ПАЛЕОНТОЛОГІЧНІ ЗІБРАННЯ ОСТРАКОД М.М. ПЕРМЯКОВОЇ З ЮРСЬКИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНИ ЯК ЦІННЕ НАУКОВЕ НАДБАННЯ

Автор(и)

  • Ірина Супрун Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна, Україна
  • Юлія Клименко Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2022.267329

Ключові слова:

палеонтологія, стратиграфія, юрські відклади, остракоди, ДДз, Донбас, Крим, України

Анотація

Висвітлюється наукова спадщина Маргарити Миколаївни Пермякової – відомої ученої та дослідниці в галузі палеонтології і стратиграфії, кандидата геолого-мінералогічних наук, старшого наукового співробітника відділу стратиграфії і палеонтології мезозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України, яка досліджувала остракоди з юрських відкладів Дніпровсько-Донецької западини (ДДз), північно-західної околиці Донбасу та Криму у період з 1963 по 2002 роки. У статті подано короткий огляд палеонтологічних зібрань М.М. Пермякової, що знаходяться у відділі стратиграфії і палеонтології мезозойських відкладів ІГН НАН України, а також її наукові здобутки, які опубліковано більше ніж у 47 наукових роботах, серед яких три колективні монографії, статті, низка звітів держбюджетних науково-дослідних і договірних робіт. Маргарита Миколаївна є розробником і співавтором різноманітних регіональних і уніфікованих стратиграфічних схем юрських відкладів України за остракодами. Наведено наукові результати вивчення юрських остракод, які вперше зроблені вченою для цих територій досліджень, а також бібліографію наукових праць М.М. Пермякової. Створено електронний каталог для бази палеонтологічних даних за цими зборами.

Посилання

Sokolov B. S., Mironova L. V. (Eds.), 1984. All-Union Paleontological Society: Handbook. Nauka, Leningrad. 260 p. (In Russian).

Gozhyk P., Maslun N., Yefimenko V., Zhabina N., Ochakovskyi V., Shevchenko T., Suprun I., 2017. Paleontological Society of Ukraine. Foliant, Kyiv. 120 p. (In Ukrainian).

Gozhyk P., Maslun N., Yefimenko V., Zhabina N., Ochakovskyi V., Suprun I., 2018. Paleontological Society of Ukraine. Kyiv. 110 p. (In Ukrainian).

Ivanik M. М., Zhabina N. М., Dykan К. V., Shevchuk О. А., 2018. Department of stratigraphy and paleontology of the Mesozoic deposits in Institute of Geological Sciences of NAS of Ukraine — a source of Ukrainian paleontology and stratigraphy. Geologičnij žurnal. № 4 (365). Pp. 81–102. (In Ukrainian). https://doi. org/10.30836/igs.1025-6814.2018.4.148469.

Kaptarenko–Chernousova O., Permiakov V., Permiakova M., 1963. Science and religion viewpoint on our planet. State Publishing House of Political Literature of the USSR, Kyiv. 59 p. (In Ukrainian).

Kaptarenko–Chernousova O., K . , Pyatkova D . M . , Permyakova M. N., Antonova Z. A., Danich M. M., Markevich N. V., Dubrovskaya N. F., 1966. Ukrainian-Moldavian Colloquium on the Microfauna of Jurassic Deposits. News of the Academy of Sciences of the MSSR. № 10. Pp. 83–90. (In Russian).

Lipnik E. S., Permyakov V. V., Permyakova M. N., Plotnikova L. F., Stanislavskiy F. A., Yamnichenko I. M., 1982. The development status of stratigraphic schemes of the Mesozoic of Ukraine. Paleontology and Biostratigraphy of the Mesozoic of Ukraine. Kiev. Pp. 4–5. (The preprint. of the USSR Academy of Sciences, Institute of Geological Sciences; 82–9). (In Russian).

Nikitin I. I., Permyakov V. V., Permyakova M. N., Pyatkova D. M., Yamnichenko I. M., 1983. New data on the stratigraphy of Jurassic deposits of the Donbass and Dnieper-Donets Depression. Kiev. 56 p. (The preprint. of the AS USSR, Institute of Geological Sciences; 83–3). (In Russian).

Piatkova D. M., 2017. Marharyta Mykolaivna Permiakova — secretary of the Paleontological Society of Ukraine (1979– 2002). 40 years of the Paleontological Society of Ukraine: Materials of XXXVIII session of the Paleontological Society of NAS of Ukraine (Kaniv, May 23–26, 2017). Kyiv. Pp. 44–45. (In Ukrainian).

Zanina I. E. (Comp.), 1968. Paleontologists of the Soviet Union: Reference book. Nauka, Leningrad. 214 p. (In Russian).

Vyalov O. S. (Ed.), 1980. Paleontologists of the Ukraine. Kiev. 40 p. (The preprint. of the AS USSR, Institute Geol. Sciences; 80–5). (In Russian).

Permyakov V., Permyakova M., 1959. From the history of the Earth and life. Atheist’s calendar. (In Russian).

Permiakov V., Permiakova M., 1958.The life origin on Earth. The question of atheism. State Political Publishing House. (In Ukrainian).

Permiakov V., Permiakova M., 1957a. Evolution of life on Earth. Society for the dissemination of political and scientific knowledge. Soviet Ukraine, Kyiv. 40 p. (In Ukrainian).

Permiakov V., Permiakova M., 1958а. How life appeared on Earth. Kolhospnyk. № 5. (In Ukrainian).

Permiakov V., Permiakova M., 1957. How people discovered what was on Earth millions of years ago. Methodical tips and materials for the lecture. Society of the dissemination of political and scientific knowledge of the USSR. Kyiv. 32 p. (In Ukrainian).

Permyakov V. V., Vanina M. V., Danilov V. G., Permyakova M. N., Sedenko O. G., Teslenko Yu. V., Chaykovskiy B. P., 1993. Stratigraphic scheme of Jurassic sediments of the Crimea Mountains. Stratigraphic schemes of the Phanerozoic and Precambrian of Ukraine. Phanerozoic Stratigraphic charts of the Ukraine for the new generation of geological maps. Graphic supplements. Kiev. (In Russian).

Permyakov V. V., Permyakova M. N., 1994. On the dissection of the Jurassic system. Past Geological Biospheres of Ukraine. Kyiv. Pp. 54–55. (The preprint. of the NAS of Ukraine, Institute of Geological Sciences; 94). (In Russian).

Permyakov V. V., Permyakova M. N., 1995. The first zonal division of the Jurassic system. Ecosystems of the geological past of Ukraine. Kyiv. Pp. 29–30. (The preprint. of the NAS of Ukraine, Institute of Geological Sciences; 95). (In Russian).

Permyakov V. V., Permyakova M. N., Pyatkova D. M., Sterlin B. P., Yamnichenko I. M., 1993. Stratigraphic scheme of Jurassic sediments of the Ukrainian Shield, Dnieper-Donets Depression, northwestern depression of the Donetsk folded structure. Stratigraphic schemes of the Phanerozoic and Precambrian of Ukraine. Phanerozoic Stratigraphic charts of the Ukraine for the new generation of geological maps. Graphic supplements. Kiev. (In Russian).

Permyakov V. V., Permyakova M. N., Sedenko O. G., Chajkovskij B. P., 1993. New local stratigraphic units in the Jurassic of the Crimean Mountains. Geologičnij žurnal. № 2 (269). Pp. 79–81. (In Russian).

Permyakov V. V., Permyakova M. N., Chajkovskij B. P., 1991a. New Stratigraphy Scheme of the of the Jurassic Sediments of the Crimean Mountains. Kiev. 38 p. (The preprint. of the Academy of Sciences of the USSR. Institute of Geological Sciences; 91–12). (In Russian).

Permyakov V. V., Permyakova M. N., Chajkovskij B. P., 1994. On the comparison of multi-facial complexes of Jurassic sediments of the Crimea. Stratigraphic and paleontological studies in Ukraine. Kyiv. Pp. 32–33. (The preprint. of the NAS of Ukraine, Institute of Geological Sciences; 94). (In Russian).

Permyakov V. V., Permyakova M. N., Chajkovskij B. P., 1991. Paleogeographic conditions development in the Late Jurassic period of southern Ukraine. Geologičnij žurnal. № 3 (258). Pp. 64–71. (In Russian).

Permyakov V. V., Permyakova M. N., Chajkovskij B. P., 1992. Development of paleogeographic conditions in southern Ukraine in the Middle Jurassic. Geological history of ecological conditions on the territory of Ukraine: Collection of scientific works / Ukrainian Academy of Sciences. Institute of Geological Sciences, Ukr. paleontol. society; ed. Yu. V. Teslenko (eds.) et al. Naukova Dumka, Kiev. Pp. 61–65. (In Russian).

Permyakov V. V., Permyakova M. N., Chajkovskij B. P., 1994а. Progression of the paleogeographic situation in the south of Ukraine in the Early Jurassic period. Stratigraphic and paleontological studies in Ukraine. Kyiv. Pp. 31–32. (The preprint. of the NAS of Ukraine, Institute of Geological Sciences; 94). (In Russian).

Permyakov V. V., Permyakova M. N., Chajkovskij B. P., 1995. Stratigraphy clarification of the Jurassic Sediments of the Crimea. Fossil Organisms of the Phanerozoic of Ukraine: Collection of Scientific Works. Kiev. Pp. 68–71. (In Russian).

Permyakov V. V., Permyakova M. N., Chajkovskij B. P., 1991b. Tithonian fauna from reference sections of southwestern Crimea. Paleontological and biostratigraphic studies in Ukraine: Collection of scientific works / Ukrainian Academy of Sciences. Institute of Geological Sciences, Ukr. paleontol. society; ed. O. S. Vyalov (eds.) et al. Naukova Dumka, Kiev. Pp. 84–87. (In Russian).

Permyakova M. M., 1955. Visual aids use in lecture propaganda. Soviet school. (In Ukrainian).

Permiakova M. M., 1973. New ostracods species of the Southcavea genus from the Bathonian-Bajocian sediments of the Dnieper-Donets Depression. Reports of the Academy of Sciences of the USSR. Ser. B. № 2. Pp. 126–130. (In Ukrainian).

Permiakova M. M., 1975a. Ostracods of the Lophosythere genus from Jurassic sediments of the Dnieper-Donets Depression. Fossil fauna and flora of Ukraine. Vol. 3. Naukova Dumka, Kyiv. Pp. 104–110. (In Ukrainian).

Permiakova M. M., 1974а. First findings of Fuhrbergiella (Praefuhrbergiella) in Jurassic sediments of the Dnieper-Donets Depression. Reports of the Academy of Sciences of the USSR. Ser. B. № 7. Pp. 589–592. (In Ukrainian).

Permyakova M. N., 1983. Biostratigraphic scheme of Jurassic deposits of Ukraine on ostracods. Fossil Fauna and Flora of Ukraine: Proceedings of the III Session of the Ukr. paleontological Society (Kerch, May 13–17, 1980). Naukova Dumka, Kiev. Pp. 113–122. (In Russian).

Permyakova M. N., 1979. Biostratigraphy and correlation of Jurassic sediments of Ukraine by ostracods. Evolution, systematics, ecology of ostracods and issues of biostratigraphy: Abstract of the IV All-Union Symposium on Ostracods. Kishinev. Pp. 58–59. (In Russian).

Permyakova M. N., 1984. Regularities of change in the ostracod complexes of the Dnieper-Donets Trough in the Jurassic period. Paleontology and Stratigraphy of the Phanerozoic of Ukraine: Collection of Scientific Works. O. S. Vyalov (responsible editor). Naukova Dumka, Kiev. Pp. 85–89. (In Russian).

Permiakova M. M., 1968. Zonal distribution of Bayosian ostracods in the Dnieper-Donets Depression and the outskirts of Donbas. Reports of the Academy of Sciences of the USSR. Series B. № 8. Pp. 689–692. (In Ukrainian).

Permyakova M. N., 1980. Investigation of Jurassic ostracods of Ukraine and problems of further research. Paleontological studies in Ukraine: Proceedings of the First Annual Session of the Ukrainian Paleontological Society (Kiev, April 3–5, 1978). Naukova Dumka, Kiev. Pp. 107–113. (In Russian).

Permyakova M. N., 1999. Correlation of the Tithonian (Volgian) sediments of Ukraine by ostracod fauna. Actual problems of biostratigraphy of the Phanerozoic of Ukraine: Teslenko Yu.V. (ed.). Znannya, Kyiv. Pp. 31–32. (In Russian).

Permyakova M. N., 1997. Crisis periods in the ostracod fauna development in the Jurassic period of Ukraine. Biosphere and geological catastrophes. Kyiv. Pp. 32. (In Russian).

Permyakova M. N., 1969. New species of ostracods from the Bayosian deposits of the Dnieper-Donets Depression. Paleontological review. № 6, vol. 1. Pp. 34–38. (In Russian).

Permyakova M. N., 1974b. On some widespread ostracods of the Procytheridea genus from the Middle Jurassic sediments of the Dnieper-Donets Depression. Paleontological review. № 11, vol. 2. Pp. 61–66. (In Russian).

Permyakova M. N.,1987. On the Monoceratina (ostracods) genus. Biostratigraphy, paleontology of the sedimentary cover of Ukraine: Collection of scientific works; ed. O. S. Vyalov (responsible editor) et al. Naukova Dumka, Kiev. Pp. 78–82. (In Russian).

Permyakova M. N., 1998. Oxfordian ostracods of the Dnieper-Donets Depression, their stratigraphic significance and habitat conditions. Paleobiogeographical studies and problems of creating regional stratigraphic scales; eds. by Yu. V. Teslenko (ed.) and others. «International Finance Agency», Kyiv. Pp. 27– 28. (In Russian).

Permyakova M. N., 1982. Features of the development of Upper Jurassic ostracods of Ukraine. Paleontology and biostratigraphy of the Mesozoic of Ukraine. Kiev. Pp. 40–41. (The preprint. of the USSR Academy of Sciences, Institute of Geological Sciences; 82–9). (In Russian).

Permyakova M. N., 1990. Ostracods of the Volgian Stage of Ukraine. Paleontological and biostratigraphic studies in geological surveying in Ukraine: Collection of scientific works / USSR Academy of Sciences. Institute of Geological Sciences; ed. O. S. Vyalov (ed.) et al. Naukova Dumka, Kiev. Pp. 71–76. (In Russian).

Permyakova M. N., 1970. Ostracods of the Glyptocythere genus from the Middle Jurassic deposits of the Dnieper-Donets Depression. Paleontological review. № 7, vol. 1. Pp. 61–67. (In Russian).

Permyakova M. N., 1974. Ostracods of the Palaeocytheridea genus from the Middle Jurassic sediments of the Dnieper-Donetsk Depression. Paleontological review. № 10, vol. 1. Pp. 73–78. (In Russian).

Permyakova M. N., 1986. Late Jurassic ostracods and their use for stratigraphic dissection and correlation. Zonal Stratigraphy on microorganisms and methods of its development: Conference paper of the 10th All-Union Micropaleontological Meeting (Leningrad, October 27–31, 1986). Leningrad. Pp. 157–158. (In Russian).

Permyakova M. N., 1985. Development and habitat conditions of ostracods in the Callovian of the Dnieper-Donets Depression. Fossil organisms and the stratigraphy of the sedimentary cover of Ukraine: Collection of scientific papers; ed. O. S. Vyalov (responsible editor) et al. Naukova Dumka, Kiev. Pp. 88–90. (In Russian).

Permyakova M. N., 1975b. Middle Jurassic ostracods of the Dnipro-Donetsk Depression and the north–western outskirts of the Donbass and their stratigraphic significance: Abstract of the PhD thesis for the award of Cand. in geol.-mineral. sciences. Kiev. 26 p. (In Russian).

Permyakova M. N., 2000. Middle Jurassic ostracodes of the Dniester-Prut interfluve. Biostratigraphic and paleoecological aspects of the event stratigraphy; eds. by Yu. V. Teslenko (ed.) and others. Kyiv. Pp. 28–29. (In Russian).

Permyakova M. N., 1996. Titonian ostracodes of the Crimea. Biostratigraphic studies in the search for mineral resources of Ukraine. Kyiv. Pp. 25–26. (In Russian).

Permyakova M. N., 1971. Triassic, Jurassic and Cretaceous ostracods. Advances in the study of microorganisms of the Meso–Cenozoic of Ukraine. Naukova Dumka, Kiev. Pp. 161– 168. (In Russian).

Permyakova M. N., 1975. Jurassic ostracods of platform Ukraine. Substantiation of Stratigraphic Subdivisions of the Meso-Cenozoic period in Ukraine by microfauna: Kaptarenko-Chernousova O.K. (ed.). Naukova Dumka, Kiev. Pp. 30–47. (In Russian).

Permyakova M. N., Pyatkova D. M., 1982. On the micropaleontological characteristics of the Upper Jurassic deposits of the Sysol depression. Paleontology and biostratigraphy of the Mesozoic of Ukraine. Kiev. Pp. 22–23. (The preprint. of the Academy of Sciences of USSR. Institute of Geological Sciences; 82–9).

Plotnikova L. F., Pyatkova D. M., Permyakova M. N., 1997. Study results of Mesozoic microfauna and coccoliths for the last 20 years. Biosphere and geological catastrophes. Kyiv. Pp. 8–9. (In Russian).

Pyatkova D. M., Permyakova M. N., 1978. Foraminifers and ostracods of the Jurassic of Ukraine. Paleontological Handbook. Naukova Dumka, Kiev. 289 p. (In Russian).

Permyakov V. V. (Ed.), 1978. Results of scientific research (1971–1977 гг.). Kiev. 66 p. (The preprint. of the AS USSR, Institute Geol. Sciences; 78–10). (In Russian).

Permyakov V. V. (Ed.), 1981. Results of scientific research (1978–1980). Kiev. 44 p. (The preprint. of the AS USSR, Institute Geol. Sciences; 81–29). (In Russian).

Permyakov V. V. (Ed.), 1987. The results of scientific studies on the common issues of Geology (1984–1985). Kiev. 55 p. (The preprint. of the Academy of Science, Ukrainian Soviet Socialist Republic, Inst. of Geol. Sciences, 87–14). (In Russian).

Permyakov V. V. (Ed.), 1972. Abstract information on completed research works of the Institute of Geological Sciences of the Academy of Sciences of the Ukrainian Soviet Socialist Republic (1968–1970). Naukova Dumka, Kiev. 96 p. (In Russian).

Bondarchuk V. G. (Ed.), 1985. Stratigraphic Dictionary of the USSR. Naukova Dumka, Kiev. 240 p. (In Russian).

Suprun I. S., Klymenko Yu.V., 2022. Regarding the paleontological collections of Ostracods from the Jurassic sediments of Ukraine compiled by Dr. M. M. Permiakova. Current issues of the stratigraphy of sedimentary basins of Ukraine: new ideas and priority areas for research: Abstracts of scientific conference reports (Kyiv, 28–29 September 2022). Kyiv. Pp. 41–42. (In Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12

Номер

Розділ

БІОСТРАТИГРАФІЯ, ПАЛЕОНТОЛОГІЯ