ІСТОРІЯ ГЕОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ В ПІЗНЬОМУ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНІ-ГОЛОЦЕНІ83)

Автор(и)

  • Valentina V. Yanko Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
  • Tetiana O. Kondariuk Odessa I.I. Mechnikov National University, Україна
  • Sergeii V. Kadurin Odessa I.I. Mechnikov National University, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2019.185756

Ключові слова:

трансгресія, регресія, реколонізація, солоність, рівень моря

Анотація

В статті наведені результати дослідження історії геологічного розвитку північно-західного шельфу Чорного моря в пізньому неоплейстоцені-голоцені. Основна мета роботи – реконструкція віку, характеру трансформації та зміни солоності Чорного моря на границі пізнього неоплейстоцену і голоцену за даними палеонтологічного (форамініфери, остракоди, молюски) аналізу і літології донних відкладів.

Матеріал для досліджень зібраний в процесі крупно і середньо масштабної геологічної зйомки північно-західного шельфу Чорного моря. Вивчено архівні та опубліковані матеріали українською, англійською та російською мовами. Отримана інформація укомплектована у відповідні електронні банки даних для їх подальшого використання у палеоценографічних реконструкцій та узагальнень.

Комплексне зіставлення різнопланових даних дозволило зробити наступні основні висновки. Рівень ранньоновоевксинського озера становив близько -100 м нижче сучасного. Він піднявся до -39 м нижче сучасного під час пізньоновоевксинської трансгресії із Каспійського моря. Новоевксинське озеро ніколи не було прісноводним. Натомість він був солонуватим (5-12 psu). Озеро було перетворене в Чорне море близько 9,0 ka BP Середземноморською трансгресією, яка була прогресивно поступовою осцілястіонною але ні в якому разі катастрофічною чи швидкою. Перша хвиля середземноморської міграції була слабкою, вона відбулася синхронно з першою (бугазською) фазою середземноморської трансгресії. Вона сповільнилася і навіть зупинилася під час наступної (колхідської) регресивної фази, потім більш-менш стабілізувався під час другої (вітязевіської) трансгресівної фази та досягла свого максимуму під час каламітської та джеметінської трансгресивної фази (третя та четверта хвиля міграції). Коливальний характер середземноморської трансгресії та реконлінізації пізньоновоевксинського озера можна чітко простежити лише на внутрішньому шельфі через низьку амплітуду рівня моря та зміни солоності. З цієї причини ці коливання майже непомітні на зовіншному шельфі Чорного моря нижче ізобати -100 м.

 

Посилання

Algan O., Ergin E., Keskin Ô., Gökaşan E., Alpar B., Ongan O., Elmas Kirci-Elmas E., 2007. Sea-level changes during the Late Pleistocene-Holocene on the southern shelves of the Black Sea. In: The Black Sea Flood Question: Changes in Coastline, Climate and Human Settlement, Yanko-Hombach (also Yanko) V., Gilbert A. S., Panin N., Dolukhanov P. (Eds.). Dordrecht: Springer, pp. 603-631.

Arkhangelsky A. D., Strakhov N. M. 1938. Geological structure and history of the development of the Black Sea. Moscow-Leningrad: Izdatelsnvo AN SSSR, 226 p. (In Russian).

Artyushchenko A.T., Pashkevich G.A., Kareva E.V., 1972. Development of vegetation in the south of Ukrainein Anthropogene according to spore-pollen analysis. Bulletin of the Commission for the study of the Quaternary period, no. 39, pp. 82-89. (In Russian).

Balabanov I.P., Kvirkvelia B.D., Ostrovsky A. B., 1981. The latest history of the formation of engineering and geological conditions and the long-term forecast of the coastal zone of the Pitsunda Peninsula. Tbilisi: Mingeo of the USSR, 202 p. (In Russian).

Veklich M.F., Sirenko N.A., 1976. Pliocene and Pleistocene of the left bank of the Lower Dnieper and Plain Crimea. Kiev: Naukova Dumka, 187 p. (In Russian).

Govberg L.I., Kuneva-Abadzhieva V., Dimitrov P., 1979. Stratigraphic complexes of mollusks. In: Geology and Hydrology of the Western Black Sea. Sofia: Izdatelstvo Bulg. Acad. Sciences, pp. 72-82. (In Russian).

Gozhik P.F., Karpov V.A., Ivanov V.G., Sibirchenko M.G., 1987. Holocene of the northwestern part of theBlack Sea. Kiev: IGS, 43 p. Print of the Institute of Geological Sciences of ASUkraine87-42. (In Russian).

Zhamoyda A.I., 2004. Problems of the International (General) Stratigraphic scale and its improvement. Stratigrafia. Geologicheskaya korrelyatsya, v. 12, no 4, pp. 3-13. (In Russian).

Ivanova I.K., 1966. Stratigraphy of the Upper Pleistocene of Middle and Eastern Europe by loess. In: Stratigraphy and Absolute Geochronology of the Upper Pleistocene. Moscow: Nauka, pp. 32-66. (In Russian).

Inozemtsev Yu.I., Lutsiv E.V., Sobotovich N.N. et al., 1984. Geochronology and facies complexes of the Holocene of the Black Searegion. Studying the geological history and processes of modern sedimentation of the Black and Baltic Seas Kiev: Naukova Dumka, Part 1, pp. 103-113. (In Russian).

Ishchenko L.V., 1972. Regularities of distribution of terrigenous components of bottom sediments of the upper part of the northwest shelf of the Black Sea. Abstract diss. kandidat of geological-mineralogical sciences. Moscow, 26 p. (In Russian).

Komarov A.V., Bozhilova V.M., Filipova M., Udintseva O.G., 1979. Palynological spectra and their stratigraphic interpretation Геология и гидрология западной части Черного моря. София: Болг. aкад. наук, 1979. Pp. 85-91.

Malovitsky Ya. P., Ivanov K.M., Aksenov A.A. et al., 1979 (Ed). Geology and Hydrology of the Western Black Sea. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 292 p. (In Russian).

Neveskaya L.A. Late Quaternary bivalves of the Black Sea, their taxonomy and ecology. Proceedings of the Paleontological Institute of the Academy of Sciences of the USSR, v.105, pp. 3-39. (In Russian).

Fedorov P.V., 1988. The problem of changes in the Black Sealevel in the Pleistocene. Bulleten Moskovskogo Obschestva Ispytateley Prirody. Geol. Branch, vол. 63, pp. 55-61. (In Russian).

Shimkus K.M., Komarov N.V., Grakova I.V., 1977. On the stratigraphy of deep-sea upper Quaternary sediments of the Black Sea. Oceanology, iss. 18, no. 4, pp. 675-678. (In Russian).

Shnyukov E.F. (Ed), 1985. Geology of the shelf of the Ukrainian SSR: Lithology. Kiev: Naukova Dumka, 190 р. (In Russian).

Shcherbakov F.A., Kuprin P.N., Potapova L.I., 1978. Sedimentation on the continental edge of theBlack Sea. Moscow: Nauka, 210 p. (In Russian).

Yanina T.A., 2012. Neopleistocene of the Ponto-Caspian: biostratigraphy, paleogeography, correlation. Izdatelstvo Moscovskogo gosudarstvennogo universiteta, 262 p. (In Russian).

Yanko V.V., 1989. Quaternary foraminifers of the Ponto-Caspian (Black, Azov, Caspian and Aral seas: taxonomy, biostratigraphy, development history, ecology. Diss.….doctor of geological-mineralogical sciences.Moscow, 1000 p. (In Russian).

Yanko V.V., Troitskaya T.S., 1987. Late Quaternary foraminifera of theBlack Sea.Moscow: Nauka, 111 p. (In Russian).

Aksu A.E., Hiscott R.N., Mudie P.J., Rochon A., Kaminski M. A., Abrajano T., Yaşar D., 2002. Persistent Holocene outflow from the Black Sea to the Eastern Mediterranean contradicts Noah's Flood hypothesis. GSA Today, v. 12, iss. 5, pp. 4–10. (In English).

Balabanov I. P., 2007. Holocene sea-level changes of the Black Sea. In: The Black Sea Flood Question: Changes in Coastline, Climate and Human Settlement, Yanko-Hombach (also Yanko) V., Gilbert A. S., Panin N., Dolukhanov P. (Eds.). Dordrecht: Springer, pp. 711-730. (In English).

Bozilova E., 1973. Correlation of the vegetational development and climatic changes in the Rila and Pirin mountains in the Late Glacial and Post Glacial time, In Jordanov D, Bondev I, Kozuharov S et al. (Eds.). Problems of Balkan flora and vegetation. Proceedings of the First International Symposium on Balkan Flora and Vegetation, June 7–14, 1973, Varna Pensoft, Sofia, pp. 64–71. (In English).

Çhağatay M. N., 2003. Chronostratigraphy and sedimentology of the Marmara Sea over the last 40 kyrs. Geophysical Research Abstracts, no. 5, p. 01883. (In English).

Dolukhanov P., Kadurin S., Larchenkov E. Dynamics of the coastal North Black Sea area in Late Pleistocene and Holocene and early human dispersal. Quaternary International, 2009, vol. 197, No 1, 2. Pp. 27-34. (In English).

Esin N.V., Yanko-Hombach (also Yanko) V., Kukleva O.N., 2010. Mathematical model of the Late Pleistocene and Holocene transgressions of the Black Sea. Quaternary International, v. 225, no 2, pp. 180-190.

Filipova-Marinova М., 2007. Аrchaeological and paleontological evidence of climate dynamics, sealevel change, and coastline migration in the Вulgarian sector of the Circum-Pontic region In: The Black Sea Flood Question: Changes in Coastline, Climate and Human Settlement, Yanko-Hombach V., Gilbert A. S., Panin N., Dolukhanov P. (Eds.). Dordrecht: Springer, pp. 453-481. (In English).

Görur N., Çağatay M. N., Emre Ö. et al., 2001. Is the abrupt drowning of the Black Sea shelf at 7150 yr BP a myth? Marine Geology, no 176, pp. 65-73. (In English).

Kerey I.E., Meric E., Tunoğlu C., Kelling G., Brenner R.L., Doğan A.U., 2004. Black Sea–Marmara Sea Quaternary connections: new data from the Bosphorus, Istanbul, Turkey. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, no 204, pp. 277-295. (In English).

Konikov Е., 2007. Sea-level fluctuations and coastline migration in the Northwestern Black Sea area over the last 18 ky based on high-resolution lithological-genetic analysis of sediment architecture In: The Black Sea Flood Question: Changes in Coastline, Climate and Human Settlement, Yanko-Hombach (also Yanko) V., Gilbert A. S., Panin N., Dolukhanov P. (Eds.). Dordrecht: Springer, pp. 405-435.

Larchenkov E., Kadurin S., 2011. Paleogeography of the Pontic Lowland and northwestern Black Sea shelf for the past 25 k.y. In: Geology and Geoarchaeology of the Black Sea Region: Beyond the Flood Hypothesis, I. Buynevich, V. Yanko-Hombach (also Yanko), A. Gilbert, R. Martin (Eds.). GSA Special Paper, USA, Colorado, no 473, pp. 71-88.

Lericolais G., 2017. Late Pleistocene environmental factors defining the Black Sea, and submerged landscapes of the western continental shelf. In: Quaternary Palaeoenvironments of the European Continental Shelf: Environments for occupation and conditions for survival or destruction of submerged prehistoric deposits, Flemming F., Harff J., Moura D. (Eds.). Chichester, UK: Wiley-Blackwell, pp. 479-496.

Mudie P.J., Yanko-Hombach V., Kadurin S. The Black Sea dating game and Holocene marine transgression. Open Journal of Marine Science, no 4, pp. 1-7. (In English).

Nicholas W.A., Chivas A.R., Murray-Wallace C.V., Fink, D., 2011. Prompt transgression and gradual salinisation of the Black Sea during the early Holocene constrained by amino acid racemization and radiocarbon dating. Quaternary Science Review, no 30, pp. 3769-3790.

Ryan W. B. F., 2007. Status of the Black Sea flood hypothesis. In: The Black Sea Flood Question: Changes in Coastline, Climate and Human Settlement, Yanko-Hombach (also Yanko) V., Gilbert A. S., Panin N., Dolukhanov P. (Eds.). Dordrecht: Springer, pp. 63–88. (In English).

Ryan W.B.F., Pitman W.C.III, Major C.O., Shimkus K., Maskalenko V., Jones G.A., Dimitrov, P., Görür N., Sakınç M., Yüce H., 1997. An abrupt drowning of the Black Sea shelf. Marine Geology, no 138, pp. 119–126. (In English).

Yanchilina A.G., Ryan W.B.F., McManus F., Dimitrov P., Dimitrov D., Slavova K,, Filipova-Marinova, 2017. Compilation of geophysical, geochronological, and geochemical evidence indicates a rapid Mediterranean-derived submergence of the Black Sea's shelf and subsequent substantial salinification in the early Holocene. Marine Geology, no 38, pp. 14–34. (In English).

Yanko, V. 1990. Stratigraphy and palaeogeography of marine Pleistocene and Holocene deposits of the southern seas of the USSR. Mem.Soc. Geol. Ital., vol. 44, pp. 167-187.

Yanko-Hombach (also Yanko) V., Mudie P.J., Kadurin S., Larchenkov E., 2014. Holocene marine transgression in the Black Sea: New evidence from the northwestern Black Seashelf. Quaternary International, no 345, pp. 100-118. (In English).

Yanko-Hombach (also Yanko) V., 2007а. Controversy over Noah’s Flood in the Black Sea: geological and foraminiferal evidence from the shelf. In: The Black Sea Flood Question: Changes in Coastline, Climate and Human Settlement, Yanko-Hombach (also Yanko) V., Gilbert A. S., Panin N., Dolukhanov P. (Eds.). Dordrecht: Springer, pp. 149-203. (In English).

Yanko-Hombach (also Yanko) V., 2007в. Table of Radiocarbon Dates from USSR and non-USSR Sources. The Black Sea Flood Question: Changes in Coastline, Climate and Human Settlement. In: The Black Sea Flood Question: Changes in Coastline, Climate and Human Settlement, Yanko-Hombach V., Gilbert A. S., Panin N., Dolukhanov P. (Eds.). Dordrecht: Springer, pp. 861-877. (In English).

Yanko-Hombach (also Yanko) V., Schnyukov E., Pasynkov A. et al., 2017. Late Pleistocene-Holocene Environmental Factors Defining the Azov-Black Sea Basin, and the Identification of Potential Sample Areas for Seabed Prehistoric Site Prospecting and Landscape Exploration on the Black Sea Continental Shelf. In: Quaternary Palaeoenvironments of the European Continental Shelf: Environments for occupation and conditions for survival or destruction of submerged prehistoric deposits, Flemming F., Harff J., Moura D. (Eds.). Chichester, UK: Wiley-Blackwell, pp. 431-478. (In English).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-15

Номер

Розділ

ГЕОЛОГІЯ МОРІВ І ОКЕАНІВ