ОРГАНІЧНА РЕЧОВИНА У ВІДКЛАДАХ НЕОГЕНОВОЇ МОРСЬКОЇ ЧЕРВОНО-КОЛІРНОТЕРИГЕННОЇ СУБФОРМАЦІЇ (СТЕБНИЦЬКА СВІТА) ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ

Автор(и)

  • G.S. Kompanets Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2010.146982

Ключові слова:

формація, органічна речовина, фація, циклічність осадконакопичення

Анотація

Встановлені закономірності та масштабність накопичення органічної речовини в стебницькому седиментаційному палеобасейні. Прослідкований зв’язок накопичення органіки з циклічністю осадконакопичення, фаціальними обстановками. Визначено вплив геотектонічного фактору.

Посилання

Vyalov O.S. Volyno-Podol'skaya plita. Stratigrafiya SSSR. Neogenovaya sistema. M.: Nedra, 1986. T. 1. S. 88–96.

Hofshtein I.D. Neotektonika i morfohenez Verkhnoho Prydnistrovia. K.: Vyd-vo AN USSR, 1962. 132 s.

Gofshtejn I.D. Neotektonika Zapadnoj VolynoPodolii. Kiev: Nauk. dumka, 1979. 154 s.

Klubova T.T. Glinistye mineraly i ih rol' v genezise, migracii i akkumulyacii nefti. M.: Nedra, 1973. 256 s.

Kompanets H.S. Heokhimichna kharakterystyka vidkladiv serednoi (produktyvnoi) tovshchi neohenovoi morskoi chervonokolirno-teryhennoi subformatsii Peredkarpatskoho prohynu. Poshuk. ta ekol. heokhimiia. 2010. № 1(10). S. 42–52.

Kudrin L.N. Stratigrafiya, facii i ehkologicheskij analiz fauny paleogenovyh i neogenovyh otlozhenij Predkarpat'ya. L'vov: Izd-vo L'vov. un-ta, 1966. 174 s.

Manskaya S.M., Drozdova T.V. Geohimiya organicheskogo veshchestva. M.: Nauka, 1964. 345 s.

Problemy litologii i geohimii osadochnyh porod i rud / Pod red. V.N.Holodova. M. : Nauka, 1975. 344 s.

Hrushchov D.P., Kompanec G.S. Litologiya galogennyh i krasnocvetnyh formacij Predkarpat'ya. Kiev: Nauk. dumka, 1988. 196 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2010-12-16

Номер

Розділ

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТОЛОГІЇ