DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2018.150918

ГЕОЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ НАФТОГАЗОПОШУКОВИХ РОБІТ НА ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОМУ ШЕЛЬФІ ЧОРНОГО МОРЯ

Igor A. Suchkov, Ludmila P. Ponomareva, Vacheslav V. Batsko, Viktor S. Nahrebecky, Irina O. Goncharova, Olga O. Khodikina, Elena Ya. Netrebskaya

Анотація


Одеський національний університет імені І.І. Мечникова спільно з ДРГП «Причорноморгеологія» проводить комплексні геолого-гідрохімічні дослідження нафтогазоперспективних ділянок центральної та західної частин північно-західного шельфу Чорного моря. Основи методики цих досліджень базуються на виявленні мігруючих від скупчень нафти та газу в розрізі осадового чохла епігенетичних аномалій рідких і газоподібних вуглеводнів у пiзньочетвертинних  донних відкладах та придонних морських водах. Були вивчені газові вуглеводні від метану до пентану включно, групова складова рідких вуглеводнів з кількісним визначенням масел, нейтральних та окислених смол, асфальтенів і парафінів, а також форми знаходження вуглецю. Основна складність аналізу та інтерпретації результатів вуглеводневої зйомки полягає в тому, що з одного боку вуглеводні в донних відкладах можуть бути привнесенi з глибинних горизонтів осадової товщi, а з іншого донні відклади самі по собі продукують значні кількості вуглеводневих газів. Тому основу аналізу складають критерії розмежування сингенетичної та епігенетичної складової вуглеводневих газів. Розмежування сінгенетичної і епігенетичної вуглеводневої складової донних відкладів дозволяє прогнозувати поклади вуглеводнів по міграції епігенетичних вуглеводнів в осадовій товщі та формуванню в донних відкладів епігенетичних аномалій. Проведення цих робіт дозволить провести прогнозно-геохімічне моделювання нафтогазоперспективних ділянок та дати рекомендації щодо подальших геологорозвідувальних робіт.


Ключові слова


рідкі та газоподібні вуглеводні; донні відклади

Повний текст:

PDF

Посилання


Bagriy I.D., 2010. Forecasting of hydrocarbon deposits on the continental slope of the western Black Sea basin (by atmospheric and temperature data). Geological Journal. (Heolohichnyy zhurnal), № 1 (330). pp. 66-76. (In Ukrainian).

Dudyk O.M., Dudyk S.O., Ivanov V.G., Chuprina I.С., 2010. Oil and gas content of the Prykerchensky shelf of the Black Sea as a result of complex geochemical mapping and forecasting-geochemical modeling. Mineral Resources of Ukraine. (Mineralʹni resursy Ukrayiny), № 3,. pp. 41-47. (In Ukrainian).

Kaminsky V.D., Tkachenko G.G., Weinstein B.R., Ponomareva L.P., 2015. Modern methods of oil and gas exploration geological and hydrochemical studies on the Arctic shelf of Russia. Proceedings of the XII International Conference "The Development of the Shelf of Russia and the CIS - 2015", Moscow, pp. 54-56. (In Russian).

Larchenkov E.P., Kravchuk O.P., Kravchuk G.O., 2009. Geology at Odessa University: time and space. Essays on the history of the Department of General and Marine Geology. Odesa: Phoenix. 536 p. (In Russian).

Ponomoreva L.P., Tkachenko G.G., Krotova L.G. 1992. The method of quantitative determination of group composition of petroleum hydrocarbon.s in marine bottom sediments. Author's certificate № 1733951. Moscow,. 28 p. (In Russian).

Types of non-structural traps and the main directions of their searches in the Azov-Black Sea basin, 1987. Moscow: VNIIGasprom, 50 p. (In Russian).

Tkachenko G.G., 1974. Geology and hydrocarbon gases of bottom sediments of the chernoe-western shelf of the Black sea in connection with oil and gas. Extended abstract of candidate thesis in geol.-mineral. sci.,. Odessa, 30 p. (In Russian).

Fesunov O.E., 2000. Geoecology of the north-western shelf of the Black Sea. Odessa, "AstroPrint", 99 p. (In Russian).

Cherednichenko A.P., 1979. Dissolved hydrocarbon gases in the water column of the Black and Azov sea. Extended abstract of candidate thesis in geol.-mineral. sci., Moscow, 26 р. (In Russian).

Cherednichenko A.P., 1977. Gas geochemical studies of the Black and Azov seas. In: Modern problems and methods of geographic research. Moscow: Izdatelstvo Moscowskogo Gosydarstvennogo Universiteta, pp. 174-182. (In Russian).

Chertkova L.V., 1972. Selection of gases from marine sediments and their laboratory research. In the book: Questions of nuclear geophysics and oil and gas prospecting geochemistry. Moscow: ONTI VNIIAGG, pp. 132-140. (In Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ