УНІКАЛЬНІ КОЛЕКЦІЇ ПАЛЕОНТОЛОГІЧНИХ ШЛІФІВ З ПРИМЕЖОВИХ МІССІСІПСЬКО- ПЕНСИЛЬВАНСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В ІНСТИТУТІ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК НАН УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Валентина Єфіменко Інститут геологічних наук НАН України, вул. О. Гончара, 55-Б, Київ, Україна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2022.268427

Ключові слова:

форамініфери, вапнисті водорості, мікрофації, колекції, запалтюбинський, вознесенський горизонти, міссісіпій, пенсильваній, карбон, Донецький басейн

Анотація

Метою статті є оприлюднення та інтегрування у світовий науковий простір інформації про унікальні колекції палеонтологічних шліфів з примежових міссісіпсько-пенсильванських відкладів карбону Донецького басейну, що були зібрані видатними україн‑ ськими палеонтологами-стратиграфами Д. Є. Айзенвергом, Н. Є. Бражніковою, О. І. Берченко, Н. В. Василюк упродовж другої половини XX ст. та нині зберігаються в Інституті геологічних наук НАН України. Колекції походять зі стратотипових і опорних розрізів запалтюбинського та вознесенського горизонтів Донбасу, встановлених Д. Є. Айзенвергом і Н. Є. Бражніковою у 1975 р., які складають парастратотиповий розріз верхньої частини серпуховського ярусу. Наведено короткий опис колек‑ цій, висвітлено їх наукову цінність та значення для проведення різнопланових мікропалеонтологічних і біостратиграфічних досліджень. Проведено мікропалеонтологічні дослідження і мікрофаціальну типізацію морських карбонатних відкладів, представлених у шліфах, здійснено фотодокументування та створено електронний каталог колекцій палеонтологічних шліфів, що містить інформацію про походження і місце зберігання шліфа, стратиграфічну прив’язку, короткий мікрофаціальний опис шліфа (із зазначенням усіх виявлених органічних решток), списки виявлених та визначених форамініфер і водоростей, електронну адресу шліфа, а також фото мікрофаціального типу вапняку.

Посилання

Aizenverg D.E . , Astakhova T. V., Berchenko O. I ., Brazhnikova N. E., Vdovenko M. V., Dunaeva N. N., Zernetskaya N. V., Poletaev V. I., Sergeeva M. T., 1983. Upper Serpukhovian substage of the Donets Basin (paleontological characteristics). Kiev: Naukova dumka. 164 p. (In Russian).

Aisenverg D. E., Belenko N. G., Berchenko O. I., Brazhnikova N. E., Vasilyuk N. P., Vdovenko M. V., Nemirovskaya T. I., Poletaev V. I., 1987. Parastratotype section of the Upper Serpukhovian deposits in the Donets Basin. Kiev: IGS AS UkrSSR. 54 p. (Preprint / Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Institute of Geological Sciences; 87–45). (In Russian).

Aisenverg D. E., Brazhnikova N. E., 1982. Upper Serpukhov deposits of Donbass and their place in the stratigraphic scale of the USSR. In: Scale of the Carboniferous System in the light of modern data. Moscow: Nauka. Pp. 58–74. (In Russian).

Aisenverg D. E., Brazhnikova N. E., Vasilyuk N. P., Reitlinge rE. A., Fomina E. V., Einor O. I., 1978. Lower Carboniferous Serpukhovian Stage in USSR. In: General problems of the Carboniferous stratigraphy: Proceedings of the VIII International Congress on Stratigraphy and Geology of the Carboniferous (Moscow, September 8–13, 1975). Moscow: Nauka. Vol. 1. Pp. 83–91. (In Russian).

Aisenverg D. E., Brazhnikova N. E., Vasilyuk N. P., Vdovenko M. V., Gorak S. V., Dunaeva N. N., Zernetskaya N. V., Poletaev V. I., Potievskaya P. D., Rotai A. P., Sergeeva M. T., 1978. Carboniferous sequence of the Donets Basin as the standart section of the Carboniferous. In: General problems of the Carboniferous stratigraphy: Proceedings of the VIII International Congress on Stratigraphy and Geology of the Carboniferous (Moscow, September 8–13, 1975). Moscow: Nauka. Vol. 1. Pp. 158–169. (In Russian).

Aizenverg D. E., Brazhnikova N. E., Novik E. O., Rotay A. P., Shulga P. L., 1963. Stratigraphy of the Carboniferous deposits of the Donets Basin. Kiev: AS UkrSSR publishing. 182 p. (Works of the IGS AS UkrSSR. Ser. Stratigraphy and paleontology; Iss. 37). (In Russian).

Berchenko O. I., Efimenko V. I., Sukhov O. A., 2005. Algae complexes of the Donbas’ Lower Carboniferous and their stratigraphic significance. In: Biostratigraphic criteria for dissection and correlation of the Ukraine’s Phanerozoic sediments. Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences NAS of Ukraine. Kyiv. Pp. 43–46. (In Ukrainian).

Brazhnikova N. E., 1939. Materials for the study of foraminifera of the Central region of Donbas. Proceedings of the IGS AS UkrSSR. Kyiv. Vol. 6, № 1–2. Pp. 145–165. (In Ukrainian).

Brazhnikova N. E., 1951a. On the change of the foraminiferal fauna at the boundary of the Lower and Middle Carboniferous of Donbas. Geologičnij žurnal AS UkrSSR. Vol. 11, No. 3 (32). Pp. 29–45. (In Ukrainian).

Brazhnikova N. E., 1951b. Materials for the study of the fauna of foraminifers in the western outskirts of the Donbass. Works of the IGS AS UkrSSR. Ser. Stratigraphy and paleontology. .No. 5. Pp. 73–107. (In Russian).

Brazhnikova N. E., 1952. To the question of the comparison of the Middle Carboniferous of Donbass and the Moscow Basin according to the foraminiferal fauna. Geologičnij žurnal. Vol. 12, iss. 4. Pp. 69–74. (In Ukrainian).

Brazhnikova N. E., 1957. The main stages of development of foraminifers at the boundary of the Lower and Middle Carboniferous of the Donets Basin. Proceedings of the meeting on the volume of the Namurian stage and its position in the Carboniferous system. Kiev: AS UkrSSR publishing. Pp. 19–27. (In Russian).

Brazhnikova N. E., Potievska P. D., 1948. Consequences of the study of foraminifera from the wells of the western outskirts of Donbas. Collection of papers on paleontology and stratigraphy. Kyiv. Vol. 1, iss. 2. Pp. 76–103. (In Ukrainian).

Brazhnikova N. E., Potievska P. D., 1959. On the distribution of foraminifera in coal deposits of the Donets Basin. Geologičnij žurnal. Vol. 19, iss. 5. Pp. 41–53. (In Ukrainian).

Vdovenko M. V., Berchenko O. I., Poletaev V. I., 1992. Stratotypes of the regional stratigraphic subdivisions of the Lower Carboniferous of the Don-Dnieper Trough (Serpukhovian) Kiev: IGS AS of Ukraine. 38 p. (Preprint / Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Geological Sciences; 92–5). (In Russian).

Vdovenko M. V., Efimenko V. I., 2017. About the systematic of family Dainellidae Cozar et Vachard, 2001 emend. 2011. Geologičnij žurnal. No. 1 (358). Pp. 5–22. DOI: https://doi. org/10.30836/igs.1025-6814.2017.1.99192 (In Russian).

Efimenko V. I., 2006a. Microfacies of boundary Serpukhovian-Bashkirian carbonate deposits of Donbas. Paleontological and biostratigraphic problems of the Proterozoic and Phanerozoic of Ukraine: Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences NAS of Ukraine (Resp. ed. P. F. Gozhik). Pp. 71–83. ISBN 966–8840–07–0. (In Ukrainian).

Efimenko V. I., 2006b.The “Chorna Skelya” Section as stratotype of lower part of Feninsky Horizon from Donets Basin. Contemporary trends in Ukrainian geological science: Collection of scientific works of the IGS NAS of Ukraine (Editor-in-Chief P. F. Gozhik). Kyiv, Pp. 190–197. ISBN 966–02–4001–5 (In Ukrainian).

Efimenko V. I., 2013a. The lower-middle Carboniferous boundary in Donbass (by foraminifers and algae): Author’s abstract diss. … candidate of geological sciences: 04.00.09; Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv. 24 p. (In Ukrainian).

Efimenko V. I., 2013b. Mid-Carboniferous boundary in Donbass (by foraminifera andalgae). Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences NAS of Ukraine (Editor-in-Chief P. F. Gozhyk). Vol. 6, iss. 1. Pp. 28–38. DOI: https://doi. org/10.30836/igs.2522-9753.2013.146949 (In Ukrainian).

Yefimenko V. I., 2014. Zonal dissection of the borderline Lower-Middle Carboniferous sediments of Donbas by foraminifera. In: The evolution of the organic world and the stages of geological development of the Earth: Materials of XXXV session of the Paleontological society of NAS of Ukraine (Lviv, May 19–22, 2014). Кyiv. Pp. 39–41. (In Ukrainian).

Yefimenko V. I., 2015. Calcareous algae of the stratotype and reference sections of the Zapaltyubinsky, Voznesensky and Feninsky Horizons of Donbas. Stratotype and reference sections of Phanerozoic sediments of Ukraine: current state of paleontological studies and prospects for further research: Materials of XXXVI session of the Paleontological society of NAS of Ukraine (Lviv, September 24–26, 2015). Кyiv. Pp. 18–20. (In Ukrainian).

Yefimenko V. I., 2017. About the genus Millerella Thompson, 1942 (Foraminifera). In: 40 years of the Paleontological society of Ukraine: Materials of XXXVIII session of the Paleontological society of NAS of Ukraine (Kaniv, May 23–26, 2017). Кyiv. Pp. 76–79. (In Ukrainian).

Yefimenko V. I., 2019. About the genera Eosigmoilina Ganelina, 1956 and Brenckleina Zaninetti et Altiner, 1979 (Foraminifera) of the Carboniferous of the Don-Dnieper downwarp. In: Paleontological investigation of Don-Dnieper downwarp: Materials of International scientific conference and XXXIX session of the Paleontological Society NAS of Ukraine (Hradyz’k, May 14–16, 2019). Кyiv. Pp. 27–29. (In Ukrainian).

Yefimenko V. I., 2021a. Biostratigraphy of the borderline Serpukhovian-Bashkirian sediments of the Dnipro-Donets Depression by foraminifera and algae. Abstracts of the reports of the scientific conference “Justification of the boundaries of stratigraphic subdivisions of the Phanerozoic of Ukraine for geological maps of the new generation” (Kyiv, October 19, 2021). Кyiv. P. 15. (In Ukrainian).

Yefimenko V. I., 2021b. Evolution of foraminifera at the Mississippian–Pennsylvanian boundary (Don-Dnieper Downwarp). In: Evolution of organic world as fundament of stratigraphy and correlation of Phanerozoic of Ukraine: Materials of International scientific conference and XL session of the Ukrainian Paleontological Society of NAS of Ukraine, dedicated to a memory of the Academician of NAS of Ukraine Petro Feodosiiovych Gozhyk (Kyiv, November 10–12, 2021). Кyiv. Pp. 26–28. (In Ukrainian).

Yefimenko V. I., 2022a. Significance of foraminifera and calcareous algae for the stratigraphy of the borderline Upper Mississippian–Lower Pennsylvanian sediments of the Don-Dnieper Trough: Proceedings of the 13th All-Ukrainian Scientific Conference “Problems of the Geology of Ukraine”, Lviv, October 3–5, 2022. Lviv. Pp. 89–93. (In Ukrainian).

Yefimenko V. I., 2022b. Zonal division of the border Mississippian-Pennsylvanian sediments of the Donbas by calcareous algae: Materials of the scientific conference “Actual issues of stratigraphy of sedimentary basins of Ukraine: new ideas and priority directions of research”, Kyiv, September 28–29, 2022. Pp. 19–20. (In Ukrainian).

Efimenko V. I., Ogar V. V., 2008. Lower Carboniferous biostratigraphy in the junction zone of the Don-Dnieper Trough and the Southern limb of the Voronezh Anteclise. In: Biostratigraphic fundamentals of creating the stratigraphic schemes of the Phanerozoic of Ukraine. Proceedings of the Institute of Geological Sciences of the NAS of Ukraine. (Editor-in-Chief P. F. Gozhik). Кyiv, 2008. Pp. 38–48. (In Ukrainian).

Fossil calcareous algae, morphology, systematics, methods of study) / B. I. Chuvashov, V. A. Luchinina, V. P. Shuysky et al., 1987. Novosibirsk: Nauka, 225 p. (In Russian).

Kireeva G. D., Maksimova S. V., 1959. Facies alterations of limestones of formations С25, С26, С27 of the Donets Basin. Leningrad: Gostoptekhizdat, 129 p. (Works of the VNIIGAZ; Iss. 4). (In Russian).

Nemyrovska T. I., Yefimenko V. I., 2013. Middle Carboniferous (Lower Pennsylvanian). In: Stratigraph of Upper Proterozoic and Phanerozoic of Ukraine. In two volumes. Vol.1: Stratigraphy of Upper Proterozoic, Paleozoic and Mesozoic of Ukraine (Editor-in-Chief P. F. Gozhyk|). Kyiv: Logos, Pp. 283–303. (In Ukrainian).

Poletaev V. I., Boyarina N. I., Vdovenko M. V., Efimenko V. I., Nemyrovska T. I., Shchegolev O. K., Kovalenko G. G., 2016. Main directions and results of modernization of Carboniferous and Permian stratigraphic chards of Ukraine (1993–2014). Tectonics and stratigraphy. Vol. 43. Pp. 58–68. DOI: https:// doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2016.108291 (In Ukrainian).

Poletaev V. I., Boyarina N. I., Yefimenko V. I., Kotlyar O. Ye., Nemyrovska T. I., 2018. The main achievements and trends of the development of the Department of paleontology and stratigraphy of the Paleozoic deposits of the Institute of the Geological Sciences of NAS of Ukraine for the period from 1990 to 2018. Geologičnij žurnal, No. 3 (360). Pp. 67–83. DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2018.3.142275 (In Ukrainian).

Poletaev V. I., Vdovenko M. V., Shchogolev O. K., Boyarina N. I., Makarov I. A., 2011. Stratotypes of the Carboniferous and Lower Permian regional stratigraphic subdivisions of the Don-Dnieper Depression. Kyiv: Logos, 236 p. (In Ukrainian).

Field excursion guidebook for the Donets Basin / Compiled by D. E. Aisenverg, A. M. Babenko, N. G. Belenko, V. G. Belokon et al. Moscow: Nauka. 360 p. (In Russian and English).

The guidebook to excursion to the Lower/Middle Carboniferous boundary deposits of Donbas / Compiled by V. I. Poletaev, I. A. Makarov, T. I. Nemirovskaya, A. I. Maslo. Editor-in-Сhief D. Ye. Aisenverg, 1988. Kiev: IGS AS UkrSSR, 93 p. (In Russian and English).

Reference-book on the systematics of Paleozoic smaller foraminifera / M. V. Vdovenko, D. M. Rauser-Chernousova, E. A. Reitlinger, A. A. Sabirov (with the participation of L. P. Grozdilova), 1993. Moscow: Nauka. 126 p. (In Russian).

Reference-book on the systematics of Paleozoic foraminifera (Endothyroida, Fuzulinoida) / D. M. Rauser-Chernousova, F. R. Bensh, M. V. Vdovenko et al., 1996. Moscow: Nauka. 207 p. (In Russian).

Stratigraphic Code of Ukraine. 2nd ed. (Resp. ed. P. F. Gozhyk), 2012. Kyiv. 66 p. (In Ukrainian).

Stratigraph of Upper Proterozoic and Phanerozoic of Ukraine. In two volumes. Vol. 1: Stratigraphy of Upper Proterozoic, Paleozoic and Mesozoic of Ukraine (Editor-in-Сhief P. F. Gozhyk), 2013. Kyiv: Logos, 637 p. (In Ukrainian).

Einor O. I., Brazhnikova N. E., Vasilyuk N. P., Gorak S. V., Dunaeva N. N., Kireeva G. D., Kochetkova N. M., Popov A. V., Potievskaya P. D., Reitlinger E. A., Rotai A. P., Sergeeva M. T., Teteriuk V. K., Fisunenko O. P., Furduj R. S., Shulga P. L., 1978. The Lower-Middle Carboniferous boundary. In: General problems of the Carboniferous stratigraphy: Proceedings of the VIII International Congress on Stratigraphy and Geology of the Carboniferous (Moscow, September 8–13, 1975). Moscow: Nauka. Vol. 1, Pp. 92–101. (In Russian).

Einor O. I., Rumjanzeva Z. S., Reitlinger E. A., Berchenko O. I., Vasilyuk N. P., Galitzkaja A. Ya., Dedok T. A., Ivanova R. M., Plyusnina A. A., Saltovskaja V. D., Tuljandina Z. A. Serpukhovian Stage and the boundary of the Lower and Middle Carboniferous in the USSR. In: Scale of the Carboniferous System in the light of modern data. Moscow: Nauka. Pp. 37–57. (In Russian).

Dunham R. J., 1962. Classification of Carbonate Rocks According to Depositional Texture. In: Ham W. E., Ed. Classification of Carbonate Rocks. American Association of Petroleum Geologists Memoir, 1. Tulsa. Pp. 108–121.

Folk R. L., 1959. Practical petrographic classification of limestones. The American Association of Petroleum Geologists Bulletin. 43. Pp. 1–38.

Nemirovskaya T. I., Poletaev V. I., Vdovenko M. V., 1990. The Kal`mius section, Donbass, Ukraine, U.S.S.R.: A Soviet proposal for the Mid-Carboniferous boundary stratotype. Courier Forsch.- Inst. Senckenberg. Frankfurt a. M. Vol. 130. Pp. 247–272, 7 Figs.

Vachard D. & Maslo A., 1996. Precisions biostratigraphiques et micropaleontologiques sur le Bashkirien d’Ukraine (Carbonifere moyen). Revue de Paleobiologie. Geneve. Vol. 15, No. 2. Pp. 357–383. (In French).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-06

Номер

Розділ

Articles