ІНТЕГРАЛЬНА ГЕОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ СОЛОТВИНСЬКОЇ СТРУКТУРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ СОЛОТВИНСЬКОГО РОДОВИЩА КАМ’ЯНОЇ СОЛІ

Автор(и)

  • S.B. Shekhunova Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна
  • M.V. Aleksieienkova Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна
  • S.M. Stadnichenko Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна
  • N.P. Siumar Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2015.146791

Ключові слова:

Солотвинське родовище кам’яної солі, геологічна модель, тектоніка, гідрогеологія, екологічний стан

Анотація

Солотвинське родовище кам’яної солі – одне з великих в Україні. З середини 1990-х років на родовищі почали накопичуватися проблеми, які призвели до небезпечної екологічної ситуації техногенного характеру, що набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня у 2010 р. Зокрема, порушення ландшафту, його деградація в результаті неконтрольованого розвитку соляного карсту, забруднення поверхневих та підземних вод створюють загрозу транскордонного забруднення р. Тиса. Визначення ризиків та обґрунтування управлінських рішень з метою мінімізації наслідків надзвичайної ситуації мають базуватися на аналізі її причин. В статті висвітлено результати аналізу геолого-розвідувальних робіт, що супроводжували освоєння ресурсів кам’яної солі Солотвинської солянокупольної структури; накопичено, структурувано та оброблено багаторівневу різномасштабну геологічну інформацію та створено ієрархічну базу даних, що була використана для розробки елементів першої ітерації інтегральної геологічної моделі Солотвинської структури (модель земної поверхні, структурно-тектонічна, соляного ядра, гідрогеологічна, техногенної складової геологічного середовища). Побудови виконувалися з використанням ГІС-додатків за розробленими, адаптованими та удосконаленими авторськими методиками. Інтегральна цифрова геологічна модель Солотвинської структури запропонована як інструмент оцінки геоекологічного стану, визначення заходів з відновлення рівноваги в геологічному середовищі, аналізу та оцінки проектних технічних рішень щодо використання соляних ресурсів. Аналіз першої ітерації моделі свідчить про відсутність сучасної геологічної інформації про стан геологічного середовища не тільки для забезпечення достовірності модельних побудов для всієї Солотвинської солянокупольної структури, а й для визначення критичних параметрів геологічного середовища. Запропоновано комплекс геолого-розвідувальних робіт для отримання нової геологічної інформації та підвищення достовірності побудов.

Посилання

Aleksieienkova M.V., 2014. Lithological and hydrogeochemical features of the Lower Permian salt subformation of Slovyanska brahyanticline. Collection of Scientific works of the Institute of geological sciences NAS of Ukraine, vol. 7, pp. 52-63. (In Ukrainian).

Andrieieva-Grigorovich A., 2009. Stratigraphy of Neogene deposits of the Transcarpathian foredeep, Geology and geochemistry of combustible minerals, No 2 (147), pp. 58-70. (In Ukrainian).

Bokun A.N., 1981. Salt structure Solotvyno depression, 136 p. (In Russian).

Bosevska L .P., Khrushchov D.P., 2011. Environmental emergency in Solotvyno: causes and geological problems solution strategy, Dnipropetrovsk University bulletin. Geology, geography, vol. 19 No3/2, pр. 80-90. (In Ukrainian).

Vasilyev I.N., 1957. Report. Exploration of the Solotvyno rock salt deposit in 1954-1956, Heoinform Ukrainy, inv. No 18253/1, vol. 1, 258 p. (In Russian).

Elizarov A.F., Elizarova N.N., 1955. Report. Solotvyno rock salt deposit (Geological exploration in 1948-1949), Heoinform Ukrainy, inv. No 14676, vol. 1, 71 p. (In Russian).

Zaets H.N., 1975. Report. Reviews of geological exploration of mineral deposits. (History of discovery, research and exploration). Regional overview. Issue 40. Table salt, Heoinform Ukrainy, inv. No 37578/5, vol. 6, 37 p. (In Russian).

Ivanov A.A., 1947. Report. Solotvyno rock salt deposit (geo logical exploration 1946), Heoinform Ukrainy, inv. No 5572, vol. 1, 44 p. (In Russian).

Ivanchenko A.I., Sabov Yu.V., 1967. Report. Geological exploration of the Solotvyno rock salt deposit in 1966-1967 (follow- up exploration operational field mine No 8), Heoinform Ukrainy, inv. No 28255, vol. 1, 212 p. (In Russian).

Yosypenko T.M., 2014. Report. Integrated geophysical measurements of the karst in the territory of Carpathian and Transcarpathian, Heoinform Ukrainy, inv. No 64133, vol. 1, 257 p. (In Ukrainian).

Kityk W .I., Bokun A.N., Panov G.M., Slivko E.P., Schaydietskaya W .C., 1983. Halogenic formations of Ukraine: Transcarpatian through, 168 p. (In Russian).

Korolchuk L., 2009. Technical report. Complex geodesic researches of the Solotvyno rock salt deposit central part with plan drawing 1:500. SE «Design Center», OJSC «Hirhimprom », 10 p. (In Ukrainian).

Korostashovets Y.P., 1957. Report. Hydrogeological conditions of the Solotvyno rock salt deposit, Heoinform Ukrainy, inv. No 18253/2, vol. 1, 251 p. (In Russian).

Lobasov O.P., Syumar N.P., Shehunova S.B., 2010. Developing and analysis of Dnipro-Donets depression Lower Permian salt formation lithological model by means of GIS, Collection of Scientific works of the Institute of geological sciences NAS of Ukraine, vol. 3, pp. 294-305. (In Ukrainian).

Pedchenko S.V., 2012. Solotvyno salt mine flooding impact of the mining No 8 on the region surface, Modern resources and energy saving technologies in mining industry, vol, 1, pp. 113- 123. (In Ukrainian).

Petrashkevych M.Y., 1983. Report. Scientific substantiation of the oil and gas exploration directions in the Transcarpathian basin, UkrDHRI fonds, 79 p. (In Ukrainian).

Pitalenko E.I., 2008. Report. Нydrogeological and geotechnical research performance in order to establish site of water entry into the Solotvyno salt mine and geomechanical processes implementation studies in the development of Solotvyno salt deposit and the impact of salt mines on the environment, Funds UkrNDMI, inv. No 2302, 59 p. (In Ukrainian).

Privalov V.A., Panova E.A., 2008. Geodynamic and hydrogeological regime features of the Solotvyno rock salt deposit (Transcarpathian internal trough), Scientific works of DonNTU, series mining geology, vol. 7(135), pp. 155-162. (In Russian).

Herenchuk K.I. (Ed.), 1981. Transcarpathian region nature, Vyshha shkola, Lviv St. University, 156 p. (In Ukrainian).

Rusynyak R.P., 2015. Report. Results of the prospecting drilling in Solotvyno area, Heoinform Ukrainy, inv. No 64855, vol. 1, 294 p. (In Ukrainian).

Selyanchin M.I., 1986. Report. Exploration of the North site Solotvyno rock salt deposit in 1977-1986, Heoinform Ukrainy, inv. No 49345, vol. 1, 210 p. (In Russian).

Selyanchin M.I., 1995. Report. Additional exploration deep horizons of mine No8 Solotvyno rock salt deposit in 1992- 1995, Heoinform Ukrainy, inv. No 55852, vol. 1, 328 p. (In Ukrainian).

Soloshenko L.T., 1982. Report. Geotechnical surveys for the techno-working project in the area of expansion of the mine No9 Solotvyno rock salt deposit, Heoinform Ukrainy, inv. No 44825, vol.1, 49 p. (In Russian).

Siumar N.P., 2012. Geological and lithological peculiarities of Devonian upper Fran salt formation on Dnipro-Donets depression, Collection of Scientific works of the Institute of geological sciences NAS of Ukraine, vol. 4, pp. 119-125. (In Ukrainian).

Siumar N.P., 2011. GIS Methodology used for developing and analysis of the halotectokinetic type saliferous formations geological features, Collection of Scientific works of the Institute of geological sciences NAS of Ukraine, vol. 4, pp. 160-164. (In Ukrainian).

Tirkel M.G., Artemenko P.G., Pitalenko E.I., Pedchenko S.V., 2009. Geomechanical research as a method of studying man-made hydrodynamic regime in Solotvyno saltmine, Transactions of UkrNDMI of the NAS of Ukraine, vol. 5, part 1, pp. 124-130. (In Russian).

Frolov M.V., 1973. Report. Preliminary exploration of natural brines Solotvino rock salt deposit in the 1971-1973, Heoinform Ukrainy, inv. No 35329, vol. 1, 83 p. (In Russian).

Shakin A.V., 2010. Report. Geological-economic appraisal Solotvyno gas field, Heoinform Ukrainy, inv. No 64855, vol. 1, 286 p. (In Ukrainian).

Shehunova S.B., 2003. Changes in the structural and textural features of the structure of salt rocks in the volumetric stressed state, Geological Journal, vol. 3, pp. 58-64. (In Ukrainian).

Shehunova S.B., Lobasov O.P., Sukhomlyn N.P., 2006. Upper Jurassic rock salt formation model in the Dobrogean foredeep: An analysis and interpretation using GIS technology, Collection of Scientific works of the Institute of geological sciences NAS of Ukraine: Contemporary trends in Ukrainian geological science, pp. 62-72. (In Ukrainian).

Shehunova S.B., 2001. About the «flow zones» in the halotectokinetic structures, Reports of NAS of Ukraine, vol. 3, pp. 132-136. (In Ukrainian).

Shehunova S.B., Lobasov O.P., 2001. Spatial statistical analysis of the tectonic dislocation systems of the Dnieper- Donets depression and its employment, Geology and geochemistry of combustible minerals, vol. 1, pp. 73-79. (In Ukrainian).

Shupikov A.R., Sabov Yu.V., Vasilev I.N., Tashi V.M., 1970. Report. Additional exploration in 1967-1970 of Solotvyno rock salt deposit (Transcarpathian region), Heoinform Ukrainy, inv. No 32263, vol. 1, 120 p. (In Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-15

Номер

Розділ

КОРИСНІ КОПАЛИНИ ОСАДОВИХ УТВОРЕНЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ОСВОЄННЯ