ДІОРИТ-ТОНАЛІТ-ПЛАГІОГРАНІТОВА ФОРМАЦІЯ ВОЛИНСЬКОГО МЕГАБЛОКА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

Автор(и)

  • O.M. Kostenkо Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2011.152653

Ключові слова:

Волинський мегаблок, діорити, тоналіти, плагіограніти, формація, протерозой, петрохімія, геохімія

Анотація

Розглянуто обсяг, геологічні особливості, речовинний склад та вікове положення виділеної в межах Волинського мегаблока Українського щита ультраметагенної за походженням діорит-тоналіт-плагіогранітової формації, породи якої є складовими відомого протерозойського шереметівського комплексу. Показано, що значну роль у складі формації відіграють тоналіти і мігматити тоналітового складу, які раніше дослідниками в цьому районі не виділялись. За ізотопними даними становлення плагіогранітоїдної асоціації відбулось дещо раніше ((2092,2 ± 3,2) млн років тому) за двопольовошпатові граніти житомирського комплексу (2,08–2,04 млрд років). Шереметівський комплекс плагіогранітоїдів є повним петрографічним і віковим аналогом звенигородського комплекса, поширеного в Росинсько-Тікицькому мегаблоці Українського щита.

Посилання

Безвинний В. П., Орса В. І. Діорит-тоналіт-плагіогранітова формація Росинсько-Тікицького району // Регіональні геологічні дослідження в Україні і питання створення Держгеолкарти-200: Тези доп. І Наук.-виробн. наради геологів-зйомщиків України (17–22 верес., м. Гурзуф). — К., 2001. — С. 98–100.

Безвинний В. П. Особливості геологічної будови та складу супракрустальних і ультраметаморфічних утворень Росинсько-Тікицького блока Українського щита: Автореф. дис. ... канд. геол. наук. — К., 2008. — 16 с.

Верхогляд В. М., Скобелев В. М. Изотопный возраст субвулканитов района г. Новоград-Волынский (северо-западная часть Украинского щита) // Геохимия и рудообразование. — 1995. — Вып. 21. — С. 47–56.

Державна геологічна карта України. М-б 1 : 200 000. Аркуш М-35-ХI (Коростень) / Костенко М. М., Мазур С. М., Котвицький Л. Ф. та ін. — К.: М-во екології та природ. ресурсів України, Північ. держ. регіон. геол. підприємство “Північгеологія”, 2001. — 145 с.

Державна геологічна карта України масштабу 1 : 200 000 аркуша М-35-ХVII (Житомир) / Щербина М. П., Костенко М. М., Георгін Б. В. та ін. — К.: М-во екології та природ. ресурсів України, Північ. держ. регіон. геол. підприємство “Північгеологія”, 2004. — 125 с.

Есипчук К. Е., Скобелев В. М., Степанюк Л. М. Возрастное и формационное расчленение житомирского комплекса // Геологія і стратиграфія докембрію Українського щита: (Тези доп. Всеукр. міжвід. наради, Київ, квіт. 1998 р.). — К., 1998. — С. 88–90.

Кореляційна хроностратиграфічна схема раннього докембрію Українського щита. Пояснювальна записка. — К.: УкрДГРІ, НСК України, 2004. — 30 с.

Костенко М. М. Тектонічна будова кристалічного фундаменту Волинського мегаблока Українського щита // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. — 2011. — № 1. — С. 54–76.

Костенко О. М., Довбуш Т. І., Степанюк Л. М. Геохронологія плагіогранітів «шереметівського» комплексу (Волинський мегаблок Українського щита) // Мінерал. журн. — 2011. — Т. 33, № 2. — С. 83–88.

Магматические горные породы: Классификация, номенклатура, петрография / Под ред. О. А. Богатикова. — М.: Наука, 1983. — Т. 1. Часть 1, 2. — 768 с.

Методичні рекомендації для складання геохімічних карт (геохімічної спеціалізації геологічних утворень докембрійського фундаменту та прогнозно-геохімічної) масштабів 1 : 200 000 та 1 : 50 000 стосовно умов Українського щита / Войновський А. С., Жужома В. М., Калініна Г. В. та ін. — К.: УкрДГРІ, 2006. — 96 с.

Пономаренко О. М. Уран-свинцева геохронологія раннього докембрію Українського щита: Автореф. дис. … д-ра геол. наук. — К., 2003. — 40 с.

Скобелев В. М. Петрохимия и геохронология докембрийских образований Северо-Западного района Украинского щита. — Киев: Наук. думка, 1987. — 140 с.

Щербак М. П. Артеменко Г. В., Бартницкий Е. Н. и др. Геохронологическая шкала докембрия Украинского щита. — Киев: Наук. думка, 1989. — 144 с.

Щербак М. П., Артеменко Г. В., Лесная И. М. и др. Геохронология раннего докембрия Украинского щита. Протерозой. — Киев: Наук. думка, 2008. — 240 с.

Щербаков И. Б. Петрология Украинского щита. — Львов: ЗУКЦ, 2005. — 366 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-03-11

Номер

Розділ

Articles