РЕЖИМ ІНФІЛЬТРАЦІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ ҐРУНТОВИХ ВОД НА ДІЛЯНЦІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО «РУДОГО ЛІСУ»

Автор(и)

  • V.Yu. Saprykin Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна
  • D.A. Bugai Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна
  • A.S. Skalskyy Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна
  • S.P. Dzhepo Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна
  • N. Van Meir Інститут радіаційного захисту та ядерної безпеки, Фонтене-о-Розе, Франція
  • Yu.I. Kubko Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна
  • C. Simonucci Інститут радіаційного захисту та ядерної безпеки, Фонтене-о-Розе, Франція

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2011.153038

Ключові слова:

зона відчудження, вологоперенесення, зона аерації, моніторинг

Анотація

Описана методика та результати дослідження режиму інфільтраційного живлення ґрунтового водоносного горизонту на експериментальному полігоні, розташованому на ділянці поховання радіоактивних відходів у «Рудому лісі» на відстані 2 км від ЧАЕС. Застосовується гідрофізичний метод, який базується на законі Дарсі і використовує дані автоматизованих спостережень за вмістом вологи та всмоктуючим тиском у піщаних ґрунтах зони аерації потужністю 2,5–3 м. Величина інфільтраційного живлення для періоду 2001–2004 рр. становила в середньому 311 мм/рік (або 49% кількості опадів). Розмір інфільтрації та її розподіл упродовж року суттєво відрізнялися для кожного року в залежності від погодних умов. Одержані результати узгоджуються з іншими методами оцінки інфільтраційного живлення (метод аналізу гідрографу свердловин, ізотопні датування віку підземних вод).

Посилання

Бугай Д. О., Девієр Л., Скальский О. С. та ін. Дослідження міграції радіонуклідів на експериментальній ділянці-полігоні в ПТЛ ТЛ РВ “Рудий ліс”. Ч. 2: Міграція радіонуклідів в геологічному середовищі // Чорнобильський наук. вісн. — 2007. — №2 (30). — С. 16–33.

Бугай Д. А., Фурре Э., Жан-Баптист П. и др. Оценка водообмена подземных вод в ближней зоне ЧАЭС на основе данных изотопного датирования и гидрогеологического моделирования // Геол. журн. — 2010. — №4. — С. 119–124.

Джепо С. П. Закономерности влагопереноса на опытных участках Украинского Полесья: Автореф. дис. … канд. геол.-минерал. наук. — Киев, 1988. — 15 c.

Саприкін В., Бугай Д., Скальський О., Ван Меєр Н. Визначення коефіцієнту вологопереносу пісків in-situ на основі аналізу динаміки вмісту вологи в ґрунтовому профілі після дощів // Вісн. Київ. нацльного ун-ту імені Тараса Шевченка. Геологія. — 2010. — №49. — С. 42–46.

Ситников А. Б. Динамика воды в ненасыщенных и насыщенных грунтах зоны аэрации. — Киев: Наук. думка, 1978. — 156 c.

Ткаченко К. Ю., Бугай Д. О., Ван Меєр Н., Кубко Ю. І. Моніторинг гідрохімічного режиму водоносного горизонту на експериментальному полігоні в Чорнобильській зоні відчуження // Екологія довкілля і безпека життєдіяльності. — 2010. — №1. — С.17–22.

Bugai D. A., Dzhepo S. P., Skalskyy A. S., Van Meir N., Gaudet J. P. Estimation of hydraulic properties of unsaturated sandy soils using laboratory and field methods // Геол. журн. — 2008. — №4. — С. 99–105.

Healy R. W., Cook P. G. Using groundwater levels to estimate recharge // Hydrogeology Journal. — 2002. — №10. — P. 91–109.

Matoshko A., Bugai D., Dewiere L., Skalskyy A. Sedimentological study of the Chernobyl NPP site to schematize radionuclide migration conditions // Environmental Geology. — 2004. — Vol. 46. — P. 820–830.

Stephens D. B., Knowlton Jr. R. Soil water movement and recharge through sand at a semiarid site in New Mexico // Water Resources Research. — 1986. — Vol. 22, no. 6. — P. 881–889.

Van Genuchten M. T. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils // Soil Science Society of America Journal. — 1980. — Vol. 44, no. 5. — P. 892–898.

Watson K. K. An instantaneous profile method for determining the hydraulic conductivity of unsaturated porous materials // Water Resources Research. — 1966. — Vol. 2. — P. 709–715.

White I., Zegelin S. J. Electric and Dielectric Methods for Monitoring Soil-Water Content // Handbook of vadose zone characterization and monitoring — Wilson L. G., Everett L. G., Cullen S. J. (Eds.). — Boca Raton: CRC Press: 1995. — P. 343–385.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-03-11

Номер

Розділ

Articles