ЛІТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЛАМКОВИХ ПОРІД ПАЛЕОЦЕНУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ШЕЛЬФУ ЧОРНОГО МОРЯ

Автор(и)

  • N.N. Tsykhotska Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Ukraine
  • G.V. Klyushyna Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2010.147910

Ключові слова:

Чорне море, північно-західний шельф, палеоцен, речовинний склад, уламкові породи

Анотація

Наведено результати детальних літологічних досліджень палеоценових відкладів північно-західної частини шельфу Чорного моря. Охарактеризовано мінеральний склад уламкових порід, їх морфологічні і структурні особливості.

Посилання

Atlas rodovyshch nafty i hazu Ukrainy: V 6 t. Lviv, 1998. T. 6: Pivdennyi naftohazonosnyi rehion. 225 s.

Atlas tekstur i struktur osadochnyh gornyh porod. M.: Gosgeoltehizdat, 1962. Ch. 1: Oblomochnye i glinistye porody. 578 s.

Geologija shel'fa USSR. Litologija. E.F. Shnjukov, V.I. Mel'nik, Ju.I. Inozemcev i dr. Kiev: Nauk. dumka, 1985. 190 s.

Heoloho-strukturno-termoatmoheokhimichne obgruntuvannia naftohazonosnosti Azovo-Chornomorskoi akvatorii. P.F. Hozhyk, I.D. Bahrii, Z.Ya. Voitsytskyi ta in. K.: Lohos, 2010. 419 s.

Hozhyk P.F., Maslun N.V., Plotnikova L.F. ta in. Stratyhrafiia mezokainozoiskykh vidkladiv pivnichnozakhidnoho shelfu Chornoho moria. K., 2006. 171 s.

Lytoloho-fatsyalnыe yssledovanyia paleohena severo-zapadnoho shelfa Chernoho moria v svete poyskov skoplenyi uhlevodorodov. K., 1990. 45 s. (Prepr.. AN USSR. Yn-t heol. nauk; 90–5).

Maslun N.V., Niedosiekova I.V., Tsykhotska N.N., Kliushyna H.V., Budkevych O.M. Litoloho-fatsialna model olihotsenovykh vidkladiv pivnichno-zakhidnoho shelfu Chornoho moria. Nafta i haz Ukrainy. Materialy 8-i Mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Nafta i haz Ukrainy-2004» (Sudak, 29 veres. 1 zhovt. 2004 r.). Lviv: Tsentr Yevropy, 2004. T. 1. S. 192–193.

Maslun N.V., Tsykhotskaia N.N. K paleoheohrafyy paleotsena severo-zapadnoi chasty shelfa Chernoho moria. Stratyhrafichni ta paleontolohichni doslidzhennia v Ukraini. K., 1994. S. 59–60.

Melnychuk P.M. Osoblyvosti heolohichnoi budovy i perspektyvy naftohazonosnosti nyzhnokreidovykh vidkladiv pivnichno-zakhidnoho shelfu Chornoho moria: Avtoref. dys. … kand. heol. nauk. 01.04.17. IvanoFrankivsk, 2005. 22 s.

Plotnikva L.F., Maslun N.V., Ivanik M.M., Tsykhotska N.N., Shumnyk A.V. Stratyhrafiia kreidovo-paleotsenovykh vidkladiv ta osoblyvosti heolohichnoho rozvytku zakhidnoi chastyny pivnichno-zakhidnoho shelfu Chornoho moria. Heol. zhurn. 2003. № 2. S. 27–38.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-16

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ОСАДКОНАКОПИЧЕННЯ ТА ГЕОЕКОЛОГІЇ