ВПЛИВ ПРИРОДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТРУМІВ І МІКРОГЕОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЛІТОГНЕЗ ПОКРИВНИХ ВІДКЛАДІВ

Автор(и)

  • M.V. Bublias Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Ukraine
  • V.M. Bublias Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2012.150468

Ключові слова:

електрогеодинаміка, мікрогеодинамічні зони, зона аерації, літогенезис, новоутворення, електроліз

Анотація

Розглянуті питання впливу мікрогеодинамічних і електрогеодинамічних процесів на літогенез покривних відкладів. За результатами експериментальних досліджень були встановлені особливості впливу природних електричних струмів на геохімічні процеси і генетичний зв’язок між характером змін електричних струмів по розрізу з літологічними горизонтами зони аерації.

Посилання

Bublias V. M. Mikroheodynamichni zony yak elementarni skladovi struktury litosfery i rol elektromahnitnykh yavyshch v yikh rozvytku. Bublias V. M. Enerhetyka Zemli, yii heoloho-ekolohichni proiavy, naukovo-praktychne vykorystannia: Zb. nauk. pr. KNU. K., 2006. S. 86–90.

Bublias V. M. Elektroheodynamichni yavyshcha v atmosferi i litosferi ta yikh vplyv na masoobmin. Bublias V. M., Shestopalov V. M., Bublias M. V. Visn. Kyiv. nats. un-tu im. Tarasa Shevchenka. Heolohiia. 2008. №44. S. 67–72.

Bublias M. V. Heolohichna diia porovykh rozchyniv v umovakh diahenezu osadovykh porid. Bublias M. V. Zb. nauk. pr. In. heol. nauk NAN Ukrainy. 2011. Vyp. 4. S. 39–46.

Hlynka N. L. Obshchaia khymyia. Hlynka N. L. L.: Khymyia, 1977. 718 s.

Hruntovedenye. [pod red. E. M. Serheeva]. M.: Yzd-vo Mosk. un-ta, 1971. 595 s.

Evstratova K. Y. Fyzycheskaia y kolloydnaia khymyia. Evstratova K. Y., Kupyna N. A., Malakhova E. E. M.: Vyssh. shk., 1990. 487 s.

Makedonov A. V. Sovremennye konkretsyy v osadkakh y pochvakh. Makedonov A. V. M.: Nauka, 1966. 284 s.

Pochvovedenye. [pod red. V. A. Kovdy, V. H. Rozanova]. M.: Vysshaia shkola, 1988. Ch. 1. 400 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-01-12

Номер

Розділ

ОСАДОВІ ФОРМАЦІЇ: КОРИСНІ КОПАЛИНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ