОГЕНОВОМУ БАСЕЙНІ PDF
O. S. Shcherba, I. T. Popp, N. Y. Radkovets 199-203
РАННЬОКРЕЙДОВИЙ ЕПІПЕЛАГІЧНИЙ СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ У МЕЖАХ СХІДНОКАРПАТСЬКОГО СЕГМЕНТУ ДАВНЬОЇ КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ОКРАЇНИ МЕЗО-ТЕТІСУ PDF
O. S. Shcherba, N. Y. Radkovets 204-208
МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД ГЛИН КАМ’ЯНОЇ СОЛІ МІОЦЕНОВИХ ЕВАПОРИТІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ PDF
Ia.V. Iaremchuk, S.P. Hryniv 209-215
ЛІТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРІД ТЕРИГЕННОЇ ЧЕРВОНОКОЛІРНОЇ (КАРТАМИШСЬКОЇ) ФОРМАЦІЇ (ПІВДЕННО-СХІДНА ЧАСТИНА ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ) PDF
S.B. Shekhunova, A.A Shevchenko, S.A. Matchoulina 216-223

КОРИСНІ КОПАЛИНИ ОСАДОВИХ БАСЕЙНІВ

ЛІТОЛОГО-ФАЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЕВРО-ПІЩАНИХ ПОРІД ПРОДУКТИВНИХ ПАЧОК (ГОРИЗОНТІВ) ТУРНЕЙСЬКОГО ЯРУСУ НИЖНЬОГО КАРБОНУ МЕХЕДІВСЬКО-ЛУЦЕНКІВСЬКО-СВИРИДІВСЬКОГО СТРУКТУРНОГО ВУЗЛА PDF
V.A. Ivanyshyn 224-231
ВІДКРИТА ПОРИСТІСТЬ І ГАЗОПРОНИКНІСТЬ АЛЕВРО-ПІЩАНИХ ПОРІД НИЖНЬОГО КАРБОНУ І ДЕВОНУ ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКО-РУДІВСЬКОЇ СТРУКТУРНОЇ (НАФТОГАЗОНОСНОЇ) ЗОНИ PDF
V.A. Ivanyshyn 232-240
ЗОЛОТОНОСНІСТЬ ОСАДОВИХ УТВОРЕННЬ ФАНЕРОЗОЮ УКРАЇНИ PDF
M.S. Koval’chuk 241-247
МІГРАЦІЯ МІДІ В КОРАХ ВИВІТРЮВАННЯ БІОТИТОВИХ ГНЕЙСІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА PDF
G.S. Кompanets, O.Yu. Shestakov, L.I. Moroz 248-250
ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУ НОВИХ ПРОМИСЛОВИХ ТИПІВ РОЗСИПІВ БУРШТИНУ-СУКЦІНІТА PDF (Русский)
W.M. Matsui, E.W. Melnik, W.Y. Efimenko 251-254
БАЗАЛЬНІ ТОВЩІ ТЕРИГЕННИХ, КАРБОНАТНИХ І СОЛЕНОСНИХ ФОРМАЦІЙ ТА ЇХ РОЛЬ В БУДОВІ ОСАДОВИХ БАСЕЙНІВ У ЗВ'ЯЗКУ З ПРОГНОЗУВАННЯМ КОРИСНИХ КОПАЛИН PDF (Русский)
S.A. Matchoulina, S.B. Shekhunova 255-261
ПОРІВНЯЛЬНИЙ МІНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРВИННИХ КАОЛІНІВ ГЛУХІВЕЦЬКО-ТУРБІВСЬКОГО РАЙОНУ (ПОДІЛЬСЬКИЙ БЛОК УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА) PDF
G.O. Slyusarenko 262-268
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СЕДИМЕНТОГРАФА MASTERSIZER 2000 ДЛЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ПИТАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ PDF
S.M. Stadnichenko, V.O. Podoba 269-277
БАР'ЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF (Русский)
D.P. Khrushchov, R.Ya. Belevtsev, V.N. Bublyas, I.A. Cherevko, Yu.V. Kyrpach 278-284