ФАЦІАЛЬНІ ТИПИ ТА ЗОНАЛЬНІСТЬ ВІЗЕЙСЬКИХ НАФТОГАЗОНОСНИХ ВІДКЛАДІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДДЗ

Автор(и)

  • V.V. Макоgon Чернігівське відділення Українського державного геологорозвідувального інституту, Чернігів, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2008.152442

Ключові слова:

Дніпровсько-Донецька западина, літологія, фація, візейські відклади

Анотація

На підставі комплексних литолого-фаціальних досліджень виділені основні фаціальні типи Візейська відкладень Дніпровсько-Донецької западини. Визначено характер розподілу фацій за площею і в розрізі і особливості накопичення опадів в візейський вік

Посилання

Вакарчук Г.И., Гаврыш В.К. Перерывы и несогласия в разрезе палеозоя Днепровско-Донецкой впадины // Геол. журнал. – 1991. – №1. – С. 119–130.

Вакарчук С.Г. Геологія, літологія і фації карбонатних відкладів візейського ярусу центральної частини Дніпровсько-Донецької западини у зв’язку з нафто-газоносністю. – ЦНТЕІ, Чернігів: 2003. – 163 с.

Кривошеєв В.Т., Макогон В.В., Іванова Є.З., Пекельна О.В. Літолого-палеогеографічні карти турнейсько- візейських нафтогазоносних відкладів Дніпровсько1 Донецької западини на основі їх сучасної стратифікації // Збірник наукових праць УкрДГРІ. – 2007. – № 2. – С. 148–160.

Макогон В.В. Особенности визейского осадконакопления в ДДВ и их связь с тектоническим строением // Современные вопросы геологии: Сб. науч. трудов молод. конф. 21-е Яншинские чтения. – Научный мир, Москва: 2002. – С. 96–100.

Лукин А.Е. Формации и вторичные изменения каменноугольных отложений Днепровско-Донецкой впадины в связи с нефтегазоносностью. – Недра, Москва: 1977. – 102 с.

Шульга В.Ф. К характеристике климата Восточно-Европейской платформы в карбоне // Доповіді НАН України. – 2006. – №11. – С. 130-134.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-08-12

Номер

Розділ

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТОЛОГІЇ