ПОБУДОВА ТА АНАЛІЗ ЛІТОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ НИЖНЬОПЕРМСЬКОЇ СОЛЕНОСНОЇ ФОРМАЦІЇ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ ЗАСОБАМИ ГІС

Автор(и)

  • O.P. Lobasov Дочірнє підприємство «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» НАК «Нафтогаз України», Київ, Ukraine
  • N.P. Syumar Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Ukraine
  • S.B. Shekhunova Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2010.150809

Ключові слова:

cоленосна формація, геоінформаційні технології, літологічна модель

Анотація

Узагальнено результати дослідження нижньопермської соленосної формації Дніпровсько-Донецької западини. Розроблено структуру і зміст бази даних по галогенних формаціях. Розроблено та використано нові методики застосування засобів просторового аналізу геоінформаційних систем на масиві геологічного матеріалу для побудови та аналізу літологічної моделі нижньопермської соленосної формації.

Посилання

Arsyryi Yu.A., Bylыk A.A. y dr. Atlas heolohycheskoho stroenyia y neftehazonosnosty Dneprovsko-Donetskoi vpadynы. Kyev: UkrNYHRY, 1984. 190 s.

Obshchye poysky kamennoi soly v Bakhmutskoi kotlovyne. PHO «Donbassheolohyia» Artemovskaia HRIe; Rukovodytel temы Yu.N. Brahyn. № 46313. Artemovsk, 1983. Kn. 1–2.

Volkov V.A., Hrebennykov S.E., Yvanov S.A. y dr. Systema obrabotky dannыkh dlia reshenyia zadach razvedky neftianыkh y hazovыkh mestorozhdenyi “Horyzont-83” . Razrabotka y sozdanye ASU-Heolohyia. M.: VYЭMS, 1983. Vыp. 9(49) — 63 s.

Havrysh V.K., Yevdoshchuk M.I., Machulina S.O. ta in. Paleostrukturno-heolohichna karta dokam’ianovuhilnykh vidkladiv ta naftohazonosnosti Dniprovsko-Donetskoho ryftohenu. K.: IHN NAN Ukrainy, 2001.

Analiz heolohichnoi efektyvnosti heoloho-heofizychnykh doslidzhen v naftohazonosnykh rehionakh Ukrainy . DHP «Ukrheofizyka»; Kerivnyk temy T.S. Heiko. K. 2004.

Hrebennikov S.Ye., Lobasov O.P. Heoloho–matematychne modeliuvannia i heohrafichni informatsiini systemy v zadachi monitorynhu sedymentatsiinykh baseiniv . Visn. Kyiv. nats. un.-tu. Heolohiia. 2001. Vyp. 19. S. 28–31.

Hrebennikov S.Ye., Lobasov O.P. Modeliuvannia budovy osadovykh baseiniv v seredovyshchi ArcView . Miner. resursy Ukrainy. 2003. № 4. S. 37–43.

Korenevskyi S.M., Bobrov V.P., Suprunko K.S y dr. Halohennыe formatsyy Severo-zapadnoho Donbassa y Dneprovsko-Donetskoi vpadynы. M.:Nedra, 1968. 240 s.

Typы halohennыkh formatsyi Ukraynы y Moldavyy, ykh mynerahenyia y prohnoz otsenky . Ynstytut «Vsehey»; Rukovodytely temы S.M. Korenevskyi. № 44485. Lenynhrad,1982. Kn. 1–2.

Lukyn A.E. Permskaia systema . Heolohyia y neftehazonosnost Dneprovsko-Donetskoi vpadynы. Stratyhrafyia. Kyev: Nauk. dumka, 1988. S. 86–101.

Lukyn A.E., Hozhyk P.F., Zahorodniuk P.A. y dr. Dneprovsko-Donetskyi byshofyt: henezys, osnovnыe aspektы praktycheskoho yspolzovanyia, heoэkolohycheskoe znachenye . Heol. zhurn. 2000. № 3. S. 7–22.

Khrushchov D.P. Litolohiia i kaliienosnist solianykh vidkladiv Dniprovsko-Donetskoi zapadyny. K.: Nauk. dumka, 1974. 160 s.

Shekhunova S.B., Lobasov O.P. Prostorovyi statystychnyi analiz system tektonichnykh porushen Dniprovsko-Donetskoi zapadyny ta zastosuvannia yoho rezultativ . Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn. 2001. №1. S. 73–80.

Shekhunova S.B., Lobasov O.P., Sukhomlyn N.P. Pobudova ta analiz litolohichnoi modeli verkhnoiurskoi solenosnoi formatsii Preddobrudzkoho prohynu zasobamy HIS . Suchasni napriamky Ukrainskoi heolohichnoi nauky: Zb. nauk. pr. IHN NAN Ukrainy. K., 2006. S. 62–71.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-16

Номер

Розділ

КОРИСНІ КОПАЛИНИ ОСАДОВИХ БАСЕЙНІВ; СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ