ТОВЩА ЦЕОЛІТ-СМЕКТИТОВИХ ТУФІВ У НИЖНЬОВЕНДСЬКИХ ТРАПАХ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ, ЇХ ПОХОДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ

Автор(и)

  • V.G. Mel’nichuk Рівненська геологічна експедиція ПДРГП «Північгеологія», м. Рівно, Україна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2008.152450

Ключові слова:

вулканічні туфи, трапи, цеоліти, смектити, корисні копалини, венд

Анотація

Наведено результати досліджень будови і речовинного складу товщі цеоліт-смектитових вулканічних туфів в нижньовендських трапах південно-західної частини Східно-Європейської платформи. Розглянуто їх походження і перспективи використання.

Посилання

Бирюлев А.Е. Распостраненность продуктов вендского вулканизма в юго1западной части Русской платформи // Докл. АН СССР. – 1969. – том.189, № 2. – С. 366–368.

Богданов Г.О., Мандигра М.О., Мельничук В.Г. та ін. Цеоліт-смектитові туфи Рівненщини: біологічні аспекти використання. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 184 с.

Деревская К., Шумлянский В., Галецкий Л. И др. Геолого-генетическая модель рудообразующей системи и поисковы признаки самородномедного оруденения в трапах Волыни // Геолог України. – 2003. – № 3, 4. – С. 75–81.

Волокник Б.Я. Пирокластические породи Волыни. // Пирокластические породы Украины. – Киев: – Наук. думка, 1977. – С. 70–83.

Дворкін Л.Й., Скрипник І.Г., Нехаєва Л.І., Яковенко В.Ю., Стасюк І.Б. Дослідження фізико1механічних властивостей базальтового туфу як сировини для бу1 дівельної кераміки // Ресурсоємкі матеріали, конст1 рукції, будівлі та споруди. — Рівне. — 1996. — С. 24–25.

Махнач А.С, Гарецкий Р.Г., Матвеев А.В. и др. Геология Бєларуси – Минск, 2001. – 815 с.

Мельничук В.Г. Гідротермальна мінералогічна зональність та метаморфізм в міденосних трапах нижнього венду Волино-Подільської плити // Мінер. зб. ЛНУ. – 2004. – вип. 2. – С. 131-142.

Мельничук В.Г., Матеюк В.В. Туфи Волино-Поділля як новий вид мінеральних ресурсів // Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу України. – Чернівці: – Рута, 2000. – С. 133-134.

Мельничук В.Г., Поліщук А.М., Мельничук Г.В. Вулканічні туфи в трапах Волино-Поділля як альтернативний об’єкт для захоронення радіоактивних відходів:

Зб. наук. пр. // Вісн. НУВГП. – Вип. 5 (18), ,ч. 1. — Рівне. – 2007. – С. 107–113.

Мельничук В.Г. Стратиграфічні чинники мідноноснос1 ті нижньовендських трапів Волині (Прип’ятський вал) // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. – 2008. – № 1. – С. 50–58.

Мельничук В.Г. Цеоліт-смектитові вулканічні туфи Во1 лині – новий тип природної агрохімічної сировини // Агрономічні руди України. – К., – 2004. – С. 117–119.

Приходько В.Л. Перебудова структурного плану та етапи трапового вулканізму Волино1Поділля в пізньому протерозої: – Автореф. дис. канд. геол. наук. – К., – 2005. – 31 с.

Скакун Л., Ткачук А., Мельничук В. Типи цеолітових асоціацій в гідротермальних утвореннях волинської серії // Мінерал.зб. ЛНУ. – 2003. – № 53, – вип. 1–2. – С. 4–13.

Скрипник І.Г., Ніхаєва Л.І., Філоненко В.В. Дослідження фізико-хімічних властивостей базальтового туфу як сировини для будівельної кераміки // Матеріали наук.- техн. конф. УПВГ. – Рівне, – 1995. – С. 24–27.

Стратиграфические схемы фанерозойских образований Украины для геологических карт нового поколения (графические приложения). – Киев: Гео про1гноз,. 1993.

Шумлянский В.А., Деревская Е.И., Сингаевский Е.Д., Черникова Н.С. Медно1цеолитовая минерализация в базальтових туфах на западном склоне Ук раинского щита и природа минерализующих растворов // Докл. АН УССР. Геохимия. – 1991. – № 9. – С. 140–143

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-08-12

Номер

Розділ

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТОЛОГІЇ