DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2018.153094

ЛІТОГЕНЕЗ «КАЛЮСЬКИХ ВЕРСТВ» ЕДІАКАРІЮ (ВЕНДУ) ПОДІЛЛЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛІТОЛОГО-ГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

S.B. Shekhunova, S.M. Stadnichenko, V.M. Paliy, V.V. Permyakov, V.V. Gudzenko

Анотація


Досліджено «калюські верстви» – одне з найсвоєрідніших утворень верхньовендської осадової товщі Придністровського Поділля та суміжних територій з метою встановлення особливостей  седиментогенезу, літогенезу, процесів та закономірностей фосфатонакопичення. За результатами вивчення речовинного, мінерального та гранулометричного складу порід із застосуванням сучасних прецизійних методів досліджень встановлено стадіальність літогенезу «калюських верств» едіакарію (венду) Поділля.


Ключові слова


аргіліти; фосфорити; калюські верстви; едікарій; венд; літогенез; Поділля

Повний текст:

PDF

Посилання


Senkovsky Yu.M., Paliy V.M., Shekhunova S.B. The main phases of the phosphogenesis of ancient ocean basins. Roztotsko-Podolsk segment of the East European Platform / Modern problems of lithology of sedimentary basins of Ukraine and adjacent territories: Collection of materials of the international scientific conference. October 6-11, 2014, Kiev, Ukraine. - M. - 2014. - C. 80.

Radkovets N., Kosakowski P., Rauball J., Zakrzewski A. Burial and Thermal History Modelling of the Ediacaran Succession in Western and SW Ukraine and Moldova // Journal of Petroleum Geology, Vol. 41(1), January 2018, pp 85-106.

Paliy V., Shekhunova S., Stadnichenko S. Cyclicity of Ediacaran (Vendian) Deposites of Volyno-Podillia (Ukraine) / Abstracts of the 20th International Sedimentological Congress, 13-17 August 2018, Quebec, Canada, 184-4tt8-193.

Shehunova SB, Stadnychenko SM, Gudzenko VV, Permyakov VV Radiogeochemical features of phosphorites as agrochemical raw materials / Mat. V International geol. form "Current Problems and Prospects for the Development of Geology: Science and Production (Geoforum-2018)". - Odessa, June 18-23, 2018. - P. 339-342.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Сеньковський Ю.М., Палій В.М., Шехунова С.Б. Головні фази фосфогенезу давніх океанічних басейнів. Розтоцько-Подільський сегмент Східно-Европейської платформи / Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. 6–11 жовтня 2014, Київ, Україна. – К. – 2014. – C. 80.

 

Paliy V., Shekhunova S., Stadnichenko S. Cyclicity of Ediacaran (Vendian) Deposites of Volyno-Podillia (Ukraine) / Abstracts of the 20th International Sedimentological Congress, 13-17 August 2018, Quebec, Canada, 184-4tt8-193.

 

Radkovets N., Kosakowski P., Rauball J., Zakrzewski A. Burial and Thermal History Modelling of the Ediacaran Succession in Western and SW Ukraine and Moldova // Journal of Petroleum Geology, Vol. 41(1), January 2018, pp 85-106.

 

Шехунова С.Б., Стадніченко С.М., Гудзенко В.В., Пермяков В.В. Радіогеохімічні особливості фосфоритів як агрохімічної сировини / Мат. V Міжнар. геол. фор. “Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум-2018)”. – м. Одеса, 18-23 червня, 2018. – С. 339-342.