НАУКОВА ЦІННІСТЬ КОЛЕКЦІЇ ПІЗНЬОКРЕЙДОВИХ ФОРАМІНІФЕР О. С. ЛИПНИК ПО КУП’ЯНСЬКІЙ ОПОРНІЙ СВЕРДЛОВИНІ № 1 ПІВНІЧНОЇ ОКРАЇНИ ДОНБАСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2022.266243

Ключові слова:

форамініфери, відклади, верхня крейда, світа, зона, Північна окраїна Донбасу.

Анотація

Наведено відомості про мікропалеонтологічну колекцію верхньої крейди Олени Семенівни Липник (23.07.1923–16.03.2006) по Куп’янській опорній свердловині № 1 (Північна окраїна Донбасу). Наукова цінність цієї свердловини полягає в її унікаль­ності для території окраїн Донбасу, оскільки в ній представлений найповніший розріз верхньокрейдових відкладів Північної окраїни Донбасу. О. С. Липник за результатами вивчення форамініфер віднесла породи, розкриті свердловиною, до шести ярусів верхньої крейди (від сеноману до маастрихту), довівши раритетність свердловини для окраїн Донбасу. Нею вста­новлено у породах розрізу 324 види форамініфер (загалом по ярусах), серед яких три нових види, 37 характерних. Це дало змогу О. С. Липник скорелювати верхньокрейдові відклади північно-західних окраїн Донбасу з одновіковими відкладами Дніпровсько-Донецької западини. За результатами доопрацювання автором означеної колекції О. С. Липник визначено форамініферові зони: Lingulogavelinella globosa (середній-верхній сеноман), Gavelinella clementiana clementiana (нижній кампан), Hanzawaia ekblomi (верхній маастрихт) в окремих інтервалах верхньокрейдових відкладів Куп’янської опорної свердловини № 1. Зазначено їх відповідність макрофауністичним зонам окраїн Донбасу. Автор статті скорелювала відклади свердловини з Geological Time Scale 2020 р., а також за форамініферами встановила їх відповідність місцевим страти­графічним підрозділам верхньої крейди Північної окраїни Донбасу. Доповнена та уточнена палеонтологічна характеристика світ і підсвіт верхньої крейди цього регіону за даними форамініфер.

Посилання

Anfimova G. V., Rudenko K. V., 2011. To the analysis of the paleontological collection of the Geological Museum. In: Bulletin of the National Natural Science Museum. No 9, рр. 57–68. (In Russian).

Veklych O. D., 2020. Biostratigraphic dissection of the Maastrichtian deposits of the Northern outskirts of Donbas by foraminifers. In: Visnyk of V. N. Karazina Kharkiv National University. Series «Geology. Geography. Ecology». Kharkiv, iss. 52, рр. 24–34. DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2020-52-02. (In Ukrainian).

Veklych O. D., 2021. Biostratigraphy of the Upper Cretaceous deposits of the Northern outskirts of Donbas according to foraminifers. Diss. … candidate geol. Sciences 04.00.09. IGN NAS of Ukraine. Kyiv, 206 p. (with attachments). (In Ukrainian).

Veklych O., 2014. Zonal division of Campanian deposits of the Northern outskirts of Donbas according to foraminifers. In: Paleontological collection. Ivan Franko National University of Lviv. Lviv. No 46, рр. 62–76. (In Ukrainian).

Veklych O. D., 2022. Paleontological collection of foraminifers O. S. Lypnyk (Kupyansk reference borehole № 1) and its integration into the world scientific space. In: Current issues of stratigraphy of sedimentary basins of Ukraine: new ideas and priority directions of research. Theses add. of science conf. Kyiv, рр. 7–8. (In Ukrainian).

Kaptarenko-Chernousova O.K., Plotnikova L. F., Lipnik E. S., 1979. Foraminifera of the Cretaceous of Ukraine. Paleontological reference book. Kyiv: Naukova Dumka, 260 p. (In Russian).

Lipnik E. S., Lyulyeva S. A., 1981а. Zonal dissection of the Cenomanian-Santonian deposits of the Dnieper-Donets basin along benthic foraminifera and calcareous nanoplankton. Preprint Academy of Sciences UkrSSR. Institute of Geological Sciences; 81–22. Kyiv, 49 p. (In Russian).

Lipnik E. S., Lyulyeva S. A., 1981b. Zones of benthic foraminifers and calcareous nanoplanktons in the Сampanian and Maastrichtian of the Dnieper-Donets depression. Preprint Academy of Sciences UkrSSR, Institute of Geological Sciences; 81–23. Kyiv, 37 p. (In Russian).

Lipnik O. S., 1958. Stratigraphic dissection of the Upper Cretaceous deposits of reference boreholes of the Dnieper-Donetsk depression. In: Reports. Academy of Sciences of the Ukrainian SSR. Geology. No. 11, рр. 1242–1245. (In Ukrainian).

Lipnik O. S., 1961. Foraminifers and stratigraphy of the Upper Cretaceous deposits of the Dnieper-Donetsk basin. In: Proceedings of Institute of Geological Sciences Academy of Sciences of the UkrSSR, series stratigraphy and paleontology. Kyiv. Issue 35. 68 p. + 7 paleont. table. (In Ukrainian).

Naidin D. P., Ivannikov A. V., Blank M. Ya., Lipnik E. S., Akimets V. S., Amon E. O., Beniamovsky V. N., Gorbenko V. F., Dolina Zh. I., Kopaevich L. F., Maslakova N. I., Papulov G. N., 1980. Boundary deposits of Santonian and Campanian on the northern border of Donbass. Kyiv. Naukova Dumka. 108 p. (In Russian).

Ovdiy E. S., 1955. Fauna of foraminifers and stratigraphy of the Upper Cretaceous deposits of the Dnieper-Donetsk depression. In: Final report for 1951–1955 years topic «Mesozoic deposits of the Dnieper-Donetsk depression /fauna and stratigraphy/». Part IV. Section 6. Academy of Sciences of the Ukrainian SSR, Institute of Geological Sciences. Kyiv, 401 p. (XIII photo tables) (In Russian).

Gozhik P. F. (Editor-in-Chief), 2013. Stratigraphy of the Upper Proterozoic and the Phanerozoic of the Ukraine. Vol. 1. Stratigraphy of the Upper Proterozoic, Paleozoic and Mesozoic of the Ukraine. Kyiv: Logos, 638 p. (In Ukrainian).

Kaptarenko-Chernousova O.K. (Ed.), 1971. Stratygraphy of the UkrRSR. Cretaceous Period. Kyiv: Naukova Dumka, vol. 8, 320 p. (In Ukrainian).

Gradstein F. M., Ogg J. G., Schmitz M. D., Ogg G. M., 2020. Geologic Time Scale 2020. Vol. 2. Elsevier, pp. 1034–1086.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12

Номер

Розділ

БІОСТРАТИГРАФІЯ, ПАЛЕОНТОЛОГІЯ