ЗМІНИ МІЦНІСНИХ ТА ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ ҐРУНТІВ ПРИ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ НА ЗАБУДОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Автор(и)

  • T.V. Kril Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2011.152657

Ключові слова:

ґрунти, динамічний вплив, зчеплення, кут внутрішнього тертя, вологість

Анотація

В умовах щільної міської забудови ґрунти перебувають під впливом статичних і динамічних навантажень, що приводить до змін їхніх фізико-механічних властивостей. Приведені відомості з дослідження змін міцнісних показників ґрунтів при техногенних динамічних навантаженнях. Розглянуто вплив коефіцієнта пористості й вологості на зміну зчеплення й кута внутрішнього тертя зв’язаних ґрунтів. Дано узагальнені результати змін властивостей основних компонентів геологічного середовища території м. Київ.

Посилання

Баркан Д. Д. Динамика оснований и фундаментов. — М.; Л.: Стройвоенмориздат, 1948. — 412 с.

Вовк А. А., Черный Г. И., Смирнов А. Г. Деформирование сжимаемых сред при динамических нагрузках. — Киев: Наук. думка, 1971. — 175 с.

Вознесенский Е. А. Динамическая неустойчивость грунтов. — М.: Эдиориал УРСС, 1999. — 264 с.

Демчишин М. Г. Геологическая среда Киева // Геол. журн. — 1991. — № 2. — С. 14–24.

Кріль Т. В. Вібраційний вплив на геологічне середовище міст // Геол. журн. — 2008. — № 2. — С. 91–99.

Кріль Т. В. Явище розрідження у ґрунтах та фактори, що на нього впливають // Зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук НАН України. — 2009. — Вип. 2. — С. 261–264.

Кутергин В. Н. Закономерности изменения свойств глинистых грунтов при вибрации. — М.: Наука, 1989. — 143 с.

Черный Г. И. Изменения физико-механических свойств грунтов при динамических нагрузках. — Киев: Наук. думка, 1979. — 132 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-03-11

Номер

Розділ

Articles