ГЕОЛОГІЧНА ДІЯ ПОРОВИХ РОЗЧИНІВ В УМОВАХ ДІАГЕНЕЗУ ОСАДОВИХ ПОРІД

Автор(и)

  • M.V. Bublias Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2011.152641

Ключові слова:

порові розчини, зона аерації, літогенні горизонти, електричні потенціали

Анотація

Стаття присвячена проблемним питанням впливу порових розчинів на літогенні процеси в породах зони аерації. Результати експериментальних досліджень показують залежність літогенних горизонтів від величини і напрямку електричних потенціалів, генерованих атмосферою і літосферою.

Посилання

Бублясь В. Н., Шестопалов В. М. Аномальные зоны и их роль в перераспределении радионуклидов из поверхности почв в подземные воды // Водообмен в гидрогеологических структурах и Чернобыльская катастрофа. Ч. 1. Распространение чернобыльских радионуклидов в гидрогеологических структурах. — Киев, 2001. — С. 251–356.

Бублясь В. М. Мікрогеодинамічні зони як елементарні складові структури літосфери і роль електромагнітних явищ в їх розвитку // Енергетика Землі, її геолого–екологічні прояви, науково-практичне використання: Зб. наук. пр. КНУ. — К., 2006. — С. 86–90.

Бублясь В. М., Шестопалов В. М., Бублясь М. В. Електрогеодинамїчні явища в атмосфері і літосфері та їх вплив на масообмін // Вісн. Київ. нац. Ун-ту ім. Тараса Шевченка. Геологія. — К., 2008. — № 44. — С. 67–72.

Бублясь М. В. Основні зовнішні чинники, що впливають на рух водних розчинів у покривних відкладах рівнинних територій // Зб. наук. пр. ІГН НАН України. — К., 2009. — Вип. 2. — С. 239–244.

Глазовская М. А. Общее почвоведение и география почв. — М.: Высш. шк., 1981. — 400 с.

Качинский Н. А. Физика почв. — М.: Высш. шк., 1965. — 323 с.

Македонов А. В. Современные конкреции в осадках и почвах. — М.: Наука, 1966. — 284 с.

Почвоведение / Под ред. В. А. Ковды, В. Г. Розанова. — М.: Высш. шк., 1988. — Ч. 1. — 400 с.

Прошляков Б. К., Кузнецов В. Г. Литология. — М.: Недра, 1991. — 444 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-03-11

Номер

Розділ

Articles