ФОСФОРИТИ ЯК АГРОХІМІЧНА СИРОВИНА: МІНЕРАЛОГІЧНІ ТА РАДІОГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОСФОРИТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ РОДОВИЩ

Автор(и)

  • Stella B. Shekhunova Інститут геологічних наук НАН України, Україна
  • Svitlana M. Stadnichenko Інститут геологічних наук НАН України, Україна
  • Vadym V. Gudzenko Інститут геологічних наук НАН України, Україна
  • Volodymyr Yu. Chernenko Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Olena E. Chуgуrуnets Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Igor M. Astrelin Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Vitaliy V. Permyakov Інститут геологічних наук НАН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2020.220142

Ключові слова:

фосфорити, мінералогічні особливості, радіогеохімічні особливості, прийоми переробки фосфатної міне‑ ральної сировини, венд, альб–сеноман, еоцен, Україна

Анотація

Метою роботи є обґрунтування доцільності комплексного дослідження мінерального та радіогеохімічного складу фос‑ фатної сировини вітчизняних родовищ у зв’язку з перспективамиїх використанням в агропромисловому виробництві. Вивчалисязразки фосфоритів з п’яти рівнів фосфатонакопичення (вендського, візейського, альб–сеноманського, сантон– кампанського та еоценового) на території України, а також з метою порівняння — фосфорити з родовищ Сирії, Білорусі, Росії та Казахстану. Застосовувалася оптична поляризаційна, електронна скануюча мікроскопія з енергодисперсійним аналізом, рентгендифрактометричний аналіз та метод напівпровідникової гамма-спектрометрії.Висвітлені результати дослідження переробки фосфатовмісних мінералів за різними методами, у тому числі із залученням біотехнологічних прийомів (викори‑ стання екологічно чистих вилуговуючих агентів мікробного походження). Отримані результати є підґрунтям для визначення критеріїв якості фосфатної сировини та оцінки перспективності промислового видобутку фосфоритів з вітчизняних родовищ різних типів. Удосконалення технології переробки фосфоритів, а також залучення сучасних біотехнологічних методів дозво‑ лить значно знизити собівартість мінеральних добрив та супутньої продукції, що становить економічний інтерес у різних галузях господарства.

Посилання

Bordon V., Matveev A., 2012. The state of Source of Raw materials of Untraditional Agricultural Chemistry Raw material in Byelorussia. Exploration and environmental geochemistry, № 1 (12). Pp. 19–23. (In Russian)

Bragin Yu. N. 2000. Granular phosphorites of Ukraine. Simferopol: Tavria WPP. 134 p. (In Russian).

Bragin Yu.N., Blazhuk S.V., Poddubnaya T.D., 2000. A discovery new geological and genetic type of phosphorites in the Lower Carboniferous of Southern Donbass. Mineral Resources of Ukraine, № 1. Pp. 22–23. (In Russian).

Gudzenko V.V., Shekhunova S.B., Stadnichenko S.M., 2015.Radiogeochemical Features of Ukrainian Phosphorite Rocks.Exploration and environmental geochemistry, № 1 (16). Pp. 32–36. (In Ukrainian).

State balance of reserves of minerals of Ukraine on 01.01.2020 Phosphorite. 2020. (Electronicversion). DNVP Geoinform of Ukraine, inv. № 66676. kn. 1. 34 p. (I n Ukrainian).

Kika L.S., Chernenko V.Yu., Chyhyrynets O.E., 2018. Photocolorimetric determination of phosphorus content in phosphorites of different deposits. Collection of Articles IV of the All-Ukrainian Conference of Students (with international participation) May 30 – 31, 2018. Dnipro, Ukraine. Dnipro: Royal Print LTD. Pp. 90–93. (In Ukrainian).

Kurdysh I.K, 2010. Introduction of microorganisms in the agroecosystems. Naukova dumka: Kyiv. 255 p. (In Ukrainian).

Metalidi V.S., Shepel I.V., 1998. Raw material resources base of phosphates of Ukraine. State and development prospects. Mineral Resources of Ukraine, № 4. Pp. 14–18. (In Ukrainian).

Gurskyi D.S., Yesipchuk K.Y., Kalinin V.I., et al., 2006. Metallic and non-metallic mineral resources of Ukraine. Non-metallic minerals, Kyiv–Lviv, Europe Centre, Vol. II, 552 p. (In Ukrainian).

Mineral Resources base of Ukraine.Non-metallic minerals [Electronic resource]. Access mode: https://www.geo.gov.ua/non-metallic-minerals/ (In Ukrainian).

Salnikov V.D. Bordyugov V.P., 1999. Phosphate raw materials (geological and economical review), Kiev: Geoinform of Ukraine. 55 p. (In Russian).

Senkovsky Yu.N., Glushko V.V., Senkovsky A.Yu. 1989. Phosphorites of the West of the Ukraine. Naukova Dumka: Kiev. 144 p. (In Russian).

ChernenkoV.Yu., Astrelin I.M., Tolstopalova N.M., 2018. Enrichment and leaching of nonferrous metal ores and phosphate ores with organic acids. International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative Development of Resource-Saving Technologies of Mineral Mining and Processing”. Book of Abstracts. Petroșani, Romania: Universitas Publishing. P. 185–188. (In English).

ChernenkoV.Yu, Shekhunova S.B., Chyhyrynets O.E., Stadnichenko S.M., 2018. Innovative technology of phosphorites processing. Resources and resource-saving technologies in mineral mining and processing (Multi-authored monograph). Petroşani (Romania):Universitas Publishing. P. 351–362. (In English).

Jarvis I., Burnett W.C., Nathan Y. et al., 1994. Phosphorite geochemistry: state-of-the-art and environmental concerns. Eclogae Geologicae Helvetiae. Vol. 87. Iss. 3. P. 643–700. (In English).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-30

Номер

Розділ

ДОСЛІДНИЦЬКІ ТА ОГЛЯДОВІ СТАТТІ