DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2018.153120

ПРОЕКТ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТОЛОГІЧНОГО КОМІТЕТУ «ЛІТОЛОГИ ТА СЕДИМЕНТОЛОГИ УКРАЇНИ»: ВІД ІДЕЇ ДО ВТІЛЕННЯ

Uliana M. Selivachova

Анотація


Проаналізовано етапи підготовки біобібліографічного довідника «Літологи та седиментологи України». Видання готується до друку в Інституті геологічних наук НАН України (голов. ред. академік Є.Ф. Шнюков). Довідник містить понад 300 біобібліографічних статей про фахівців-літологів України. охарактеризовані джерела інформації біографічних відомостей, критерії відбору персоналій, особливості структури статей, бібліографічної інформації. одержані з різних джерел біографічні та бібліографічні відомості структуровані та представлені в уніфікованому вигляді. Спосіб представлення даних – алфавітний. Біографічна інформація (роки життя, місце народження, місце навчання, афіліація, особливі факти життя доповнюються назвами дисертацій, науковою проблематикою, основними науковими надбаннями.


Ключові слова


біобібліографія вчених, історія науки, історія літології, наукові школи

Повний текст:

PDF

Посилання


V.I. Starostenko (Ex. Ed), 2003. Viddilennia nauk pro Zemliu NAN Ukrainy. 272 p.

P. Bilonizhka, O. Matkovskyi, M. Pavlun, Ye. Slyvko, 2008. Heolohichnyi fakultet Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka (1945–2005): Dovidkovo-informatsiine vydannia Lviv: Vydavnychyi tsentr Lviv. nats. universytetu. 375 p.

V.V. Skopenko (Ed.) O. Matviichuk (avt.-uporiad.), N. Struk (avt.-uporiad.), 2005. Kyivskyi Natsionalnyi Universytet imeni Tarasa Shevchenka. Nezabutni postati. Kyiv. Svit Uspikhu, 464 p.

Larchenkov E.P., Kravchuk O.P., Kravchuk A.O., 2009. Heolohyia v Odesskom unyversytete: vremena y prostranstva. Ocherky ystoryy kafedrы obshchei y morskoi heolohy. Odessa: Fenyks. 536 p.

Makarenko, Dmytro Yelyseiovych. Holhofa ukrainskykh heolohiv; Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, Instytut heolohichnykh nauk. – Kyiv, Lohos, 2007. – 186 p.

Polovka S. H. Sto morskykh heolohiv Ukrainy. Kyiv, Uman: Vizavi, 2007. 261 p.

V.H. Moliavko, O.V. Zinchenko (Eds.), 1999. Narysy z istorii heolohichnykh doslidzhen u Kyivskomu universyteti. Kyiv, 326 p.

Shniukov E.F., Hozhyk P.F., Mytropolskyi A.Yu. The development of lithological inveseigations in Ukraine. "Collection of Scientific Works of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine", Vol. 3. 2010. pp. 13-19.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 

Відділення наук про Землю НАН України / [відп. ред. В.І. Старостенко]. – 2003. – 272 с.

 

Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1945–2005): Довідково-інформаційне видання / П. Білоніжка, О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко. – Львів: Видавничий центр Львів. нац. університету, 2008. – 375 с.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті / В.В. Скопенко (голов.ред.) Олена Матвійчук (авт.-упоряд.), Неоніла Струк (авт.-упоряд.). – К. : Світ Успіху, 2005. – 464 с.

 

Ларченков Е.П., Кравчук О.П., Кравчук А.О. Геология в Одесском университете: времена и пространства. Очерки истории кафедры общей и морской геологии // Одесса: Феникс, 2009. – 536 с.

 

Половка С. Г. Сто морських геологів України. – Київ – Умань: Візаві, 2007. – 261 с.

 

Макаренко, Дмитро Єлисейович. Голгофа українських гологів [Текст] / Д. Є. Макаренко; Національна академія наук України, Інститут геологічних наук. – К. : Логос, 2007. – 186 с.

 

Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті / Під ред. професор. В.Г. Молявка, доцент. О.В. Зінченка. – К. – 1999. – 326 c.

 

Шнюков Е.Ф., Гожик П.Ф., Митропольский А.Ю. Развитие литологических исследований в Украине. / Е.Ф. Шнюков, П.Ф. Гожик, А.Ю. Митропольский // Зб. наук праць ІГН НАН України. – Вип. 3. – 2010. – c. 13-19.