DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2018.151526

ФАЦІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДКЛАДІВ ТУРНЕЙСЬКО-РАННЬОВІЗЕЙСЬКОГО ЧАСУ У МЕЖАХ МЕХЕДІВСЬКО-СВИРИДІВСЬКОЇ СІДЛОВИНИ ТА СУМІЖНИХ ТЕРИТОРІЙ

Petro M. Korzhnev, Lyudmila I. Strуzhak, Oleksiy D. Naumenko, Tamara V. Husynina

Анотація


Деталізовані палеогеографічні умови північно-західного тектонічного сегмента ДДЗ в турнейсько-нижньовізейский час. Використані дані напівкількісного спектрального аналізу зразків керна зі свердловин. На основі аналізу характеру розподілу груп малих елементів: Ті, V, Mn, Ni, Co, Cr і Sr, Ba, Mn в межах литологического ряду пісковики-алевроліти-аргіліти-карбонатні породи з урахуванням ступеня мономинеральності порід були встановлені регіональні закономірності в змінах інтенсивності фізичного / хімічного вивітрювання, які в цілому, трасують контури водозбірних басейнів. За співвідношенням Sr / Ba окреслені контури палеоузбережжя на певних ділянках і встановлені дельтові-авандельтові фації. Зона поглинання складними алюмосилікатними гелями лужноземельних елементів, а саме Ba з водних розчинів в межах контамінації солоних вод прісними проявляється у вигляді окремих пікових концентрацій в цементі пісковиків і алевролітів і більшою мірою в підвищених фонових концентраціях в вміщають глинистих породах. Привнесення Ва відбувалося переважно у вигляді розчинів з зон привнесення, в тому числі також магнетитових рудних полів Воронезької антеклізи. Палеогеографічні побудови доповнені аналізом первинних фаціальних ознак по керну і петрографічними описами шліфів. Проведені дослідження дозволили доповнити і в значній мірі деталізувати попередньо сформовані уявлення про літологію і палеогеографію північно-західного тектонічного сегмента Дніпровсько-Донецької западини в турнейсько-нижньовізейський час. У цей проміжок на території осьової частини, прибортових і бортових частинах Дніпровсько-Донецької западини набули широкого поширення алювіальні рівнини, а на території Срібнянської і Жданівської депресій зафіксовано присутність опрісненого морського басейну з алювіально-дельтовими і авандельтовими виносами в межах Мехедівсько-Свиридівської сідловини.


Ключові слова


Дніпровсько-Донецька западина; палеогеографія; фації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ivanyshyn V.A.; 2013. Heolohiia i naftohazonosnist Holotivshchynsko-Mekhedivsko-Lutsenkivsko-Svyrydivskoho strukturnoho vuzla v Dniprovsko-Donetskii zapadyni. Chernihiv: PVK «Desna», 336 р. ( in Ukrainian)

Ivanyshyn V.A., Stryzhak. 2006. Rezultaty doslidzhen za metodom napivkilkisnoho spektralnoho analizu vmistu khimichnykh elementiv u vidkladakh nyzhnoho karbonu na Holotivshchynsko-Mekhedivsko-Lutsenkivsko-Svyrydivskii diliantsi v Dniprovsko-Donetskii zapadyni.. Sb. dokl. VI Mezhdunar. Konf. Krym-2005 ”Heodynamyka, seismychnost y neftehazonosnost Chernomorsko-Kaspyiskoho rehyona”, Aheo, Symferopol, р. 107-117 ( in Ukrainian) .

Katchenkov, S.M., 1959. Malyie himicheskie elementyi v osadochnyih porodah i neftyah. S.M. Katchenkov. L.: Gostoptehizdat, 271 р. (in Russian)

Kontorovich A.E. 2008. Geologiya nefti i gaza. T. 2. Geohimiya. A.E Kontorovich. Novosibirsk,. 592 р. (in Russian)

Korzhnev P.M., 2006. Litologiya turneysko-nizhnovizeyskih alyuvIalnih vidkladiv Dniprovsko-Donetskoyi zapadini (v zv'yazku z naftogazonosnIstyu). Extended abstract of candidate thesis in geological sciences. Kyiv, 21 р. ( in Ukrainian)

Lukin A. E., 2000. In'ektsii glubinnogo uglevodorodno-polimineralnogo veschestva v glubokozalegayuschih porodah neftegazonosnyih basseynov: priroda, prikladnoe i gnoseologicheskoe znachenie. Geological journal ( Heoiohichnyi zhurnal), №2 (292). – p. 7-21. (in Russian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Іванишин В.А. Геологія і нафтогазоносність Голотівщинсько-Мехедівсько-Луценківсько-Свиридівського структурного вузла в Дніпровсько-Донецькій западині. / В.А. Іванишин – Чернігів: ПВК «Десна», 2013. – 336 с.

Іванишин В.А. Результати досліджень за методом напівкількісного спектрального аналізу вмісту хімічних елементів у відкладах нижнього карбону на Голотівщинсько-Мехедівсько-Луценківсько-Свиридівській ділянці в Дніпровсько-Донецькій западині. В.А. Іванишин, Л.І. Стрижак // Сб. докл. VI Междунар. Конф. Крым-2005” Геодинамика, сейсмичность и нефтегазоносность Черноморско-Каспийского региона”, Агео, Симферополь, 2006 – с. 107-117.

 

Катченков, С.М. Малые химические элементы в осадочных породах и нефтях. / С.М. Катченков. – Л.: Гостоптехиздат, 1959 – 271 с.

 

Конторович А.Є. Геология нефти и газа. Т. 2. Геохимия. / А.Є. Конторович. –  Новосибирск, 2008. – 592 с.

 

Коржнев П.М. Літологія турнейсько-нижньовізейських алювіальних відкладів Дніпровсько-Донецької западини (в зв'язку з нафтогазоносністю): автореф. дис. канд. геол. наук / П.М. Коржнев. – К., 2006. – 21 с.

 

Лукин  А. Е. Инъекции глубинного углеводородно-полиминерального вещества в глубокозалегающих породах нефтегазоносных бассейнов: природа, прикладное и гносеологическое значение / А.Е Лукин // Геологический журнал. – 2000. № 2 (292) – С. 7-21.