ЛІТОГЕНЕЗ ТЕРИГЕННИХ ПОРІД ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФІЛЬТРАЦІЙНО-ЄМНІСНІ ВЛАСТИВОСТІ НИЖНЬОКАМ’ЯНОУГІЛЬНИХ КОЛЕКТОРІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ

Автор(и)

  • Liudmyla I. Stryzhak Інститут геологічних наук НАН України, Україна
  • Maryna V. Aleksieienkova Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна
  • Vasyl P. Stryzhak ТОВ «Діоніс Лайн», Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2020.220668

Ключові слова:

Дніпровсько-Донецька западина, нижньокам’яновугільні відклади, пісковики, літогенез теригенних порід

Анотація

На основі літолого-петрографічних досліджень кернового матеріалу 28 свердловин Срібненської депресії (центральна частина Дніпровсько-Донецької западини) показано літогенетичні перетворення, що відбуваються в глибокозанурених (більше 5000 м)  пісковиках нижнього карбону. За характером структурних  та мінералогічних перетворень встановлено вторинні (постседиментаційні) процеси літогенезу теригенних порід-колекторів вуглеводнів і виявлено  їх вплив на колекторські властивості.

Посилання

Атлас родовищ нафти і газу України [Текст] Atlas of oil and gas fields of Ukraine: в 6 т. / заг. ред. М. М. Іванюта [та ін.] ; Українська нафтогазова академія. - Л., 1998 .Т. 2 : Східний нафтогазоносний регіон / склали Ю. О. Арсірій [та ін.] ; голова ред. кол. В. О. Федишин, 1998. - с. 495-924

Дриц В. А. Глинистые минералы: смектиты, смешанослойные образования / В. А. Дриц, А. Г. Коссовская. – М.: Наука, 1990. – 214 с

Іванишин В.А. Геологія і нафтогазоносність Голотівщинсько-Мехедівсько-Луценківсько-Свиридівського структурного вузла в Дніпровсько-Донецькій западині. В.А. Іванишин – Чернігів: ПВК «Десна», 2013. – 336 с.

Лукин А.Е., Поляк Р.Я. Формирование коллекторских свойств пород в зависимости от их минералогического состава. В кн.: Роль минералогических исследований в поисках и разведке нефтяных и газовых месторождений. Киев, 1976. С. 112–116.

Лукин А. Е. О генезисе вторичных коллекторов нефти и газа на сверхбольших глубинах / А. Е. Лукин, И. П. Гафич // Доповіді Національної академії наук України. – 2016. – №7. – С. 86–94.

Нефтегазоносные коллекторы глубокозалегающих нижнекаменноугольных комплексов центральной части Днепровско-Донецкой впадины / A.E. Лукин, H.B. Щукин, О.И. Лукина, Т.М. Пригарина // Геофизический журнал. — 2011. — Т. 33, № 1. — С. 3-27.

Стрижак Л.І. Результати кількісного літологічного вивчення особливостей піщаних порід центральної частини ДДЗ. Матеріали 8-ї Між. Наук.-прак. кон. “Нафта і газ України-2004” Судак, 2004, с.256-257

Стрижак В. П. Потенціал глибоких горизонтів східного нафтогазоносного регіону (на прикладі Центральної частини Дніпровсько–Донецької западини) / В. П. Стрижак, Л. І. Стрижак, С. Г. Вакарчук. // Проблеми нафтогазової промисловості: збірн. наук. праць. – 2012. – №10. – С. 54–58.

Черников O.A. Преобразование песчано-алевритовых пород и их пористость. М., "Наука", 1969, 166 с.

Япаскурт О. В. Предметаморфические изменения осадочних пород в стратисфере: Процессы и факторы / О. В. Япаскурт. – Москва: ГЕОС, 1999. – 260 с.

Япаскурт О.В. Генетическая минералогия и стадиальный анализ процессов осадочного породо- и рудообразования.—М.: ЭСЛАН. 2008 — 356 с.; ил.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-30

Номер

Розділ

ДОСЛІДНИЦЬКІ ТА ОГЛЯДОВІ СТАТТІ