ПАЛЕОСЕДИМЕНТАЦІЙНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ОЛІГОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ

Автор(и)

  • G.V. Klyushyna Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2011.152651

Ключові слова:

Чорне море, північно-західний шельф, олігоцен, седиментація

Анотація

Викладено результати комплексного вивчення кернового матеріалу зі свердловин північно-західного шельфу Чорного моря. За аналізом аутигенних мінералів з’ясовано фізико-хімічні та гідродинамічні умови седиментогенезу. Охарактеризовано етапи розвитку і седиментаційні умови формування осадків в олігоценовому басейні — планорбеловий, молочанський, керлеутський (рюпель-хатський) час.

Посилання

Атлас палеогеографічних карт Української і Молдавської РСР (з елементами літофацій). Масштаб 1:2 500 000 / Складачі: Д. Є. Айзенверг, Н. М. Баранова, М. Н. Веклич та ін.; За ред. В. Г. Бондарчука. — К.: Вид-во АН УРСР, 1960. — 78 арк.

Батурин Г. Н. Фосфориты на дне океанов. — М.: Наука, 1978. — 232 с.

Геворкян В. Х., Батурин Г. Н., Чугунный Ю. Г. Фосфориты и фосфатизированные породы. — Киев: Наук. думка, 1990. — 188 с.

Геология шельфа УССР. Литология / Под ред. Е. Ф. Шнюкова. — Киев: Наук. думка, 1985. — 189 с.

Гожик П. Ф., Маслун Н. В. Стратиграфія антропогенових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря // Матеріали 6-ї Міжнар. конф. “Геодинаміка, сейсмічність і нафтогазоносність Чорноморсько-Каспійського регіону” (Україна, Крим, 12–16 верес. 2005 р.). — Сімферополь, 2005. — С. 45–47.

Маслун Н. В., Иноземцев Ю. И., Оровецкий Ю. Ю. Нижнекайнозойские отложения Крымского континентального склона Черного моря (результаты 37 рейса НИС “Академик Вернадский”). — Киев, 1989. — 36 с. — (Препр. / АН УССР. Ин-т геол. наук; 89-13).

Осадконакопление на континентальной окраине Черного моря / Ф. А. Щербаков, П. Н. Куприн, Л. И. Потапова и др. — М.: Наука, 1978. — 211 с.

Плотнікова Л. Ф., Маслун Н. В., Іванік М. М., Цихоцька Н. Н., Шумнік А. В. Стратиграфія крейдово-палеоценових відкладів та особливості геологічного розвитку західної частини північно-західного шельфу Чорного моря // Геол. журн. — 2003. — № 2. — С. 27–38.

Пустовалов Л. В. Петрография осадочных пород. — М.; Л.: Гостоптехиздат, 1940. — Ч. 1. — 476 с.; Ч. 2 — 420 с.

Теодорович Г. И. Осадочные минералого-геохимические фации // Вопросы минералогии осадочных образований. — Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1956. — Кн. 3 и 4. — С. 39–56.

Чекунов А. В., Веселов А. А., Гилькман А. И. Геологическое строение и история развития Причерноморского прогиба. — Киев: Наук. думка, 1976. — 162 с.

Швецов М. С. Петрография осадочных пород. — М.; Л.: Госгеолиздат, 1948. — 387 с.

Япаскурт О. В. Литология: Краткий курс (избр. лекции). — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. — Кн. 1. — 101 с.; Кн. 2. — 2004. — 114 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-03-11

Номер

Розділ

Articles