РАНЖУВАННЯ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОМИСЛОВО-МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ КИЄВА ТА ХАРКОВА ЗА ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННИМИ ВПЛИВАМИ

Автор(и)

  • Т. В. Кріль Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна, Україна https://orcid.org/0000-0002-4324-9231
  • У. М. Селівачова Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна, Україна
  • Я. О. Романюк Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2021.248077

Ключові слова:

промислово-міська агломерація, інженерно-геологічні умови, небезпечні екзогенні процеси, надзвичайні події, ранжування

Анотація

Метою дослідження є оцінка та ранжування стану геологічного середовища територій промислово-міських агломерацій Києва та Харкова за вразливістю до природно-техногенних впливів. Для визначення меж промислово-міських агломерацій Києва та Харкова застосовано геоінформаційний підхід. Виділено основні міста-супутники трьох рівнів за віддаленістю від міста-ядра та функціональним призначенням. Враховано площу, населення, рельєф, типи ґрунтових основ, гідрографічну мережу, розвиток інженерно-геологічних процесів, масштаби промислової активності.

Обґрунтовано ранжування стану геологічного середовища даних територій за вразливістю до виникнення надзвичайних подій. У геоінформаційній системі ArcGIS розроблено структуровану базу даних, що включає інформацію про природні ха­рактеристики (тип відкладів, зони геодинамічної активності, гідрогеологічні та геоморфологічні умови, інженерно-геологічні процеси) та техногенні аспекти (площі населених пунктів, транспортна інфраструктура, об’єкти промисловості). Вхідні дані векторизовані, опрацьовані методом поквадратної оцінки території та статистичного аналізу даних. Результуючу карто-схему нами побудовано на основі ранжування за баловою інтегральною оцінкою. Для кожного окремого квадрата оцінка вразливості території встановлена як результат врахування низки факторів (F 1–8) та віднесено його до одного з чотирьох типів геологічного середовища. Для ранжування кожен з техногенних та природних параметрів був градуйований за його значенням (критерії) та присвоєно балову вагу. «Незадовільним станом» характеризуються 18 та 9% площ територій Київської та Харківської промислово-міських агломерацій, відповідно. Вони мають потенційно високий ризик виникнення небезпечної події, приурочені до поширення відкладів лесової формації, зон переходу літологічного складу ґрунтів, карстових процесів, крутих берегів річок, населених пунктів з високим промисловим потенціалом. Для типів стану геологічного середовища були характеризовані можливі негативні наслідки, потенціали ризиків та необхідності управління ними.

Посилання

On the formation and liquidation of districts. Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine No. 807-IX of July 17, 2020: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-IX#Text.

Bondarik G. K., Pendin V. V., 1982. Methodology for quantitative assessment of engineering-geological conditions and special engineering-geological zoning (Metodika kolichestvennoj ocenki inzhenerno-geologicheskih uslovij i special’nogo inzhenerno-geologicheskogo rajonirovaniya). Engineering geology. No 4, Pp. 82–89. (In Russian).

Lushchik A. V., Yakovlev Ye. A., Pochtarenko V. I. (Eds.), 1997. 20. Temporary methodological provisions for ecological-geological mapping (scale 1:50000–1:200000) (Vremennye metodicheskie polozheniya ekologo-geologicheskogo kartirovaniya) Simferopol’: SONAT,. 99 p. (In Russian).

Golodkovskaya G. A., Eliseev Yu. B. Geological environment of industrial regions (Geologicheskaya sreda promyshlennyh regionov). Moscow, Nedra, 1989. 220 p. (In Russian).

Demchyshyn M. G., 2004. Technogenic impacts on the geological environment of Ukraine (Tekhnohenni vplyvy na heolohichne seredovyshche terytorii Ukrainy). Kyiv, 156 p. (In Ukrainian).

Demchyshyn, M. G., Kril, T. V., 2021. Engineering-geological and geoecological problems of heat power complexes on urban areas. Geologìčnij žurnal, No 2 (375), Pp. 3–23. (In Ukrainian). https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2021.2.205927.

Kovalov O. B., Matvieiev H. Ia., Pastukhov V. V., Vynohradov G. G., Okhynko Z. P., 2001. State Geological Map of Ukraine. Scale 1:200 000, sheet M 36-XIII (Kyiv). (Derzhavna heolohichna karta Ukrainy. Masshtab 1:200 000, arkush M 36-XIII (Kyiv)). Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, Northern State Regional Geological Enterprise “Pivnichgeologiya”. 78 p. (In Ukrainian).

Borysenko Yu. A., Lytvynenko Yu. O., Myrka H. Yu., Moskalenko I. O., Moskalenko L. H., Rudyi M. H., Yakovliev V. V., 2008. State geological map of Ukraine of scale 1:200 000. Dniprovsko-Donetsk series. Sheets М 36-XІІI (Bielhorod), М 36-XIX (Kharkiv) (Derzhavna heolohichna karta Ukrainy. Masshtab 1:200 000, arkush M 36-XIII (Bielhorod), М 36-XIX (Kharkiv). Kyiv. (In Ukrainian). Ministerstvo okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha Ukrainy, State Geological Survey, Kazennepidpryiemstvo «Pivdenekoheotsent

Zaikanov V. G., Minakov T. B. Methodological bases of geo-ecological assessment of urbanized territories. (Metodicheskie osnovy geoekologicheskoj ocenki urbanizirovannyh territorij). Geoekologiya. Geoecology. Engineering geology. Hydrogeology. Geocryology. 1995, № 5. Pp. 63–70. (In Russian).

Ishchuk S. I., Hladkyi O. V., 2010. Classification of the world industrial aglomerations. Geography and tourism. Issue 5. Pp. 148–152. (In Ukrainian).

Kolot Е. Y., Palyenko V. P., Yakovlev E. A., Yshchenko E. V., Karpenko H. V., Lushchyk A. V., Nehoda A. L., Romaniuk O. S., Bober E. Y., Herashchenko S. H., Stankevych Z. S., 1997. Map of the conditions for the development of exogenous geological processes in Ukraine (Karta uslovij razvitiya ekzogennyh geologicheskih processov territorii Ukrainy) 1:500 000. Kіev. (In Russian).

Cocur E. S., Kolegova O. G., Ziangirov R. S., Gruzdov A. V., 1992. 23. Mapping and analysis of anthropogenic impacts on the city territory (Kartirovanie i analiz tekhnogennyh vozdejstvij na territoriyu goroda). Engineering geology, No 5. Pp. 98–103. (In Russian).

Kotlov V. F., Koff G. L., 1987. Methodological aspects of geologic environment assessment. (Metodologicheskie aspekty ocenki sostoyaniya geologicheskoj sredy). Engineering geology. No 1. Pp. 29–36 (In Russian).

Kril, T. V., 2015. Technogenic dynamic influences on the geological environment of city (on an example of Kyiv) (Tekhnohenni dynamichni vplyvy na heolohichne seredovyshche mista (na prykladi m. Kyieva)). Kyiv: Naukova Dumka. 160 p. (in Ukrainian).

Kril T. V., Sytnikova V. A., 2021. The formation of industrial urban agglomerations in the territory of Ukraine, their impact on the environment. Materials of the IX International Scientific Conference «Actual Problems of Environmental Research», May 25–27, 2021, Sumy, C. 170–174. (In Ukrainian).

Koff G. L., Minakova T. V., Kotlov F. V. et al., 1990. Methodological basis for assessment of technogenic changes in the geological environment of cities (Metodicheskie osnovy ocenki tekhnogennyh izmenenij geologicheskoj sredy gorodov). Moscow, Nauka. 196 p. (In Russian).

Ozdoeva. I., 1981. Use of integral index of engineering-geological conditions in large-scale engineering-geological zoning of urban areas. (Ispol’zovanie integral’nogo pokazatelya inzhenerno-geologicheskih uslovij pri krupnomasshtabnom inzhenerno-geologicheskom rajonirovanii gorodskih territorij). Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Geologiâ i razvedka, No 8. Pp. 70–73. (In Russian).

Parasyuk I., 2012. Legal Aspects of the Notions of „Agglomeration” and „Urban Agglomeration” in Ukrainian Legislation. (Ekonomiko-pravovi aspekty poniat „ahlomeratsiia” ta „miska ahlomeratsiia” v ukrainskomu zakonodavstvi). Economic Herald of the Donbass, No 1 (27). Pp. 82–89. (In Ukrainian).

Planning and development of territories: DBN B.2.2–12– 20019. 2019. Kyiv, Ministry of Regional Development of Ukraine, 185 p. (State building regulations of Ukraine). (In Ukrainian).

On the approval of the Procedure for placement of observation points for atmospheric air pollution in zones and agglomerations. Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine No. 300 of April 21, 2021, Kyiv. (In Ukrainian).URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0635-21#Text.

Antonov V. M., Lednev V. V., Skrylev V. I., 2002. Design of buildings in special conditions of construction and operation (Proektirovanie zdanij v osobyh usloviyah stroitel’stva i ekspluatacii): Textbook. Tambov. 240 p. (In Russian).

For the creation of the liquidation of the raioniv (Pro utvorennia ta likvidatsiiu raioniv). Pro utvorennia ta likvidatsiiu raioniv. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy № 807-IX vid 17 lypnia 2020 r. Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/807-IX#Text.

Saliy I. M., 2005. Urbanization in Ukraine: social and managerial aspects. (Urbanizatsiia v Ukraini: sotsialnyi ta upravlinskyi aspekty). Kyiv, Naukova dumka. 302 p. (In Ukrainian).

Soloduhin M. A., 1985. Engineering-geological surveys for industrial and civil construction.(Inzhenerno-geologicheskie izyskaniya dlya promyshlennogo i grazhdanskogo stroitel’stva). Moscow. Nedra, 224 p. (In Russian).

Sergeev E. M., Trofimov V. T., Fadeev P. I., 1985. Theoretical bases of engineering geology. Socio-economic aspects (Teoreticheskie osnovy inzhenernoj geologii. Social’no-ekonomicheskie aspekty). Moscow. Nedra, 332 p. (In Russian).

Trofimov V. T. (Ed.), 1997. 28. Theory and methodology of environmental geology (Teoriya i metodologiya ekologicheskoj geologii) 368 p. (In Russian).

Territorial development in Ukraine: development of agglomerations and subregions (Terytorialnyi rozvytok v Ukraini: rozvytok ahlomeratsii ta subrehioniv). Kyiv, USAID, 2012. 183 p. (In Ukrainian).

Trofimov V. T., 1985. Rajonirovanie v inzhenernoj geologii. Teoreticheskie osnovy inzhenernoj geologii. Geologicheskie osnovy. M. Nedra, Pp. 294–299. (In Russian).

Rudenko L.H (ed.), 2015. Functions of cities and their impact on space (Funkcii gorodov i ih vliyanie na prostranstvo). Kyiv, Phoenix. 292 p. (In Russian).

The size of the existing population of Ukraine as of January 1, 2017 (Чисельність наявного населення України на 1 січня 2017 року). State Statistics Service of Ukraine. Kyiv, 2017. 83 p. (In Ukrainian).

Böhme K., Schön P., 2005. ESPON 3.1 Integrated Tools for European Spatial Development. Final Report, Part A. Scientific and policy oriented conclusions of ESPON results until September 2004. URL://www.espon.eu/sites/default/files/ attachments/fr 3.1 full_0.pdf Дата звернення: 20.12.2021.

Guo Mengyao, Fang Wang, Ruixi Zhao, Xi Guo, 2021. Spatial Patterns of the Urban Agglomeration of the Yellow River Ji-Shaped Bend Based on Space of Multiple Flows, Complexity, vol. 2021,. Article ID 7082162, Pp. 1–13,. https://doi. org/10.1155/2021/7082162.

Ivanov P., Berov B., Dobrev N., Krastanov M., Frangov S., 2017. Principles for the assessment and mapping of integrated geological hazard in Bulgaria. Geologica Balcanica, No 46 (2). Pp. 103–109.

Klapka P., Halas M., 2016. Conceptualising Patterns of Spatial Flows: Five Decades of Advances in the Definition and Use of Functional Regions. Moravian Geographical Reports, vol. 24. No 2. Pp. 2–11. DOI: 10.1515/mgr 2016-0006.

META. Maps of Ukraine. URL: https://map.meta.ua/#zoom= 6&lat=48.5&lon=31.2&base=B00 (Accessed: 10.06.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-20

Номер

Розділ

ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ГЕОЕКОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ