ПРО ГЕНЕЗИС КАРБОНАТНИХ ПОРІД МОКРОВОЛНОВАСЬКОЇ СЕРІЇ (НИЖНІЙ КАРБОН ПІВДЕННОГО ДОНБАСУ

Автор(и)

  • V.V. Ogar Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2008.152591

Ключові слова:

Ключевые слова, нижний карбон, карбонатные отложения, событие, Донецкий бассейн.

Анотація

Розглянуто літологію, коралову фауну і походження карбонатних порід мокроволноваської серії нижнього карбону південного Донбасу. Досліджені відклади сформувались протягом трьох евстатичних циклів. На склад карбонатних осадів впливали глибина моря, вміст глинистого матеріалу, кальцію, магнію, а також кремнію і заліза в морських водах. В залежності від глибини басейну і вмісту глинистих частин існували фотозойні та гетерозойні обстановки. На регресивних фазах циклів виникали безкисневі умови, сприятливі для збереження органічної речовини. Різкі зміни літології і фауни на рубежі турнейського і візейського віків, раннього і пізнього візе пов’язані з глобальними подіями. Доманікові породи стильської світи розглядаються як результат регіональної вулканічної події.

Посилання

Айзенверг Д.Е. Стратиграфия и палеогеография нижнего карбона западного сектора Большого Донбасса. – К.: Издательство АН УССР, 1958. – 272 с.r

Айзенверг Д.Е., Бражникова Н.Е., Новик Е.О., РоU тай А.П., Шульга П.Л. Стратиграфия каменноугольных отложений Донецкого басейна. – К.: Издательство АН УССР, 1963. – 182 с.r

Артеменко В.М., Артеменко О.В., Пономарьов В.Є., Черніцина О.М. Крандаліт – новий тип фосфатної мінеральної сировини в Україні // Мінеральні ресурси України. – 2000. – №2. – С. 31–34.r

Берченко О.И. О фациальной приуроченности известковых водорослей турнейских отложений Донбасса // Геологический журнал. – 1976. – Т. 36. – Вып. 5. – С. 96–104.r

Берченко О.І., Сухов О.А. Фаціальна приуроченість вапнистих водоростей у візейських відкладах Донбасу // Проблеми палеонтології та біостратиграфії протерозою та фанерозою України. – К., 2006. – С. 66–70. – (Зб. наук. праць ІГН НАНУ).r

Вдовенко М.В., Берченко О.И. Полетаев В.И. Стратотипы региональных стратиграфических подразделений нижнего карбона Доно-Днепровского прогиба (турнейский и визейский ярусы). – К., 1992. – 52 с. – (Препринт 9214 Института геологических наук АН Украины).r

Василюк Н.П. Нижнекаменноугольные кораллы Донецкого бассейна. – К.:Издательство АН УССР, 1960. – 179 с.r

Геккер Р.Ф. Следы беспозвоночных и стигмарии в морских отложениях нижнего карбона Московской синеклизы. М.: Наука, 1980. — 89 с.r

Максимова С.В. Эколого-фациальные особенности и условия образования доманика. – М.: Наука, 1970 – 86 с.r

Мачуліна С.О. Особливості осадконагромадження візейських доманікитів Дніпровсько-Донецької западини // Нафтова і газова промисловість. – 1993. – № 2. – С. 10–15.r

Полетаев В.И. Литостратиграфическое расчленение известняковой толи нижнего карбона Донецкого басейна. — К.: 1981. – 50 с. – (Препринт 81134 Института геологических наук АН УССР).r

Шульга В.Ф., Огарь В.В. Первые находки коралловых построек в раннем карбоне Львовского палеозойского прогиба // Доповіді НАНУ. – 2007. – № 9. – С. 101–109.r

Aretz M., Webb G.E. Western European and eastern Australian Mississippian shallow1water reefs: a comparison // Preceedings of the XVth International Congress on Carboniferous and Permian Stratigraphy. – Amsterdam: 2007. – P. 433–442.r

James N.P. The cool1water carbonate depositional realm // Society of Economic Paleontologists and Mineralogists Special Publication. – 1997. – No. 56. – P. 1–20.r

Poty E. The “Avins event”: a remarkable worldwide spread of corals at the end of the Tournaisian (Lower Carboniferous ) // Proceedings of the 9th International Symposium on Fossil Cnidaria and Porifera. – Wien: 2007. – P. 231–249.r

Somerville I.D. Rugose coral faunas from Upper VisJan (Asbian1Brigantian) buildups and agecent platform limestones, Kingscourt, Ireland // Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Geol.). – 1997. – 92. – (114). – P. 35–47.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-08-12

Номер

Розділ

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТОЛОГІЇ