ОЦІНКА ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЛІВИХ ПРИТОК Р. ДНІСТЕР (МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА ДІЛЯНКА) ESTIMATION OF THE GEOECOLOGICAL STATE OF THE LEFT INFLOWS OF THE DNISTER RIVER (MOHYLIV-PODILSKY SITE)

Автор(и)

  • Iryna M. Kapelistaja Національний авіаційний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2019.185750

Ключові слова:

Дністер, Жван, Караєць, Лядова, Серебрія, Немія, Дерло, поверхневі води, донні відклади, грунти берегової зони, геоекологічний стан

Анотація

Наведено результати гідрохімічних, літогеохімічних опробувань поверхневих вод, донних відкладів та ґрунтів берегової зони лівих приток подільської частини р. Дністер у межах Могилів-Подільської ділянки. Встановлено, що серед досліджуваних елементів спільними для донних відкладів, води та ґрунтів з берегів водотоків є Mn, Ni, Ti, V, Cr, Mo, Zr, Nb, Cu, Ba, Pb. Основну увагу приділено вмісту свинцю, хрому, мангану та міді в поверхневих водах, донних відкладах та ґрунтах берегової зони річок Дністер, Жван, Караєць, Лядова, Серебрія, Немія, Дерло. Уміст зазначених елементів у воді досліджуваних водойм менше гранично допустимих концентрацій (ГДК) санітарно-токсилогічних вимог та ГДК стандарту ВООЗ. У ґрунтах та донних відкладах приток Дністра виявлено незначні вмісти більшості металів (на рівні середніх концентрацій для річкових вод). Результати досліджень розподілу концентрацій хрому, свинцю, міді та мангану у воді, донних відкладах річок та ґрунтах відібраних з їх берегів для кращої наочності представлено у вигляді діаграм по кожному хімічному елементу. Комплексне дослідження води, донних відкладів та ґрунтів берегової зони дозволило отримати цілісну картину геоекологічного стану річок у межах їх пригирлової частини. Враховуючи, що вміст більшості досліджуваних елементів у водотоках не перевищує ГДК і відповідає середнім концентраціям металів у річкових водах України, можна зробити висновок про задовільний стан водотоків та площі водозбору. З’ясовано, що такі комплексні та системні дослідження у минулому не проводилися. Тому здійснити порівняння отриманих результатів із результатами досліджень попередніх років неможливо. Загострено увагу на відсутність інформації про геоекологічний стан правих приток Дністра (територія Республіки Молдова) спільної для обох країн трансграничної водойми.

Посилання

Water Framework Directive 2000/60 / EC of the EU. Basic terms and definitions. 2006. Kyiv, 240 p. (In Ukrainian).

Pylypovych O.V., Kovalchuk I.P. (Ed), 2017. Geoecology of river-basin system of the upper Dniester: monograph. Lviv; Kyiv, LNU named after Ivan Franko, 284 p. (In Ukrainian).

Khilchevsky V.K. (Ed), Gonchar O.M., Kravchinsky R.L., Zaboritskaya M.R. Stashuk V.A. (Ed), 2013. Hydrochemical regime and quality of surface waters of the Dnister basin in the territory of Ukraine Kyiv: Nika-Center, 256 p. (In Ukrainian).

Zharikh, M.I. (Ed), 1998. Research of the Dniester: 10 years of the public ecological expedition “Dnister”. Lviv; Kyiv: 216 p. (In Ukrainian).

Kapelistaya I.M., 2017. Lithologic characteristic of the bottom sediments of the leftist influx of the Podilsky part of the Dniester. Young people: science and innovations: Fifth all-ukrainian scientific and technical conference of students, graduate students and young scientists (Molod: nauka ta innovatsii: piata vseukrainska naukovo-tekhnichna konferentsiia studentiv, aspirantiv i molodykh uchenykh) November 28-29, 2017: theses of additional. Dnipro. pp. 7–24 (In Ukrainian).

Kapelistaya I.M., 2018. Ecological-geochemical assessment of the waters of the left flow of the Podilsky part of the Dniester. Pressing questions of sciences dealing with Earth: look of young people: of ІІ Scientific conference of students and graduate students (Aktualni pytannia nauk pro Zemliu: pohliad molodi : II Naukova konferentsiia studentiv i aspirantiv) (Kharkiv, April 12-13, 2018). Kharkiv, Style-Izdat., pp. 47–49 (In Ukrainian).

Koschil M., 2002. Bottom sediments of the upper and middle part of the Dniester River (ecological and geochemical aspect): abstract… geol. sci.: 04.00.02). NJSC «Naftogaz of Ukraine», Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals NAS of Ukraine Lviv, 20 p. (In Ukrainian).

Vinnytsia Regional Department of Water Resources. [Electronic resource]. Access mode: http://www.buvr.vn.ua/ (In Ukrainian).

State Agency of Water Resources/ [Electronic resource]. Access mode: http://dpbuvr.gov.ua/ (In Ukrainian).

Melnyk N. Shared water: Moldova is shocked by the critical situation on the Dniester [Electronic resource]. Access mode: https://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/08/12/7053326/ (In Ukrainian).

Ukrainian Hydrometeorological Center Information Weather Server. [Electronic resource]. Mode of access: http://dnister.meteo.gov.ua/ua/ (In Ukrainian).

Akhmanov M., 2002. The water that we drink. Quality of drinking water and its cleaning with household filters. S-Peterburg.: Nevskiy prospekt, р. 157 (In Russian).

SanPiN 4630-88. Sanitary rules and norms of protection of surface water from pollution. USSR authorities (Sanitarni pravyla i normy okhorony poverkhnevykh vod vid zabrudnennia. Orhany vlady SRSR); Rules, norms dated July 4, 1988 № 4630-88. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v4630400-88 (Applying Date: 17/01/2018) (In Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-15

Номер

Розділ

ГІДРОГЕОЛОГІЯ, ГЕОЕКОЛОГІЯ, ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ