РАННЬОЛІГОЦЕНОВИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ПІВДНЯ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПАЛЕОФЛОРИСТИЧНОЇ ПРОВІНЦІЇ (ЗА ДАНИМИ СПОРОВО-ПИЛКОВОГО АНАЛІЗУ)

Автор(и)

  • V.Y. Ochakovskij Інститут геологічних наук НАН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2013.147176

Ключові слова:

Дніпровсько-Донецька западина, Воронезька антекліза, Українский щит, олігоцен, спори, пилок

Анотація

Наведено дані про характер рослинності Північної України (Дніпровсько-Донецька западина, північно-західний схил Українського щиту, Донецька складчаста споруда) олігоценового часу на підставі спорово-пилкового аналізу. Проведено кореляцію олігоценових відкладів Дніпровсько-Донецької западини з відповідними відкладами Воронезької антеклізи та Українського щита на підставі результатів споровопилкового аналізу. Виявлено відмінності у складі та характері описаних спорово-пилкових комплексів з олігоценових відкладів Дніпровсько-Донецької западини, Воронезької антеклізи та Українського щиту. Висловлено припущення про особливості формування Пасєківського (Воронезька антекліза, нижній олігоцен) та Шестеринецького спорово-пилкових комплексів (Український щит, олігоцен).

Посилання

Akhmetev N.A., Beniamovskyi V.N. Rehyonalnaia (unyfytsyrovannaia) stratyhrafycheskaia skhema morskoho paleohena yuha Evropeiskoi Rossyy. Biul. Mosk. o-va yspyitatelei pryrodyi, Otd. heol.2003.T. 78, vyip. 5.S. 40-51.

Blank M.Ia., Zosymovych V.Iu., Mykhelys A.A. O verkhneeotsenovyikh y olyhotsenovyikh obrazovanyiakh severo-vostochnoi Ukraynyi. Heol. zhurn.1980.T. 40, # 4.S. 25-33.

Burlak A.F., Davyidyk K.Y., Murashko L.Y. Stratyhrafycheskaia skhema paleohenovyikh otlozhenyi Belarusy. Litasfera.2005.# 1.S. 124-134.

Horbatkyna T.E., Yosyfova Yu.Y. Novyie stratyhrafycheskye podrazdelenyia paleohena Voronezhskoi anteklyzyivorobevskaia y pasekovskaia svytyi. Vestn. Voronezh. un-ta. Heolohyia.2004.# 2.C. 28-44.

Zaklynskaia E.D. Opysanye nekotoryikh vydov pyiltsyi y spor, vyidelennyikh yz tretychnyikh otlozhenyi pasekovskoho karera Voronezhskoi oblasty. Tr. Yn-ta heol. nauk AN SSSR. Ser. heol.1953.– Vyip.142, # 59.C. 60-115.

Zaporozhets N.Y. Palynolohyia y fytoplankton nyzhneho olyhotsena Severnoho Kavkaza. Stratyhrafyia. Heol. korreliatsyia.1993.T.1, # 3.S. 128-136.

Zaporozhets N.Y. Novyie dannyie po fytostratyhrafyy eotsena y olyhotsena Severnyikh Erhenei (iuh Russkoi platformyi). Stratyhrafyia. Heol. korreliatsyia.1998.T. 6, # 3.S. 56-73.

Zosymovych V.Iu. Pozdnyi eotsen, olyhotsen y myotsen Subparatetysa: Avtoref. ... d-ra heol.-myneral. nauk.Kyev, 1992.62 c.

Zosymovych V.Iu. O stratyhrafycheskom polozhenyy y vozraste shesterynetskoi floryi. Biostratyhrafichni osnovy pobudovy stratyhrafichnykh skhem fanerozoiu Ukrainy.K., 2008.S. 192-198.

Zosymovych V.Iu., Rotman R.N. Zmyevskye sloy yuho-vostoka Prypiatskoho prohyba. Heol. zhurn.1976.T. 36, # 6.S. 120–125.

Korallova V.V. Kompleksyi pyiltsyi y spor yz paleohenovyikh otlozhenyi Prychernomorskoi vpadynyi y ykh znachenye dlia korreliatsyy. Heolohyia y rudonosnost Yuha Ukraynyi.1968.Vyip. 1.S. 21-28.

Korallova V.V., Leie Ya.B., Panova L.A. Sporovopyiltsevyie kompleksyi eotsenovyikh y olyhotsenovyikh otlozhenyi Bakhchysaraiskoho raiona Kryima. Tam zhe.1973.Vyip. 6.S. 3-19.

Manyikyn S.S. Paleohen Belorussyy. — Mynsk: Nauka y tekhnyka, 1973.260 s.

Mikhelis A.A., Kruzina A.Kh., Uziiuk V.S. Palinolohichni doslidzhennia opornoho rozrizu paleohen-neohenovykh vidkladiv pivnichno-zakhidnoi okrainy Donbasu. Heol. zhurn.1970.T. 30, # 1.S. 56-61.

Ochakovskyi V.Iu. Zminy ekolohichnoi struktury roslynnykh uhrupovan na terytorii Pivnichnoi Ukrainy protiahom rannoho olihotsenu (za danymy sporovo-pylkovoho analizu). Biostratyhrafichni kryterii rozchlenuvannia ta koreliatsii vidkladiv fanerozoiu Ukrainy.K., 2005.S. 169-172.

Ochakovskyi V.Iu. Pro sporovo-pylkovyi kompleks olihotsenovykh vidkladiv z rozrizu Kozacha Hora (Kharkivska oblast). Suchasni napriamky ukrainskoi heolohichnoi nauky.K., 2006.S. 243-248.

Ochakovskyi V.Iu. Koreliatsiia olihotsenovykh vidkladiv Dniprovsko-Donetskoi ta Prypiatskoi zapadyn na osnovi danykh sporovo-pylkovoho analizu. Paleontolohichn doslidzhennia v Ukraini: istoriia, suchasnyi stan ta perspektyvy.K., 2007.S. 265-269.

Panova L.A. Raspredelenye spor y pyiltsyi v paleohenovyikh otlozhenyiakh Bakhchysaraiskoho stratotypycheskoho razreza. Stratyhrafyia kainozoia Severnoho Prychernomoria y Kryima.1978.Vyip. 2.C. 69-80.

Pimenova N.V. Flora burovuhilnykh pokladiv s. Shesteryntsiv. Heol. zhurn.1941.T. 7, # 1.S. 33-56.

Rotman R.N. Sporovo–pylkovyi sklad buroho vuhillia Shesterynetskoho rodovyshcha Dniprovskoho baseinu URSR. Dop. AN URSR.1956.# 6.S. 577- 580.

Rotman R.N. Pro vik kontynentalnykh vidkladiv poltavskoi svity. Tr. In–tu heol. nauk AN URSR. Ser. Zah. heolohii.1962.Vyp. 1.S.12-26.

Ryilova T.B. Pozdneolyhotsenovyie palynofloryi Belarusy. Litasfera.1996.# 5.s. 43-58.

Stotland A.B. Mykrofytofossylyy eotsenasredneho myotsena Dneprovsko-Donetskoi vpadynyi y ykh stratyhrafycheskoe znachenye: Avtoref. dys. … kand. heol.-myneral. nauk.Kyev, 1984.26 s.

Stratyhrafichnyi kodeks Ukrainy.K., 1997.40 s.

Shpul V.H. Palynostratyhrafyia uhlenosnoi pasekovskoi svytyi olyhotsena yuho-vostochnoho sklona Voronezhskoi anteklyzyi. Biostratyhrafichni kryterii rozchlenuvannia ta koreliatsii vidkladiv fanerozoiu Ukrainy.K., 2005.S. 172-177.

Shpul V.H. Novyie dannyie po fytostratyhrafyy eotsen-olyhotsena yuho-vostochnoho sklona Voronezhskoi anteklyzyi. Vestn. Voronezh. un-ta. Heolohyia.2005.# 1.C. 55-69.

Shpul V.H. Eotsen-olyhotsenovyie floryi Voronezhskoi anteklyzyi po dannyim palynolohycheskykh yssledovanyi. Paleontolohichni doslidzhennia v Ukraini: istoriia, suchasnyi stan ta perspektyvy.K., 2007.S. 255-260.

Thomson P.W., Pfl ug H. Pollen und sporen des mitteleuropdischen tertiars. Palaeontographica. abt. B.1953.Bd. 94.138 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-01-10

Номер

Розділ

Articles