ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІНЕРАЛЬНО-РЕСУРСНОЇ БАЗИ РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Nataliya M. Cherniyenko Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2016.144844

Ключові слова:

Український щит, Сущано-Пержанська зона активізації, Пержанський рудний район, Мазурівське родовище, лужні метасоматити, сієніти, стратегічні матеріали, рідкісні метали, рідкісні землі, родовища, розсипи

Анотація

Стан виробничих сил в мінерально-сировинному комплексі України на сучасному етапі її політичного, економічного і соціального розвитку визначається особливостями мінерально-сировинної бази, спрямованістю експортно-імпортної політики держави, станом ринкових відносин і економічними пріоритетами, а також можливістю задовольняти сировинні потреби за рахунок власних мінеральних ресурсів на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу в галузі створення і впровадження мало- і безвідходних технологій при видобутку, збагаченні, переробці природних і техногенних видів мінеральної сировини. На прикладі Пержанського рудного району, Тарасівського, Мазурівського, Мокроялинського родовищ розглянуто перспективи розвитку мінерально-сировинної бази рідкісних металів та рідкісних земель в Україні. Рідкісні метали та рідкоземельні елементи містяться в широкому спектрі продуктів, що мають економічне і стратегічне значення. В сучасному світі вони є показником науково-технічного рівня розвитку країни. Випереджаючий розвиток рідкіснометалевої промисловості спроможний дати значний економічний ефект за рахунок скорочення енерго- і матеріалозатрат, забезпечити розвиток гірничодобувної промисловості, забезпечити вихід із сучасного депресивного стану окремих регіонів України та їх економічний розвиток на протязі багатьох десятиліть.

Посилання

Cherniyenko N.N., 2006. Geological and technological features of the Mazurovka field development of the Nea-Azov. Geological journal (Heolohichnyi jurnal), No 2–3. Pp. 191-197. (In Russian).

Cherniyenko N.M., 2008. Geological and economical criteria integrated development of Mazurivka deposit of feldspar-nepheline and rare-metal ores within the Near of Azov. Ukrainian Geologist (Heoloh Ukrayiny), No 3-4. Pp. 40-51. (In Ukrainian).

Cherniyenko N.N., 2010. A few comments on the Mazurovka or invitation to the settings dialog. Ukrainian Geologist (Heoloh Ukrayiny), No 1-2. Pp. 133-136. (In Russian).

Cherniyenko N.N., 2013. Geological and Economic Assessment of Rare Metals Deposits and Rare Earth Elements of the Ukrainian Shield for their Priority Development. The 5th International scientific conference of young scientists and students “Fundamental and applied geological science: Achievements, Prospects, Problems and Ways of the Solutions”. The conference’s Abstract. November 14-15. Baku. Azerbaijan. Pp. 75-76.

Galets’kyi L.S. (Editor-in-Chief), 2007. An Atlas of Geology and Mineral Resources of Ukraine. Toronto, University of Toronto Press, 168 p.

Galetskyi L.S, Cherniyenko N.N., 2008. The state and prospects of providing Ukraine's mining and metallurgical complex with mineral raw materials. Ukrainian Geologist (Heoloh Ukrayiny), No 4. Pp. 27-38. (In Russian).

Galets’kyi L., Cherniyenko N., Remezova O., Nastenko O, Kovryzhenko L. (Romaniuk), 2015. Priority measures to improve the subsoil in Ukraine. Second International Scientific-Practical Conference "Subsoil use in Ukraine. Prospects for Investment" (5–8 October 2015). Truskavets, Ukraine. Pp. 202-205. (In Ukrainian).

Galets’kyi L.S., Cherniyenko N.M., Dyschuk M.U., Kohan E.Sh., Romaniuk L.S., Kuzmanenko I.L., Vasylenko S.P., Hruba V.V., Mazko M.I., 2012. Definition and geological-economic assessment of the priority fields of rare metals and rare earth elements of Ukrainian shield for their priority development. The report on the research work for 2009-2012. Kyiv. Department of Economic Geology, Institute of Geological Sciences of Ukraine. 157 p. (In Ukrainian).

Galets’kyi L.S., Romaniuk L.S., 2011. Geological and geochemical conditions of formation of Perzhansk genthelvite deposits. Proceedings of the Ukrainian Mineralogical Society (Zapysky ukrainskoho mineralohichnoho tovarystva), Kyiv. Volume 8. Pp. 41-45. (In Ukrainian).

Galets’kyi L.S., Cherniyenko N.M., Naumenko U.Z., Kovryzhenko L.S., 2016. The preparation for industrial development Perga deposits of rare metals. Problems and prospects of the geology development: science and production. Proceedings of the International Geology Forum (15–20 August 2016). Koblevo, Mykolaiv region, Ukraine. Kyiv. UkrSGRI. Pp. 41–46. (In Ukrainian).

Galets’kyi L.S, Naumenko U.Z., Cherniyenko N.M., 2016. Main types of ore-bearing structures of Ukraine. Problems and prospects of the geology development: science and production. Proceedings of the International Geology Forum (15–20 August 2016). Koblevo, Mykolaiv region, Ukraine. Kyiv. UkrSGRI. Pp. 35-40. (In Ukrainian).

Galetsky L.S., Naumenko U.Z., Cherniyenko N.M., 2011. Geological and structural conditions ore concentration on the territory of Ukraine. Scientific principles of geological-economic estimation of the mineral resource base of Ukraine and the world: proceedings of the international scientific conference. Kyiv, Nika-Tsentr, 2011. Pp. 14-16. (In Ukrainian).

Galets’kyi L.S., Yakovlev Eu.A., Cherniyenko N.M., 2009. The changing role and value of the mineral resource potential of Ukraine in modern conditions. National security: Ukrainian dimension. Quarterly scientific journal. The national security Council and defense of Ukraine, Institute of problems of national security; editorial Board: Horbulin V.P. (editor in chief). Kyiv. Vol. 4 (23). Pp. 32-38. (In Ukrainian).

Gurskyi D.S., Chornokur I.G., 2009. Perzhansk beryllium deposit (geology and exploration prospects in the context of global and domestic trends of the mineral resource base of rare metals). Mineral Resources of Ukraine (Mineralni Resursy Ukrayiny), No 4. Pp. 22-32. (In Ukrainian).

Gurskyi D.S., Esypchuk K.E., Kalinin V.I., Kulish E.A., Nechaev S.V., Tretyakov U.I., Shumlyanskyi V.A., Bakardzhyev A.H., Lebed’ N.I., Makivchuk O.F., 2005. Mineral deposits of Ukraine. Volume 1. Metallifereous mineral deposits. Kiev-Lvov. Centre Europe. Pp. 427-429. (In Russian).

Naumenko V.Z., 2014. Regarding the geological structure and development history Sushchano-Perzhansk fault zone. Problems of Geology of the Phanerozoic of Ukraine: Materials of the V all-Ukrainian scientific conference (8–10 October 2014). Lviv. Pp. 133-136. (In Ukrainian).

Romaniuk L.S., 2010. Peculiarities of formation and mineralogical composition of Perzhansk tinstone-columbite placer. Collection of scientific works of the IGS NAS of Ukraine. Vol. 3. Pp. 338-342. (In Ukrainian).

Romaniuk L., 2010. Alkane feldspar metasomatites of the Sushchano-Perzhansk zone of activation of the Ukrainian shield. Alkane rocks: petrology, mineralogy, geochemistry. Proceedings of the International scientific Conference dedicated to the memory of J.A. Morozewicz (19–21 September). Kyiv. Ukraine. Pp. 54-55.

Romaniuk L.S., 2013. Geological-structural position of Perzhansk rare metal district. Geological Journal (Heolohichnyi jurnal), No 2. Pp. 37-42. (In Ukrainian).

Romaniuk L., Cherniyenko N., 2013. The geological position of Perzhansk ore district withing the boundaries of Sushchano-Perzhansk zone of activation. Proceedings of the Fifth Ukrainian scientific Conference of young scientists on the 95-th anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine. (19-20 November). Kyiv. Ukraine. 59 p. (In Ukrainian).

Vysotskyi B.L., Metalidi V.S., Pryhodko V.L., Lykov L.I., Popov R.L., 2003. Geological structure, ore bearingness and prospects of Perzhansk ore field deposits exploitation. Geological and Mineralogical Journal Kryvyi Rih Technical University (Heoloho-Mineralohichnyi jurnal), No 2. Kryvyi Rih Technical University. Pp. 73-74. (In Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-06

Номер

Розділ

ЛІТОЛОГІЯ, КОРИСНІ КОПАЛИНИ