DOI: https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2018.150589

ЛІТОФАЦІЇ ОЛІГОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ І КОНТИНЕНТАЛЬНОГО СХИЛУ ЧОРНОГО МОРЯ

Ganna V. Kliushyna

Анотація


Розглянуто фаціальні особливості олігоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря. Охарактеризовано літологічні фації планорбелових, молочанських і керлеутських відкладів. Виділено генетичні групи, які відповідають різним зонам морського басейну: серединного і зовнішнього шельфу, глибоководній западини і конуса виносу. Встановлено часткову успадкованість однотипних фаціальних зон різних часових рівнів. Виділено дві фаціальні області, які послідовно змінювалися в просторі.


Ключові слова


Чорне море; північно-західний шельф; олігоцен; літофації

Повний текст:

PDF

Посилання


Geology of the shelf of the USSR. Lithology, 1985. (Editor-in-Chief V.I. Melnik). Kiev: Naukova Dumka, 189 p. (In Russian).

Gozhyk P.F., Bagriy I.D., Voitsytskyi Z.Ya., Gladun V.V., Maslun N.V., Znamenska T.O., Aks’om S.D., Kliushyna G.V., Ivanik O.M., Klochko V.P., Mel’nichouk P.M., Paliy V.M., Tsiokha O.G., 2010. Geological-Structural-thermo-atmogeochemical substantiation of the petroleum presence in the AzovBlack sea aquatory. Kyiv: Logos, 419 p. (In Ukrainian).

Gozhyk P.F., Ivanik M.M., Andreeva-Grigorovich A.S., Maslun N.V., Kliushyna G.V., Voitsytskyi Z.J., Machalskiy D.V., 2015. Stratigraphy, correlation of the Maikopian deposits of the Carpatian-Black Sea of the Paratethys. Geology and mineral resources of world ocean (Geologia i poleznye iskopaemye Mirovogo okeana). № 3 (41), p. 5-28 (In Ukranian).

Gozhyk P.F., Maslun N.V., Plotnikova L.F., Ivanik M.M., Yakuschin L.M., Ishhenko I.I., 2006. The stratigraphy of Meso-Cenozoic deposits of the Black sea northwestern shelf. Kyiv: Logos, 170 p. (In Ukranian).

Gozhyk P.F., Mitropolsky O.Yu., Maslun N.V., Tsikhotska N.N., 1999. Features of sedimentogenesis in the Black Sea depression in the Cenozoic. In: Geology and Minerals of the Black Sea (Geologia i poleznye iskopaemye Chernogo morya). Kiev, p. 278-284 (In Ukranian).

Kliushyna G.V., 2012. Paleosedimentological conditions of formation of the Paleocene deposits of shelf and continental slope of the Black Sea. Collection of scientific works of Institute of Geological Sciences of NAS of Ukraine, vol. 5, p. 23-29 (In Ukranian).

Maslun N.V., Ivanik M.M., Tsykhotska N.N., Kliushyna G.V., 2005. Detail stratigraphy of the Maikopian deposits of north-western shelf of the Black Sea. Collection of scientific works of Institute of Geological Sciences of NAS of Ukraine, p. 153-159 (In Ukranian).

Maslun N.V., Ivanik M.M., Shumnik A.V., Tsikhotska N.N., Kliushyna G.V., 2007. The biolithostratigraphic structure of the Olympic lifting is an integral part of the geological model of the country's ledge on the northwestern Black Sea shelf. Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences of NAS of Ukraine, p. 206-210 (In Ukranian).

Maslun N.V., Tsikhotska N.N., Kliushyna G.V., 2004. Stratigraphy of the Oligocene deposits of the north-western shelf of the Black Sea. Geological Journal (Heolohichnyi Zhurnal), № 4 (310), p. 16-27 (In Ukranian).

Stratigraphic codex of Ukraine, 2012. (Editor-in-Chief P.F. Gozhik). Kyiv, 65 p. (In Ukrainian).

Tsykhotskaya N.N., Pustovoit I.I., Krochak M.D., 1986. Lithologic-factional characteristics of rocks of the Maikop series of the north-western shelf of the Black Sea. Dopovidi AN URSR. Ser. B, № 12, p. 21-24 (In Ukranian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Геология шельфа УССР. Литология / отв. ред. В.И. Мельник. – Киев.: Наукова думка, 1985. – 189 с.

 

Гожик П.Ф. Геолого-структурно-термоатмогеохімічне обґрунтування нафтогазоносності Азово-Чорноморської акваторії / П.Ф.Гожик, І.Д. Багрій, З.Я. Войцицький, В.В. Гладун, Н.В. Маслун, Т.О. Знаменська, С.Д. Аксьом, Г.В. Клюшина, О.М. Іванік, В.П. Клочко, П.М. Мельничук, В.М. Палій, О.Г. Цьоха. – К.: Логос, 2010. – 419 с.

 

Гожик П.Ф. Стратиграфія, кореляція майкопських відкладів Карпатсько-Чорноморського сегменту Паратетісу / П.Ф. Гожик, М.М. Іванік, А.С. Андрєєва-Григорович, Н.В. Маслун, Г.В. Клюшина, З.Я. Войцицький, Д.В.Мачальський // Геология и полез. ископаемые Мирового океана. – 2015. – № 3. – C. 5-28.

 

Гожик П.Ф. Стратиграфія мезокайнозойських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря / П.Ф. Гожик, Н.В. Маслун, Л.Ф. Плотнікова, М.М. Іванік, Л.М. Якушин, І.І. Іщенко. – К.: Логос, 2006. – 170 с.

 

Гожик П.Ф., Особливості седиментогенезу в Чорноморській западині в кайнозої / П.Ф. Гожик, О.Ю. Митропольський, Н.В. Маслун, Н.Н. Цихоцька // Геология и полезные ископаемые Черного моря. – Киев, 1999. – С. 278-284.

 

Клюшина Г.В. Палеоседиментаційні умови формування палеоценових відкладів шельфу та континентального схилу Чорного моря / Г.В. Клюшина // Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – 2012. – Вип. 5. – C. 23-29.

 

Маслун Н.В. Детальна стратифікація майкопських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря / Н.В. Маслун, М.М. Іванік, Н.Н. Цихоцька, Г.В. Клюшина // Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – К., 2005. – С. 153-159.

 

Маслун Н.В. Біолітостратиграфічна будова підняття Олімпійське – складова геологічної моделі Крайового уступу північно-західного шельфу Чорного моря / Н.В. Маслун, М.М. Іванік, А.В. Шумник, Н.Н. Цихоцька Г.В. Клюшина // Зб. наук. пр. ІГН НАН України. – К., 2007. – С. 206-210.

 

Маслун Н.В. Стратиграфія олігоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря / Н.В. Маслун, Н.Н. Цихоцька, Г.В. Клюшина // Геол. журн. – 2004. – № 4 (310). – С. 16-27.

 

Стратиграфічний кодекс України / відп. ред. П.Ф. Гожик. 2-е вид. – К., 2012. – 66 с.

 

Цихоцька Н.Н. Літолого-фаціальна характеристика порід майкопської серії північно-західного шельфу Чорного моря / Н.Н. Цихоцька, І.І. Пустовойт, М.Д. Крочак // Доп. АН УРСР. Сер. Б. – 1986. – № 12. – С.21-24.