ЦИФРОВА МОДЕЛЬ СОЛОТВИНСЬКОЇ СОЛЯНОКУПОЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

Автор(и)

  • L.P. Bosevska Український НДІ соляної промисловості, Артемівськ, Ukraine
  • D.P. Khrushchov Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Ukraine
  • O.P. Lobasov ДП «Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз України», Київ, Ukraine
  • Yu.V. Kyrpach Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2010.148405

Ключові слова:

соляна порода, структура, текстура, функціональні властивості, цифрова модель.

Анотація

Цифрові моделі є найбільш інформативним засобом об’ємного відображення внутрішньої і зовнішньої структури осадових формаційних одиниць. У даній роботі наведено результати побудови структурно-літологічної моделі найбільш вив ченої солянокупольної структури баденської галогенної формації Карпатського внутрішнього прогину — Солотвинської. Модель відображає функціональні властивості геологічного середовища даного соляного масиву, які пов’язані зі структурно-текстурними особливостями соляних порід. Створена модель повинна стати основою експертноуправлінської системи для вирішення будь-яких практичних завдань, що пов’язані з поводженням з проблемною ділянкою геологічного середовища.

Посилання

Ateev A.E., Kostenko Y.F., Pryvalova L.A. Zakonomernosty rasprostranenyia strukturnыkh raznovydnostei kamennoi soly na Yletskom mestorozhdenyy povarennoi soly. Tr. VNYYsol. Vыp. 19 (27). 1971. S. 55–59.

Lapochkyn B.K., Zhuravleva T.Yu. Petrohenetycheskaia pryroda prochnosty kamennыkh solei. Sb. nauch. tr. Nats. horn. akademyy Ukraynы. T. 1. 2000. S. 241–248.

Lytolohycheskye kryteryy otsenky uchastkov y perspektyvы stroytelstva podzemnыkh sooruzhenyi razlychnoho tselevoho naznachenyia v solianыkh tolshchakh. Preprynt 89–3 AN USSR, Yn-t heol. Nauk. K., 1989. 46 s.

Seraia A.R., Levytskyi P.D., Shchёhol A.S. Yssledovanye prochnostnыkh svoistv kamennoi soly Yletskoho y Solotvynskoho mestorozhdenyi Tekhnyka y tekhnolohyia dobыchy y pererabotky povarennoi soly. Trudы VNYYsol. Vыp. 17 (25). Artemovsk, 1971. S. 25–30.

Khrushchov D.P., Bosevska L.P., Kyrpach Yu.V., Stepaniuk O.V. Metodolohichni ta praktychni aspekty vyznachennia zakhyshchenosti solianykh tovshch. Zb. nauk. st. V Mizhnarodnoi nauk.-prakt. konf. «Ekolohichna bezpeka: problemy i shliakhy vyrishennia» T.1. UkrNDIEP. Kh.: Raider, 2009. S. 99–104.

Khrushchov D.P., Bosevska L.P., Kyrpach Yu.V. Tekhnohenne vtruchannia v seredovyshche solianykh masyviv: ekolohichni aspekty. Heol. zhurn. 2010. № 2. S. 38–46.

Khrushchov D.P., Lobasov A.P. Pryntsypы razrabotky tsyfrovыkh strukturno-lytolohycheskykh modelei osadochnыkh formatsyonnыkh podrazdelenyi // Heol. zhurn. 2006. № 2–3. S. 90–102.

Khrushchov D.P., Oksenkruh E.S. O sviazy prochnostnыkh svoistv y strukturno-teksturnыkh osobennostei kamennoi soly // Heol. zhurn. 1983. T. 43 — № 5. S. 118–120.

Chabanovych L.B., Khrushchev D.P. Nauchno-tekhnycheskye osnovы sooruzhenyia y эkspluatatsyy podzemnыkh khranylyshch v kamennoi soly. Kyev: Varta, 2008. 304 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-16

Номер

Розділ

КОРИСНІ КОПАЛИНИ ОСАДОВИХ БАСЕЙНІВ; СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ