БАР'ЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • D.P. Khrushchov Інститут геологічних наук НАН України, м.Київ, Україна, Україна
  • R.Ya. Belevtsev Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України, м.Київ, Україна, Україна
  • V.N. Bublyas Інститут геологічних наук НАН України, м.Київ, Україна, Україна
  • I.A. Cherevko Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, м Київ, Україна, Україна
  • Yu.V. Kyrpach Інститут геологічних наук НАН України, м.Київ, Україна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2008.153082

Ключові слова:

бар'ерні властивості, геологічні бар'єри, геохімічні бар'єри, фільтраційні бар'єри, механічні бар'єри, флюїди

Анотація

Бар'ерні властивості геологічного середовища - це його здатність протистояти міграції певної речовини (природного або антропогенного походження), тобто затримка флюїдів. Затримка руху флюїдів відбувається на геологічних бар'єр. Геологічний бар'єр - це ділянка геологічного середовища, де на короткій відстані відбувається різке зменшення інтенсивності масопереносу. Залежно від методологічних концепцій мігруючого геологічного речовини виділяються фізичні (в тому числі механічні), фільтраційні і геохімічні бар'єри. Розглядаються принципові теоретичні моделі бар'єрних властивостей трьох типів геологічних формацій: соленосних, глинистих і «кристалічних». На основі отриманих даних встановлена типізація функціональних геологічних бар'єрів.

Посилання

Бєлєвцев Р.Я., Співак С.Д., Жовинський Е.Я., Бєлєвцев О.Р. Вивчення вертикальної геохімічної зональності гранітоїдних масивів Українського щита // Зб. доп. «Проблеми прикладної геохімії». – К.: Карбон ЛТД, 1999. – С. 14-17.r

r

Говдяк Р.М., Хрущов Д.П., Нечаев Ю.А. Сооружение подземных хранилищ газа в каменной соли на транзитных газопроводах Украины // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2006. – № 5. – С. 62-66.r

r

Горная энциклопедия. – М., Сов. энцикл., 1989. – 442 с.r

r

Литологические критерии оценки участков и перспективы строительства подземных сооружений различного целевого назначения в соляных толщах. – Киев, 1989. – 46 с. – (Препр. / АН УССР. Ин-т геол. наук; 8913).r

r

Перельман А.И. Геохимия природных вод. – М.: Наука, 1982. – 151 с.r

r

Перельман А.И. Геохимия. – М.: Высш. шк., 1989. – 423 с.r

r

Хрущов Д.П., Данишурка Н.А. Структурно-літологічні моделі солянокупольних структур // Геол. журн. – 2002. – № 4. – С. 67-77.r

r

Хрущов Д.П., Лобасов А.П. Принципы разработки цифровых структурно-литологических моделей осадочных формационных подразделений // Там же. – 2006. – № 213. – С. 90-102.r

r

Хрущов Д.П., Лялько В.И., Харитонов О.М. и др. Изоляция радиоактивных отходов в геологических формациях. – Киев, 1993. – 60 с. – (Препр. / НАН Украины. Ин-т геол. наук; 9313).r

r

Хрущов Д.П., Маторін Е.М., Ющенко Ю.В. Поводження з територіями токсичних забруднень // Екологічна безпека: Проблеми і шляхи її вирішення: II Міжнар. наук.1практ. конф., м. Алушта, АР Крим, Україна, 11-15 верес. 2006 р. – Харків, 2006. – С. 82-87.r

r

Хрущов Д.П., Черевко И.А. Система окружающая среда – хранилища токсичных отходов: условия выхода и миграции токсичных веществ // Доп. НАН України. – 1999. – № 3. – С. 131-133.r

r

Khrushchov D., Tabachny L. Deep geological disposal of radioaktive waste in Ukraine. // Geological chellenges in Radioaktive Waste Isolation (Third worldwide Review) / Ed. P.A. Witherspoon, G.S. Bodvarsson. – USA, University of California Berkeley, California, 2001. – P. 283-291.

##submission.downloads##

Опубліковано

2008-08-12

Номер

Розділ

КОРИСНІ КОПАЛИНИ ОСАДОВИХ БАСЕЙНІВ