ГЕНЕЗИС ПОКЛАДІВ ДАВСОНІТА В ПРИП'ЯТСЬКОМУ ПРОГИНІ

Автор(и)

  • V. S. Konischev Білоруський науково-дослідний геологорозвідувальний інститут Міністерства природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Білорусі, Мінськ, Білорусь, Білорусь

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2008.152437

Ключові слова:

Давсоніт, Прип'ятський прогин, компенсаційні синклинали, соляні діапіри, содові розчини, алюмосілікатні породи, кора вивітрювання

Анотація

Встановлено, що поклади давсоніта у відкладеннях Бобриковського горизонту Візейська ярусу нижнього карбону в Прип'ятському прогині формувалися в компенсаційних синкліналь в озерних водоймах в результаті впливу на перевідкладені алюмосилікатні породи кори вивітрювання содових розчинів, утворених при розчиненні порід нафтогазонасиченості брекчии кепрока в склепіннях соляних діапірів.


Посилання

Бирина Л.М. Давсонит в коре выветривания карбона Белоруссии // Литология и полез. ископаемые.— 1973. No 1. – С. 113–117.

Дмитриев Ф.Л. Континентальные отложения бобриковского горизонта нижнего карбона Припятской впадины: Автореф. дис...канд. геол.1минерал. наук.—Вильнюс, 1977. – 23 с.

Конищев В.С. Тектонические закономерности формирования и размещения залежей давсонита в Припятском прогибе // Минерально1сырьевая база Республики Беларусь: состоя-ние и перспективы: Тез. докл. науч.-техни. конф. посвященной 70-летию БелНИГРИ, 22–24 окт. 1997 г. — Мн., 1997. — С. 107–109.

Кудельский А.В., Бурак В.М. Газовый режим Припятского прогиба. — Мн.: Наука и техника, 1982. — 174 с.

Курочка В.И., Савченко Н.А., Парибок В.И. и др. О направлении поисков давсонита на Заозерной площади Припятской впадины // Проблемы поисков твердых полезных ис-копаемых в БССР. — Мн., 1977. — С. 21–28.

Курочка В.И., Фролов Г.Н., Дмитриев Ф.Л., Жукова М.А. О находке давсонита в Белоруссии // Докл. АН БССР. — 1972. — Т. 16, No 6. — С. 541–544.

Махнач А.С., Савченко Н.А., Чуйко Д.Г. и др. Давсонит Беларуси. — Мн.: Наука и техника, 1995. — 162 с.

Савченко Н.А. словия формирования боксит-давсонитовых пород Припятского прогиба // Проблемы минералогении платформенного чехла и кристаллического фундамента БССР. — Мн., 1986. — С. 134–141.

Толстошсев В.И. Надсолевые девонские и каменноугольные отложения Припятского прогиба. — Мн.: Наука и техника, 1988. — 150 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-08-12

Номер

Розділ

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТОЛОГІЇ