ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГІДРОГЕОХІМІЇ ПІДЗЕМНИХ ВОД З ЛІТОЛОГІЄЮ НИЖНЬОПЕРМСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ В МЕЖАХ ОРЧИКIВСЬКОЇ ДЕПРЕСІЇ

Автор(и)

  • Svitlana M. Stadnichenko Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна
  • Natalia P. Syumar Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.2522-9753.2016.144745

Ключові слова:

солянокупольні структури, підземні води, розсіл, теригенна формація, соленосна формація

Анотація

Досліджено взаємозв’язок гідрогеохімії підземних вод з літологією нижньопермських відкладів Дніпровсько-Донецької западини в межах Орчикiвської депресії. Підземні води характеризуються значною мінливістю мінералізації та вмісту макро- і мікро компонентів. Головним фактором цієї строкатості є наявність потужних соляних товщ нижньої пермі та верхнього девону. При визначенні механізмів формування даних гідрохімічних «аномалій» принципове значення має оцінка динаміки підземних вод на фоні широкого розвитку солянокупольних структур, а також спрямованість фізико-хімічних процесів в системі «порода-вода». Виходячи з цього, побудовано карти ізоліній мінералізації, коефіцієнту Na/Cl та інших гідрогеохімічних характеристик підземних вод. На основі аналізу отриманих карт в сукупності з літологічними даними була визначена невитриманість хімічного складу підземних вод по площі і в розрізі, виділено зони генетичних типів розсолів: седиментогенних, вилуговування та змішаного типу.

Посилання

Алексеев В. А Геологическая эволюция и самоорганизация системы вода-порода. Т. 1. Система вода-порода в земной коре: взаимодействие, кинетика, равновесие, моделирование / В.А. Алексеев, Б.Н. Рыженко, С.Л. Шварцев [и др.]. – Н: Изд-во СО РАН, 2005. – 244 с.

Айзенверг Д. Е. Геология и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины / Д.Е. Айзенверг, О.И. Берченко, Н.Е. Бражникова [и др.]. – К.: Наук. думка, 1988. – 148 с.

Бабинец А.Е. Подземные воды юго-запада Русской платформы / А.Е. Бабинец. – К.: Наук. думка, 1961. – 377 с.

Bein A. Origin, distribution and movement of brine in the Permian Basin (USA): A model for displacement of connate brine / A. Bein, A. Dutton // Geological Society of American Bulletin. – 1993.– Vol. 105 (6). – P. 695-707.

Gavrieli I. The sulfur system in anoxic subsurface brines and its implication in brine evolutionary pathways: the Ca_Cl brines in the Dead Sea area / I.Gavrieli, Y. Yechieli, L. Halicz // Earth and Planetary Science Letters. – 2001. – Vol. 186 (2). – P. 199-213.

Гуцало Л.К. Общие региональные геохимические особенности подземных вод Днепровско-Донецкой впадины / Л. К. Гуцало, В. А. Кривошия // Геология и геохимия горючих ископаемых. – 1969. – № 19. – С. 75-87.

Колодий В.В. Подземные воды нефтегазоносных провинций и их роль в миграции и акумуляции нефти (на примере Юга Советского Союза) / В.В. Колодий. – К.: Наук. думка, 1983. – 248 с.

Махнач А.А. Постседиментационные изменения межсолевых девонских отложений Припятского прогиба / А.А. Махнач. – Минск: Наука и техника, 1980. – 200 с.

Michael K. New insights into the origin and migration of brines in Deep Devonian aquifers, Alberta, Canada / Michael K., Michael H.J., Bachu S. // J. Geochemical Exploration. – 2003. – Vol. 80. – P. 193-219.

Шестопалов В.М. Формування мінеральних вод України / В.М. Шестопалов, Г.М. Негода, Н.П. Моісеєва. – К.: Наук. думка, 2009. – 312 с.

Шварцев С.Л. Геологическая система вода-порода / С.Л. Шварцев // Вестник Российской академии наук. – 1997. – T. 67, № 6. – С. 518-524.

Spencer R.J. Origin of Ca_Cl brines in Devonian formations, western Canada sedimentary basin / R.J. Spencer // Applied Geochemistry. – 1987. – Vol. 2 (4). – P. 373-384.

Стадніченко С. М. Особливості катагенезу в осадових басейнах, що містять галогенні формації / С.М. Стадніченко // Збірник наукових праць Інституту геологічних наук НАН України. – 2010. – Вип. 3. – С. 112–121.

Stueber A.M. Origin and chemical evolution of formation waters from Silurian-Devonian strata in the Illinois basin, USA / A.M. Stueber, L.M. Walter // Geochimica et cosmochimica acta. – 1991. – Vol. 55 (1). – P. 309-323.

Варава К.Н. Формирование подземных вод Днепровско-Донецкого бассейна / К.Н. Варава, И.Ф. Вовк, Г.Н. Негода. – К.: Наук. думка, 1977. – 160 с.

Wallace M.W. Origin of dolomitization on the Barbwire terrace, Canning Basin, Western Australia / M.W. Wallace // Sedimemtology. – 1990. – Vol. 37. – P. 105-122.

Япаскурт О.В. Аспекты теории постседиментационного литогенеза / О.В. Япаскурт // Литосфера. – 2005. – № 3. – С. 3-30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-06

Номер

Розділ

ЛІТОЛОГІЯ, КОРИСНІ КОПАЛИНИ