ГЛИНИСТІ МІНЕРАЛИ ЕВАПОРИТІВ ФАНЕРОЗОЮ ТА ЇХНЯ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД СТАДІЇ ЗГУЩЕННЯ РОЗСОЛІВ І ХІМІЧНОГО ТИПУ ОКЕАНІЧНОЇ ВОДИ

Автор(и)

  • Ia. Iaremchuk Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Львів, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2010.147301

Ключові слова:

глинисті мінерали, евапоритові відклади, галогенні формації, хімічний тип океанічної води, фанерозой

Анотація

Узагальнення літературних (34 галогенні формації) та даних власних досліджень показало залежність глинистих мінералів морських евапоритових відкладів фанерозою від концентрації розсолів солеродного басейну (впорядкування структури при прогресивному осолоненні) та від хімічного типу океанічної води. Для евапоритів, утворених з розсолів сульфатного типу, характерний підвищений вміст магнезіальних глинистих мінералів. На мінеральний склад глин також впливають специфіка умов формування та локальні особливості солеродних басейнів.

Посилання

Bilonizhka P. M. Nekotorye osobennosti mineral'nogo sostava glin nizhemolasovyh otlozhenij Prikarpat'ya. Voprosy litologii i petrografii. 1973. Kn. 2. S. 113–120.

Bilonizhka P. M., Vinar O. N., Mel'nikov V. S. O mineral'nom sostave glin solyanyh porod kalijnyh mestorozhdenij Prikarpat'ya. Voprosy mineralogii osadochnyh obrazovanij. L'vov, Izd-vo L'vov. unta, 1966. Kn. 7. S. 147–158.

Bilonizhka P. M., Kostin V. A. O proiskhozhdenii gidroslyud iz solenosnyh otlozhenij Predkarpatskogo progiba (po dannym opredeleniya ih absolyutnogo vozrasta). Geologiya i geohimiya solenosnyh formacij Ukrainy. Kiev: Nauk. dumka, 1977. S. 53–63.

Bilonizhka P. M. Transformatsiini peretvorennia teryhennykh hlynystykh mineraliv pid chas halohenezu. Mineral. zb. 1992. № 45. Vyp. 2. S. 51–56.

Bobrovnik D. P., Karpenchuk YU. R. K litologii i mineralogii verhnetortonskih otlozhenij tirasskoj svity vnutrennej zony Predkarpatskogo progiba. Voprosy litologii i petrografii. L'vov: Izd-vo L'vov. un-ta, 1969. Kn. 1. S. 46–56.

Vikovi zminy khimichnoho skladu okeanichnoi vody ta yikhnii vplyv na formuvannia halohennykh i bituminoznykh vidkladiv. O. Petrychenko, V. Kovalevych, A. Poberezhskyi ta in. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn. 2006. № 3–4. S. 97–118.

Galogennye formacii Ukrainy : Zakarpatskij progib. V. I. Kityk, A. N. Bokun, G. M. Panov i dr. Kiev: Nauk dumka, 1983. 168 s.

Dric V. A., Kossovskaya A. G. Glinistye mineraly: smektity, smeshanoslojnye obrazovaniya. Moskva: Nauka, 1990. 214 s.

Zajceva N. V. Rentgenostrukturnaya harakteristi¬ka solyanyh glin Starobinskogo mestorozhdeniya kalijnyh solej. Litologiya, veshchestvennyj so¬stav i metodika izucheniya otlozhenij na territorii BSSR: Byul. nauch.-tekhn. inform. 1966. Vyp. 2. S. 31–35.

Ivanov A. G. Sostav galopelitov kak geohimicheskij indikator glubiny razvitiya processa galogeneza: avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kand. geol.-mineral. nauk. Moskva, 1980. 20 s.

Ivanov A. G., Apollonov V. N., Borisenkov V. I. Mineral'nye paragenezy galopelitov v otlozheniyah kalijnyh solej. Dokl. AN SSSR. 1980. T. 253. № 2. S. 469–472.

Lyahovich O. K. Veshchestvennyj sostav galopelitov Sta¬robinskogo mestorozhdeniya. Geologiya i petrogra¬fiya kalijnyh solej Belorussii. Minsk: Nauka i tekhnika, 1969. S. 301–332.

Lyashkevich Z. M. O nekotoryh osobennostyah devonsko¬go vulkanizma i galogeneza Pripyatsko-Dneprovsko-Doneckogo paleorifta. Geologiya i geohimiya solenosnyh otlozhenij neftegazonosnyh provincij: Sb. nauch. tr. Kiev: Nauk. dumka, 1990. S. 107–113.

Oliiovych O., Yaremchuk Ya., Hryniv S. Hlyny halohennykh vidkladiv i kory zvitriuvannia Kalush-Holynskoho rodovy¬shcha kaliinykh solei (miotsen, Peredkarpattia). Mineral. zb. 2004. № 54. Vyp. 2. S. 214–223.

Paragenezy i istoriya formirovaniya glinistyh mi¬neralov v bassejnah nachal'noj stadii ehvaporitovoj sedimentacii. A. G. Kossovskaya, T. N. Sokolova, V. A. Dric, B. A Saharov. Problemy litologii i geohi¬mii osadochnyh porod i rud. Moskva: Nauka, 1975. S. 279–296.

Popov V. S., Osichkina R. G. Glinistye mineraly — indikatory uslovij formirovaniya solyanyh tolshch (na primere galogennyh formacij Srednej Azii). Himiya i tekhnologiya mineral'nyh udobrenij. Tashkent: Fan. 1971. S. 155–176.

Pustyl'nikov A. M. Glinistye, hemo- i biohemogennye porody: Metodicheskaya razrabotka dlya prakticheskih zanyatij po kursu «Petrografiya osadochnyh porod». Novosibirsk: Novosibir. gos. un-t, 1992. 56 s.

Rateev M. A. Mineralogiya i genezis palygorskitov i sepiolitov v morskih otlozheniyah karbona Russkoj platformy. Litologiya i poleznye iskopaemye. 1963. № 1. S. 58–72.

Rateev M. A., Osipova A. I. Glinistye mineraly v otlo¬zheniyah aridnoj zony paleogena Fergany. Dokl. AN SSSR. 1958. T. 123, № 1. S. 166–169.

Sokolova T. N. Magnezial'noe glinoobrazovanie — specificheskaya cherta permskih solerodnyh bassej¬nov. Osadochnye porody i rudy. Kiev: Nauk. dumka, 1978. S. 193–206.

Sokolova T. N. Autigennoe silikatnoe mineraloobra¬zovanie raznyh stadij osolonennya. Moskva: Na¬uka, 1982. 164 s. (Tr. GIN, Vyp. 361).

Tal'k v kembrijskih solyah Kansko-Taseevskoj vpadiny. A. S. Kolosov, A. M. Pustyl'nikov, I. A. Moshkina, Z. M. Mel'nikova. Dokl. AN SSSR. 1969. T. 185. № 1. S. 174–178.

Frank-Kameneckij V. A., Kotov N. V., Gojlo EH. L. Transformacionnye preobrazovaniya sloistyh sili¬katov. Leningrad: Nedra, 1983. 152 s.

Hmelevskaya E. V. Autigennye mineraly-primesi v verhneyurskoj kamennoj soli Preddobrudzh'ya i Sred¬nej Azii. Mineral. sb. 1990. T. 44. № 1. S. 75–77.

SHutov V. D. Mineral'nye paragenezy grauvakkovyh kompleksov. Tr. GIN AN SSSR. 1975. Vyp. 278. S. 63–81.

Yaremchuk Ya. V. Zalezhnist mineralnoho skladu peli¬tovoi fraktsii vodonerozchynnoho zalyshku evaporytiv vid khimichnoho typu rozsoliv morskykh solerodnykh baseiniv. Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn. 2009. № 3–4 (148–149). S. 81–95.

Yaremchuk Ya. V., Halamai A. R.Mineralnyi sklad vodonerozchynnoho zalyshku badenskoi kamianoi soli Ukrainskoho Peredkarpattia (dilianka Hrynivka). Heolohiia i heokhimiia horiuchykh kopalyn. 2009. № 1 (146). S. 79–90.

Yaremchuk Ya. V., Hryniv S. P.Mineralnyi sklad hlyn kamianoi soli miotsenovykh evaporytiv Karpatskoho rehionu Ukrainy. Suchasni problemy litolohii i minerahenii osadovykh baseiniv Ukrainy ta sumizhnykh teryto¬rii: Zb. nauk. pr. IHN Ukrainy. 2008. S. 209–215.

Yaremchuk Ya. V., Poberezhskyi A. V. Mineralnyi sklad hlyn badenskykh hipsiv Naddnistrovia. Mineral. zb. 2009. – № 59, vyp. 1. S. 116–127.

YArzhemskaya E. A.Veshchestvennyj sostav galopelitov. Tr. Vsesoyuz. nauch.-issled. in-ta galurgii. 1954. Vyp. 29. S. 260–314.

Bodine M. W., Standaert R. R. Chlorite and illite compositions from Upper Silurian rock salt, Retsof, New York. Clays and Clay Miner. 1977. Vol. 25, No. 1. Р. 57–71.

Füchtbauer H., Goldschmidt H. Die Tonminerale der Zechschteinformation. Beiträge zur Mineralogie und Petrographie. 1959. Bd. 6. S. 320–345.

Horita J., Zimmermann H., Holland H. D. Chemical evolution of seawater during the Phanerozoic: Implications from the record of marine evaporites. Geochim. Cosmochim. Acta. 2002. Vol. 66. P. 373–375.

Kovalevych V. M., Peryt T. M., Petrychenko O. I. Secular variation in seawater chemistry during the Phanerozoic as indicated by brine inclusions in halite. Journal Geology. 1998. Vol. 106. P. 695–712.

Lippman F., Savascin M. Mineralogische Untersuchungen an Lösungsrückständen eines württembergischen Keupergipsvorkommens. Tschermak’s Mineral. und Petrogr. Mitt. 1969. Vol. 13. S. 165–190.

Lukas J. La transformation des mineraux argileux dans la sedimentation. Etudes sur les argiles du Trias. Mem. Serv. Carte Geol. Als. et Lorraine. 1962. No. 20. 499 p.

Marc W., Bodine Jr. Trioctahedral Clay Mineral Assemblages in Paleozoic Marine Evaporite Rocks. Sixth International Symposium on Salt. 1983. Vol. 1. P. 267–284.

Peterson M. N. A. The mineralogy and petrology of Upper Mississippian carbonate rocks of the Cumberland Plateau in Tennessee. J. Geol. 1962. Vol. 70. No. 1. P. 1–31.

Secularvariation in seawater chemistry and the origin of calcium chloride basinal brines. T. K. Lowenstein, L. A. Hardie, M. N. Timofeeff, R. V. Demicco. Geology. 2003. Vol. 31. P. 857–860.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-16

Номер

Розділ

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТОЛОГІЇ